Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Lage emissie scenario

Ons lage emissie scenario laat optimistisch, maar realistisch zien hoe de wereld er in 2050 uit kan zien als de snelle ontwikkeling van hernieuwbare technologieën zo door blijft gaan. Lees verder en neem een kijkje in de toekomst van de energiewereld.

Volledige voorziening met hernieuwbare energie

De wereldwijde capaciteit in de energiesector zal zich tot 2050 verdrievoudigen. De totale groei – en nog meer – kan door hernieuwbare energieën worden gedekt. Zonne-energie zal vanaf 2035 de grootste energiebron zijn.

De behoefte aan primaire energie zal in 2050 net zo hoog zijn als in 2020

Tot 2030 zal de vraag stijgen, vervolgens afvlakken en tegen 2050 weer dalen. Die ontwikkeling zal er ook bij aanhoudende bevolkings- en economische groei zijn.

 

 

Download report

Download

Samenspel tussen de sectoren

Het energievoorzieningssysteem van de toekomst zal een dicht netwerk vormen en de onderdelen ervan zullen nauw met elkaar verbonden zijn: daarbij zullen stroom en groene waterstof in diverse vormen doorslaggevend zijn en de dynamiek tussen de diverse sectoren zal een belangrijke rol spelen.

Elektrificatie van het verkeer

Full power bij de elektrificatie van het verkeer: in 2050 zullen alle nieuwe auto's elektrisch aangedreven zijn en bijna 60 procent van de nieuwe vrachtwagens zal batterij- of waterstofaangedreven zijn.

De rol van waterstof

Diverse vormen van emissievrije waterstof (zoals ammoniak) zullen steeds belangrijker worden in de toepassingsgebieden waar directe elektrificatie een uitdaging is.

Ontkoling door elektrificatie

Omdat de kosten voor hernieuwbare energiebronnen dalen, neemt het belang van elektrificatie steeds verder toe. Daardoor zullen de emissies in de industrie alsook in de bouw- en verkeerssector dalen.

Waterkracht als compensatie voor van het weer afhankelijke energiebronnen

Het hoge gehalte aan hernieuwbare energieën vereist een hoge mate aan flexibiliteit van het energiesysteem om de van het weer afhankelijke schommelingen bij het opwekken van wind- en zonne-energie te compenseren. Er worden extra alternatieven ontwikkeld met accu's en flexibele waterstof. Momenteel is waterkracht nog het enige hernieuwbare alternatief dat flexibiliteit op zowel korte alsook lange termijn voor acceptabele prijzen biedt.

Positieve ontwikkeling

In 2019 steeg voor het eerst sinds tientallen jaren de vraag naar energie terwijl de productie van fossiele energie daalde. Het was ook het eerste jaar dat steenkool als energiebron werd overtroffen door hernieuwbare energie samen met kernenergie.

Duidelijke klimaatdoelen nodig

Er zijn vertrouwelijke klimaatdoelen en wettelijke randvoorwaarden nodig voor een efficiënte energietransitie. Laat vastgelegde of niet-bindende doelstellingen leiden tot verkeerde drijfveren voor investeringen en verhogen de kosten van de energietransitie.

Effectieve CO₂-prijsstelling

Voor een snellere energietransitie en een snellere emissiedaling zijn twee dingen nodig: een ambitieus klimaatbeleid en een effectieve CO₂-prijsstelling.

Op weg naar de tweegradendoelstelling

De CO₂-emissies die in de energiesector ontstaan, zullen tegen 2050 met 47 procent dalen.

Groei ondanks corona

De coronacrisis heeft de hernieuwbare energieën het minst getroffen: hernieuwbare energiebronnen zijn vermoedelijk de enige bronnen die in 2020 ondanks de pandemie zijn gegroeid – al zij het in mindere mate dan volgens de verwachting van vóór de uitbraak van corona.

Met Statkraft naar een groene toekomst