Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Blaakweg Harskamp

Netherlands / Zonne-energie / Project

Statkraft ontwikkelt in Harskamp (gemeente Ede) de zonneweide Blaakweg. Het gebied beslaat zo’n 10 hectare, waarvan 5 hectare door panelen wordt bedekt. 2,3 hectare zal als natuur zal worden ingericht. Het park levert voldoende duurzame elektriciteit voor ruim drieduizend huishoudens. De locatie is mede gekozen omdat een zonneweide op deze plek voor het grootste deel aan het zicht onttrokken kan worden dankzij een natuurlijke omzoming.

Hieronder leest u meer over de plannen en het participatieproces. Zo willen we samen met de omgeving van het park tot een definitief plan komen. 

Beleid gemeente rond zonne-energie


We ontwikkelen het zonnepark in lijn met het beleid van de gemeente Ede. De gemeente streeft ernaar om in 2050 energieneutraal te zijn en net zoveel duurzame energie lokaal op te wekken als in Ede gebruikt wordt. Om dit mogelijk te maken biedt de gemeente ruimte aan initiatieven die duurzame energie opwekken, waaronder zonneparken.

Tot de zomer van 2020 konden plannen voor zonneparken bij de gemeente ingediend worden. De plannen zijn vervolgens getoetst aan de Wind en Zonnewijzer van de gemeenteraad. In oktober 2020 heeft het Edese gemeentebestuur met instemming van de gemeenteraad het project voor het zonnepark aan de Blaakweg geselecteerd.

 • 10 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 3000
  Huishoudens
 • 160.000 ton CO2-reductie
  Winst per 25 jaar

Locatie

Het gebied waar het zonnepark komt ligt aan de Blaakweg in het buitengebied van Ede, bij het dorp Harskamp. Het zonnepark wordt ongeveer 10 hectare groot.

Ontwerp in goed overleg

Op 24 juni 2021 is de vergunningsaanvraag ter inzage gegaan. Tijdens een reeks informatieavonden (in de periode 2020 – 2021) heeft Statkraft het plan toegelicht en met de omgeving van het park besproken. Suggesties van omwonenden zijn overgenomen in de planvorming, bijvoorbeeld over het beheer van de houtwal.

Omwonenden profiteren mee

Het uitgangspunt van Statkraft is dat omwonenden financieel kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Hiervoor zijn de opties besproken met omwonenden. Het volgende is hiervan de uitkomst en wordt aangeboden:

 • Omwonenden van het park krijgen de optie om obligaties te nemen met een laag-risico rendement van ongeveer 3,5% per jaar. Statkraft biedt de helft van het eigen vermogen aan, met een minimum van 250.000 euro.
 • Statkraft levert gedurende 15 jaar een bijdrage aan een lokaal energiefonds van 50 cent per geproduceerde MWh aan zonnestroom. Dit levert ongeveer € 5.000,- per jaar op. Dit bedrag wordt aangeboden aan de lokale buurtverenigingen. Omwonenden krijgen een korting als ze klant worden van de landelijke energieleverancier die de zonnestroom van Statkraft afneemt. Deze korting bedraagt 500 gratis kWh voor 5 jaar.
 • Aan 100 bewoners die in de buurt van het zonnepark wonen, wordt een korting van 50% verleend voor een particuliere zonnepaneleninstallatie voor de eigen woning (maximaal 20 panelen per huishouden).
 • We willen het park ook maximaal openstellen voor de omgeving. We bieden basisscholen in Wekerom en Harskamp een programma aan met rondleidingen op het park. Tijdens de rondleiding vertellen we over de werking, de opbrengst en de natuurwaarden van het park. Daarnaast bieden we een informatiepakket aan en de optie voor gastlessen.
"Zonnepark Blaakweg is een prachtige ontwikkeling waar duurzame opwek en het versterken van biodiversiteit hand in hand gaan."
Pieter Biewenga
Business development manager

Meer natuur

Een versterking van de natuur en een goede inpassing in het landschap zijn kernwaarden voor onze zonneparken. Daarom is Statkraft ondertekenaar van de gedragscode Zon op Land. Deze is opgesteld met natuur- en milieuorganisaties en bevat strikte eisen om te waarborgen dat de komst van een zonnepark zorgt voor een toename van natuurwaarden.

Met de gemeente Ede is afgesproken dat 20% van het plangebied ingezet wordt voor het versterken van natuurwaarden en biodiversiteit. Met 2,3 hectare natuur op het zonnepark geven we hier ruim invulling aan. Op slechts de helft van de oppervlakte van het park (5 van de 10 hectare) komen panelen te staan. Er is veel ruimte tussen de rijen panelen zodat zonlicht en regenwater de bodem bereiken en deze gezond en levend houden.

Het zonnepark is aan de noordzijde grotendeels omsloten door een boerderij. Hier komt een kruiden- en bloemrijk grasveld. Aan de noordoostkant komt een breed gebied met struiken en bomen en aan de zuidoostzijde komt een natuurvriendelijke oever. Aan de zuidzijde komen knotwilgen. De bestaande houtwal aan de westzijde blijft intact. Er komen nestkasten bij de panelen voor mussen, kwikstaarten en vleermuizen. Ook wordt op ecologische wijze gemaaid.

Vragen over dit energiepark?

Pieter Biewenga
Business Development Manager

Wat betekent een zonnepark voor u?

Eerlijk en transparant zijn, is belangrijk bij de aanleg van een zonnepark. Daarom gaan we in gesprek met alle partijen, waaronder landeigenaren, omwonenden en overheden. Want alleen samen kunnen we verduurzamen.

Voor u als landeigenaar

Wilt u naast uw gewas of vee ook geld verdienen met zonne-energie? Dan is een zonnepark op uw grond een mooie oplossing. Als financieel stabiele partij kunt u bij Statkraft rekenen op een stabiele bron van inkomsten uit uw land. Bovendien maakt u hiermee een grote stap in duurzaam ondernemen. Weten wat zonne-energie u kan opleveren?

voor landeigenaar

Voor u als energiecoöperatie

Wilt u aan de slag met een eigen zonne- of windpark? Maak de stap naar duurzaam samen met Statkraft. Dan kunt u rekenen op alle technische kennis, juridische hulp en ruime expertise van de energiemarkt. Gebruik onze slagkracht voor uw groene ambities! We zijn benieuwd naar uw plannen.

lees meer

Voor u als omwonende

Verduurzamen doen we vanuit een gezamenlijk belang: een leefbare omgeving voor nu en een schonere toekomst voor volgende generaties. Met minder CO2- uitstoot en meer hernieuwbare energie. Kortom, duurzaam doen we samen. Daarom gaan we altijd in gesprek met omwonenden over onze zonneparken. Doet u mee?

lees meer

Onze kracht

Lokaal sterk

Al ruim 20 jaar helpen we gemeenschappen in Nederland met de energietransitie.

Ruime expertise

Statkraft staat voor Noorse betrouwbaarheid met internationale ervaring in het opwekken en leveren van schone energie.

Grootste producent

We zijn Europa’s grootste producent van duurzame energie en ontwikkelen wereldwijd zonneparken.

Met energie vooruit

Statkraft loopt voorop in de overgang naar volledig duurzame energie. Want wij geloven dat we slimmer kunnen omgaan met onze aarde. Daarom ontwikkelen wij al ruim 125 jaar duurzame innovaties en ondersteunen wij lokale initiatieven. Samen met de gemeenschap halen we duurzame energie uit zon, wind en water.