Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Duurzaamheid

De manier waarop we energie opwekken, verhandelen en verbruiken verandert op een ongekende schaal. In de transitie naar hernieuwbare energie moeten we deze verandering op de juiste manier maken. Duurzaamheid staat daarin centraal.

Hier belichten we de onderwerpen die van groot belang zijn voor het succes van Statkraft. Op onze corporate website lees je tot in detail hoe we zorgdragen voor duurzaamheid en hierover rapporteren. 

Een veilige werkplek

We weten dat het bouwen, onderhouden en werken met infrastructuur voor energie soms risicovol kan zijn. Daarom hechten we veel waarde aan gezondheid en veiligheid. De zorg voor mensen is fundamenteel in onze organisatiecultuur.

Klimaatverandering

We bevinden ons in een tijd die bepalend is voor klimaatverandering. Wij zijn vastberaden om de energietransitie nog verder te versnellen en deze klimaatverandering een halt toe te roepen.

Mensenrechten

We streven constant naar het creëren van waarde voor mens, maatschappij, milieu en ons bedrijf. Allemaal tegelijkertijd.

Milieu

In de energietransitie die nu plaatsvindt, neemt het aantal energie-installaties in rap tempo toe. We zijn ons bewust van de impact die we hebben en werken er hard aan deze zoveel mogelijk te beperken.

Ethiek en compliance

We zijn onderscheidend in onze ethische benadering. Verantwoordelijk opereren, is met reden een van onze kernwaarden. We hanteren een nultolerantieaanpak ten aanzien van corruptie.

Werkgelegenheid en diversiteit

Wij zijn onze mensen. Daarom werken wij aan een omgeving waarin gelijkheid, diversiteit, inclusiviteit en wederzijds respect voor iedereen vanzelfsprekend is.

Beveiliging

Als internationaal energiebedrijf met grote en complexe technologieën houden we rekening met allerlei veiligheidsrisico's. Wij werken voortdurend aan het verlagen van deze risico's om onze mensen, activa en activiteiten veilig te houden.

Gedeelde waarde

Met onze leidende rol in de energietransitie, hebben we de verantwoordelijkheid om gedeelde waarde te creëeren op de plekken waar we actief zijn.

VN-doelen voor duurzame ontwikkeling

Als internationaal duurzaam energiebedrijf, geloven we dat wij een rol kunnen spelen bij het bereiken van de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).