Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Blaakweg Harskamp

Netherlands / Project

Statkraft ontwikkelt in Harskamp in gemeente Ede de zonneweide Blaakweg. Het gebied beslaat zo’n 10 hectare, waarvan 5 hectare door panelen wordt bedekt. 2,3 hectare zal als natuur worden ingericht. Het park produceert jaarlijks circa 10 GWh groene stroom , voldoende duurzame elektriciteit voor ruim 3.000 huishoudens. We ontwikkelen het zonnepark in nauwe samenwerking met de gemeente Ede. De gemeente streeft ernaar om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit mogelijk te maken biedt de gemeente ruimte aan initiatieven die duurzame energie opwekken, waaronder zonneparken. Tot de zomer van 2020 konden plannen voor zonneparken bij de gemeente ingediend worden. De plannen zijn vervolgens getoetst aan de Wind en Zonnewijzer van de gemeenteraad. In oktober 2020 heeft het Edese gemeentebestuur met instemming van de gemeenteraad het project voor het zonnepark aan de Blaakweg geselecteerd.

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

  Q2 2020

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

  Q4 2020

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente

  Juni 2021

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

  Q4 2023

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

  Medio 2025

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf eind 2025

Locatie

Het gebied waar het zonnepark komt ligt aan de Blaakweg in het buitengebied van Ede, bij het dorp Harskamp.

De locatie is mede gekozen omdat een zonneweide op deze plek voor het grootste deel aan het zicht onttrokken kan worden dankzij een natuurlijke omzoming.

Participatie

Ontwerp in overleg

Op 24 juni 2021 is de vergunningsaanvraag ter inzage gegaan. Tijdens een reeks informatieavonden (in de periode 2020 – 2021) heeft Statkraft het plan toegelicht en met de omgeving van het park besproken. Suggesties van omwonenden zijn overgenomen in de planvorming, bijvoorbeeld over het beheer van de houtwal.

We willen het park ook maximaal openstellen voor de omgeving. We bieden basisscholen in Wekerom en Harskamp een programma aan met rondleidingen op het park. Tijdens de rondleiding vertellen we over de werking, de opbrengst en de natuurwaarden van het park. Daarnaast bieden we een informatiepakket aan en de optie voor gastlessen.

Participatie

Omwonenden profiteren mee

Het uitgangspunt van Statkraft is dat omwonenden financieel kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Hiervoor zijn de opties besproken met omwonenden. Het volgende is hiervan de uitkomst en wordt aangeboden:

 • Omwonenden van het park krijgen de mogelijkheid om doormiddel van obligatieleningen mee te investeren in het zonnepark.
 • Statkraft levert gedurende 15 jaar een bijdrage aan een lokaal energiefonds van 50 cent per geproduceerde MWh aan zonnestroom. Dit levert ongeveer € 5.000,- per jaar op. Dit bedrag wordt aangeboden aan de lokale buurtverenigingen.
 • Omwonenden krijgen een korting als ze klant worden van de landelijke energieleverancier die de zonnestroom van Statkraft afneemt.
 • Aan 100 bewoners die in de buurt van het zonnepark wonen, wordt een korting van 50% verleend voor een particuliere zonnepaneleninstallatie voor de eigen woning (maximaal 20 panelen per huishouden).

Biodiversiteit

Meer natuur

Een versterking van de natuur en een goede inpassing in het landschap zijn kernwaarden voor onze zonneparken. Daarom is Statkraft ondertekenaar van de gedragscode Zon op Land. Deze is opgesteld met natuur- en milieuorganisaties en bevat strikte eisen om te waarborgen dat de komst van een zonnepark zorgt voor een toename van natuurwaarden.

Met de gemeente Ede is afgesproken dat 20% van het plangebied ingezet wordt voor het versterken van natuurwaarden en biodiversiteit. Met 2,3 hectare natuur op het zonnepark geven we hier ruim invulling aan. Op slechts de helft van de oppervlakte van het park (5 van de 10 hectare) komen panelen te staan. Er is veel ruimte tussen de rijen panelen zodat zonlicht en regenwater de bodem bereiken en deze gezond en levend houden.

Het zonnepark is aan de noordzijde grotendeels omsloten door een boerderij. Hier komt een kruiden- en bloemrijk grasveld. Aan de noordoostkant komt een breed gebied met struiken en bomen en aan de zuidoostzijde komt een natuurvriendelijke oever. Aan de zuidzijde komen knotwilgen. De bestaande houtwal aan de westzijde blijft intact. Er komen nestkasten bij de panelen voor mussen, kwikstaarten en vleermuizen. Ook wordt op ecologische wijze gemaaid.

"Zonnepark Blaakweg is een prachtige ontwikkeling waar duurzame opwek en het versterken van biodiversiteit hand in hand gaan."
Pieter Biewenga
Business Development Manager

Wat feiten op een rij

 • 10 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 3.000
  Huishoudens
 • 10
  Hectare
 • Locatie

 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?

Pieter Biewenga
Business Development Manager