Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

  April 2020

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente

  November 2023

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

  2025

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

  Voorjaar 2027

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Medio 2027

Locatie

Het gebied tussen Millingen en Leuth is door de gemeente Berg en Dal aangewezen als één van deze twee zoekgebieden. Samen met ABO Wind Nederland BV zijn we voornemens hier een zonnepark te ontwikkelen. Een aaneengesloten plangebied van 118 hectare op land en 28 hectare op water is daarvoor aangewezen. Het ‘projectgebied’ is het totaal te ontwikkelen gebied voor zonnepanelen en natuur op land en zonnepanelen op water, binnen het plangebied. Het betreft percelen met een totale oppervlakte van maximaal 100 hectare op land en 7 hectare op water. Binnen het projectgebied wordt maximaal 50 hectare aan zonnepanelen en een evenredige oppervlakte (max 50 hectare) aan natuur gerealiseerd. Deze 50 hectare zonnepanelen bestaat dus uit 43 hectare op land, en 7 hectare op water.

Het projectgebied is ten zuid(west)en gelegen van de dorpen Kekerdom en Millingen aan de Rijn in het agrarische buitengebied. Het plangebied bestaat grotendeels uit weilanden en akkers en wordt ook hierdoor omgeven. Aan de noordwestzijde wordt het plangebied begrensd door de percelen van de open lintbebouwing aan de Botsestraat, en een tweetal percelen van het plangebied is aan de overzijde van deze straat gelegen. Aan de zuidoostzijde wordt het plangebied begrensd door de percelen van de open lintbebouwing van de Zeelandsestraat.

 

Participatie

Dit plan is zorgvuldig besproken met alle stakeholders door middel van verschillende informatieavonden en ontwerpsessies. Meer informatie over dit proces vind je hier.

Biodiversiteit

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap waarborgt de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Een landschappelijk inpassingsplan voor het zonnepark is opgesteld, waarbij er sprake is van 50 hectare natuur en landschapsontwikkeling binnen het projectgebied. Het uitgangspunt daarbij is het realiseren van een grote landschaps- en biodiversiteitsimpuls, waarbij ingezet wordt op de terugkeer van bedreigde plant- en diersoorten. 

"Dit zonnepark betreft een unieke samenwerking tussen meerdere ontwikkelaars. Het wordt een natuur inclusief zonnepark met maar liefst 50% natuur."
Peter van den Groenendaal
Head of Project Development

Wat feiten op een rij

 • 78 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 22.370
  Huishoudens
 • 100
  Hectare
 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?

Peter van den Groenendaal
Head of Project Development
Aron Vink
Business Development Manager