Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Apeldoorn IJsseldijk

Netherlands / Zonne-energie / Project

Zonnepark Apeldoorn IJsseldijk beslaat in totaal ruim vier hectare en zal jaarlijks circa 4 GWh aan duurzame energie gaan produceren. Dit is voldoende voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 1.150 huishoudens. Daarmee zal het zonnepark een substantiële bijdrage leveren in de verduurzaming van de energievoorziening van de gemeente Apeldoorn. Statkraft beheert het park dat sinds december 2021 in eigendom is van Encavis, een internationale beheerder van duurzame zon- en windprojecten.

 

 

 

Feiten & Cijfers

  • 4 GWh
    Jaarlijkse productie
  • 1.150
    Huishoudens
  • 47.000 ton CO2
    Winst per 25 jaar

Locatie

Het zonnepark ligt aan de zuidkant van A1, ter hoogte van afslag 21 Voorst Zutphen. Het park bestaat uit twee percelen op geringe afstand van elkaar. De gemeente Apeldoorn is als grondeigenaar van één van de twee percelen. De afstand van het zonnepark tot de bebouwde kom (de stad Apeldoorn) is ongeveer 1,5 kilometer.

Samen ontwerpen

Met het ontwerp en beheer van het zonnepark zijn de richtlijnen uit de Gedragscode Zon op Land gevolgd. Dat betekent qua fysieke inrichting bijvoorbeeld dat er veel ruimte is voor natuur, er voldoende zon en regen onder de panelen komt zodat de bodem gezond blijft. Tevens gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen of meststoffen.

Conform de code zijn omwonenden en andere belanghebbenden vanaf het eerste moment betrokken bij het ontwerp. Zo zijn er op verzoek van gemeente en omwonenden enkele bomensingels aangeplant.

Meer natuur

We richten het zonnepark zo in dat natuurwaarden en biodiversiteit erop vooruit gaan. Door voldoende ruimte te laten tussen de opstellingen met panelen (2 meter) en aan de randen van de zonnepark (5 tot 8 meter) is er voldoende plek voor een kruiden- en bloemenrijk grasland. Dit komt insecten en vogels ten goede. We zorgen zo ook dat er voldoende regen en zon onder de panelen komt voor een gezonde en levende bodem. Door inheemse bloemen te zaaien en minimaal 3 insectenhotels te plaatsen aan de randen van het zonnepark, helpen we de insectenpopulatie in het gebied. Naast insecten kunnen ook kleine zoogdieren en vogels voedsel en beschutting vinden op het zonnepark.

De bestaande bebossing en beplanting is intact gebleven en wordt nu goed beschermd en beheerd. Aanvullend hebben we een meidoornhaag aan de oostzijde en de bossingel aan de noordzijde aangeplant.

Low Emissions Scenario

Ons Low Emissions Scenario laat optimistisch, maar realistisch zien hoe de wereld er in 2050 uit kan zien als de snelle ontwikkeling van hernieuwbare technologieën zo door blijft gaan. Lees verder en neem een kijkje in de toekomst van de energiewereld.

Vragen over het beheer van dit energiepark?

Annelies Holthof
Asset Management Nederland