Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf 2021

Locatie

Het zonnepark Hijken Beilen is gepland op twee deellocaties in gemeente Midden-Drenthe: het noordelijk en het zuidelijk plangebied. De deellocaties bevinden zich direct aan de A28 ten noorden van Beilen.

Aan de noordkant van het plangebied vormt Oranjekanaal-Zuidzijde de begrenzing van het park. Aan de oost- en zuidzijde van het park is de weg ‘De Lotten’ de begrenzing.

Participatie

Samen ontwerpen

Vanaf het begin van het plan hebben we de omwonenden betrokken bij de ontwikkelingen van het zonnepark. We zochten daarbij actief contact, voerden 1 op 1 gesprekken met buurtbewoners en organiseerden inloopavonden.

Met alle suggesties en wensen pasten we het plan aan en ontwikkelden we dit verder. Mede door de inbreng van de omwonenden is het project nu ontwikkeld met veel ruimte voor de natuur en met landschappelijke inpassing.

Samen verduurzamen

In samenwerking met Energie Coöperatie Hooghalen hebben we leningen uitgegeven. Zo was het voor de inwoners van Midden-Drenthe mogelijk om financieel te participeren in het zonnepark.

We stelden een bedrag beschikbaar aan het dorpshuis de Dorpshoeve voor de aanschaf van een warmtepomp en er zijn zonnepanelen op de lokale schaatsbaan Hooghalen geplaatst. Zo investeren we in een duurzame omgeving. Daarbij verduurzaamden we bijvoorbeeld ook de gebouwen van de jeugdsoos in Hooghalen, Hijken Halerbrug en Beilen. Na de realisatie van het zonnepark is er ook een open dag voor de jeugd worden georganiseerd.

"Statkraft heeft samen met de Energie Coöperatie Hooghalen van het zonnepark een lokaal initiatief gemaakt. Daarom zijn omwonenden bij het ontwerp betrokken en heeft Statkraft de mogelijkheid geboden om leningen te kopen met een aantrekkelijk rendement."
Peter van den Groenendaal
Head of Solar Development

Biodiversiteit

Samen voor een betere biodiversiteit

Naast verduurzaming, draagt het zonnepark Hijken Beilen ook bij aan een verbetering van de biodiversiteit. Daar hebben we in het ontwerp rekening mee gehouden: de zonnepanelen bedekken straks slechts 36% van de 21 hectare, de rest blijft groen. We plaatsen bijvoorbeeld de panelen op vier meter afstand van elkaar. Op deze manier blijft er voldoende ruimte voor de natuur en kunnen regenwater en zonlicht de bodem levend en gezond houden.

Het park krijgt een natuurlijke inrichting met bloemen en kruidenrijke graslanden. Er wordt voor het groen op het land geen gebruik gemaakt van mest of chemische gewasbeschermingsmiddelen. Tussen de snelweg en het zonnepark komt een overgangszone van 20 meter breed. Deze strook wordt ingezaaid met een mengsel van zaden van veldbloem die oorspronkelijk in dat gebied groeien. Ook komen er lage heggen en bosschages die ruimte bieden voor vogels en andere dieren én de zonnepanelen uit het zicht houden.

Door het zonnepark op deze manier te realiseren krijgt het gebied weer een gevarieerde, soortenrijke vegetatie met een rijk insectenleven. Daarmee trekt het ook weide- en akkervogels aan en wordt het zonnepark een mooie leefomgeving voor kleine zoogdieren zoals egels.

Wat feiten op een rij

 • 15 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 4.300
  Huishoudens
 • 21
  Hectare

De provincie Drenthe heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In een Regionale Energie Strategie (RES) zal de provincie met gemeenten in de regio, waaronder de gemeente Midden-Drenthe waar zonneweide Hijken Beilen zal komen, een plan ontwikkelen om deze ambitie in te vullen. Zonne- en windenergie moet in 2030 zo’n 25% van alle energie die verbruikt wordt in de regio opwekken. Dat betekent dat de gemeente Midden-Drenthe een mix aan maatregelen zal treffen worden waarin haar inwoners, bedrijven en lokale organisaties samen optrekken.

 • Locatie

 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?

Miguel Moreno
Technical Asset Manager