Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Hijken Beilen

Netherlands / Zonne-energie / Project

Zonneweide Hijken Beilen heeft een oppervlakte van 21 hectare. Twee derde deel van het park is aangelegd met veel ruimte voor flora en fauna om zich te ontwikkelen. Het zonnepark produceert jaarlijks ruim 15 GWh. Dat is voldoende duurzame stroom voor meer dan 4.300 huishoudens in de omgeving. Daarmee levert de zonneweide een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening in Midden-Drenthe. Het groene energiepark bespaart ongeveer 147.500 ton aan CO2-uitstoot.

Het zonnepark is door Statkraft ontwikkeld en sinds 2021 operationeel. Sinds januari 2022 is het park in eigendom van Encavis, een internationale beheerder van duurzame zon- en windprojecten. Statkraft beheert het zonnepark en heeft een van de landeigenaren in de arm genomen voor onderhoud van park en groenbeheer.

  • 15 GWh
    Jaarlijkse productie
  • 4300
    Huishoudens
  • 147.500 ton CO2
    Winst per 25 jaar

Locatie

Het zonnepark Hijken Beilen is gepland op twee deellocaties in gemeente Midden-Drenthe: het noordelijk en het zuidelijk plangebied. De deellocaties bevinden zich direct aan de A28 ten noorden van Beilen.

Aan de noordkant van het plangebied vorm Oranjekanaal-Zuidzijde de begrenzing van het park. Aan de oost- en zuidzijde van het park is de weg ‘De Lotten’ de begrenzing.

"Statkraft maakt samen met de Energie Coöperatie Hooghalen van het zonnepark een lokaal initiatief. Daarom zijn omwonenden bij het ontwerp betrokken en zal Statkraft de mogelijkheid bieden om leningen te kopen met een aantrekkelijk rendement. "
Peter van den Groenendaal
Business Development Manager

Samen ontwerpen

Vanaf het begin van het plan hebben we de omwonenden betrokken bij de ontwikkelingen van het zonnepark. We zochten daarbij actief contact, voerden 1 op 1 gesprekken met buurtbewoners en organiseerde inloopavonden.

Met alle suggesties en wensen het pasten we het plan aan en ontwikkelden we deze verder. Mede door de inbreng van de omwonenden wordt het project nu ontwikkeld met veel ruimte voor de natuur en met landschappelijke inpassing.

Samen verduurzamen

In samenwerking met Energie Coöperatie Hooghalen geven we leningen uit. Zo is het voor de inwoners van Midden-Drenthe straks mogelijk om financieel te participeren in het zonnepark.

We stellen een bedrag beschikbaar aan het dorpshuis de Dorpshoeve voor de aanschaf van een warmtepomp en er komen zonnepanelen op de lokale schaatsbaan Hooghalen. Zo investeren we in een duurzame omgeving. Daarbij verduurzamen we bijvoorbeeld ook de gebouwen van de jeugdsoos in Hooghalen, Hijken Halerbrug en Beilen. En als het zonnepark er eenmaal staat zal er een open dag voor de jeugd worden georganiseerd.

 

"De provincie Drenthe heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In een Regionale Energie Strategie (RES) zal de provincie met gemeenten in de regio, waaronder de gemeente Midden-Drenthe waar zonneweide Hijken Beilen zal komen, een plan ontwikkelen om deze ambitie in te vullen. Zonne- en windenergie moet in 2030 zo’n 25% van alle energie die verbruikt wordt in de regio opwekken. Dat betekent dat de gemeente Midden-Drenthe een mix aan maatregelen zal treffen worden waarin haar inwoners, bedrijven en lokale organisaties samen optrekken."

Samen voor een betere biodiversiteit

Naast verduurzaming, draagt het zonnepark Hijken Beilen ook bij aan een verbetering van de biodiversiteit. Daar hebben we in het ontwerp rekening mee gehouden: de zonnepanelen bedekken straks slechts 36% van de 21 hectare, de rest blijft groen. We plaatsen bijvoorbeeld de panelen op vier meter afstand van elkaar. Op deze manier blijft er voldoende ruimte voor de natuur en kunnen regenwater en zonlicht de bodem levend en gezond houden.

Het park krijgt een natuurlijke inrichting met bloemen en kruidenrijke graslanden. Er wordt voor het groen op het land geen gebruik gemaakt van mest of chemische gewasbeschermingsmiddelen. Tussen de snelweg en het zonnepark komt een overgangszone van 20 meter breed. Deze strook wordt ingezaaid met een mengsel van zaden van veldbloem die oorspronkelijk in dat gebied groeien. Ook komen er lage heggen en bosschages die ruimte bieden voor vogels en andere dieren én de zonnepanelen uit het zicht houden.

Door het zonnepark op deze manier te realiseren krijgt het gebied weer een gevarieerde, soortenrijke vegetatie met een rijk insectenleven. Daarmee trekt het ook weide- en akkervogels aan en wordt het zonnepark een mooie leefomgeving voor kleine zoogdieren zoals egels.

Vragen over het beheer van dit energiepark?

Annelies Holthof
Asset Management Nederland