Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Nederlandse zonne-energie als voorbeeld voor Noorwegen

06 Jun, 2024

Noorwegen, een van de wereldwijde aanvoerders in duurzame energie, kijkt naar Nederland voor inspiratie om zijn zonne-energiesector verder te ontwikkelen. Een kennisreis gaf professionals uit de Noorse branchevereniging van de zonne-industrie de ideale kans om te leren van de Nederlandse successen en uitdagingen bij zonneparken. Een bezoek aan zonnepark Houten Oostrumsdijkje mocht niet ontbreken om de Hollandse expertise in de praktijk te zien.

Statkraft staat als ontwikkelaar altijd open om kennis te delen. Daarom organiseerden we deze reis samen met Solenergiklyngen, de Noorse branchevereniging van de zonne-industrie, en de Noorse Ambassade in Den Haag.

Van park naar kantoor

Het avontuur begon met een bezoek aan zonnepark Houten Oostrumsdijkje. De deelnemers aan de reis konden hier onze experts het hemd van het lijf vragen over de de bouw en exploitatie van het park. Ook bekeken we tijdens de rondleiding de natuurontwikkeling in de omgeving. De 150 inheemse knotwilgen die zijn gestekt en geplant op het park, vormen bijvoorbeeld een passende verbintenis met de lokale flora. De twee grootste sloten zijn daarnaast aangesloten op de Oostrumsche Beek om het waterbeheer voor het gebied te versterken. Zo kan het waterschap bijvoorbeeld extra water toevoeren als de fruitgaarden in de omgeving last hebben van droogte.

Na de lunch reisde de bus af naar Amsterdam-Zuid. Niels van der Linden, Country Manager van Statkraft Nederland, stond klaar om de deelnemers in ons kantoorpand te verwelkomen. In de middag zijn er groepssessies georganiseerd om in gesprek te gaan met experts van TenneT, Holland Solar en Statkraft. De groep kon zich verdiepen in de Nederlandse markttrends, beleidskaders, praktijkervaringen van projecten en uitdagingen op het elektriciteitsnet. 

Doorzettingsvermogen en samenwerking

Aan het eind van de dag, voordat de netwerkborrel van start ging, deelde Niels een aantal van zijn persoonlijke ervaringen. Hij vertelde onder andere zijn belangrijkste learning over het managen van zonneparken in Nederland: "Wees altijd voorbereid op veranderingen. Als je met projectontwikkeling bezig bent, is er geen moment waarop alles 100 procent soepel verloopt. Je hebt als ontwikkelaar een hoop doorzettingsvermogen en soms ook steun nodig, van onder andere brancheorganisaties, om door te zetten. Die twee dingen versterken elkaar, en dat helpt ons nog elke dag om de energietransitie in Nederland verder te brengen." 

Naast de deelnemers zelf waren ook de betrokken partners erg enthousiast over de mogelijkheid om hun kennis te delen. Floor Maassen van Holland Solar vatte het mooi samen: "Soms vergeten we hoeveel ervaring we in Nederland hebben en hoever we vooruit lopen met zonne-energie. Dat besef je pas weer wanneer je die kennis kan bieden aan anderen die nog aan het begin staan van een landelijke zonne-industrie. We lopen in Nederland tegen problemen aan die natuurlijk een oplossing vereisen, maar het zijn juist die problemen die laten zien hoe hard we ontwikkelen en innoveren."

Multifunctionele teelt

Ook op de tweede dag gingen de deelnemers de hort op tijdens een roadtrip georganiseerd door het Nationaal Consortium Zon in Landschap. Ze gingen langs bij innovatieve zonneparken waar wordt geëxperimenteerd met verschillende soorten multifunctioneel grondgebruik. Denk bijvoorbeeld aan strokenteelt in combinatie met een zonnepark, waarbij verschillende gewassen in rijen naast elkaar worden geteeld tussen de zonnepanelen. Dit geeft de biodiversiteit een extra boost en vermindert het risico op de verspreiding van plantziekten.

Statkraft als kennispartner

Om de globale energietransitie op stoom te houden, vinden we het belangrijk dat iedereen van elkaar kan leren. Daarom is Statkraft een groot voorstander van kennisuitwisseling met (internationale) organisaties, scholen, universiteiten, bedrijven en overheden. We delen graag de kennis die we tijdens ruim 125 jaar in de hernieuwbare energiesector hebben opgedaan en maken graag nieuw onderzoek mogelijk. Zo kunnen we effectief samenwerken aan een schonere wereld waarin alle energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zon, wind en water.

Heb je zelf een idee of een voorstel voor een duurzaam kennisinitiatief? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op

Jeroen van Mensvoort
Head of Partnerships & Acquisitions
Valérie van Hagen
Head of New Business

Meer lezen over hoe wij kennis delen?