Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Strategie: een groene toekomst mogelijk maken

Onze strategie vormt een antwoord op veranderende markten. Op de markten waar we al aanwezig zijn, zullen we opschalen om winstgevend te zijn en te blijven. In elk land en voor elke technologie gaan we op zoek naar de beste kansen op het gebied van hernieuwbare energie.

De energiesystemen van de wereld zijn in hoog tempo aan het veranderen. De wereld omarmt windenergie en zonne-energie op een ongekende schaal en nog veel meer.

Een uitdaging ontstaat als de wind niet waait en de zon niet schijnt. Dan hebben we flexibele energiebronnen nodig, zoals waterkracht, als aanvulling op deze nieuwe hernieuwbare bronnen. 

De beschikbaarheid van goedkope en hernieuwbare energie maakt elektrificatie de meest effectieve oplossing voor de uitdaging op het gebied van het klimaat. Al deze veranderingen vormen uitdagingen, maar ook enorme kansen voor degenen die zich weten aan te passen. 

Graphic of gear and wrench

Optimaliseren en uitbreiden van onze portefeuille voor waterkracht

Onze belangrijke missie is de waarde van onze waterkrachtcentrales beschermen door middel van renovatiewerkzaamheden, verbeterde bedrijfsprocessen en langlopende industriële contracten. Ook zullen we onze flexibele portefeuille verder uitbreiden met selectieve overnames.

Graphic of sun and wind turbine

Intensivering van activiteiten op het gebied van wind- en zonne-energie

Het is onze ambitie om toonaangevend te zijn als ontwikkelaar van winstgevende onshore-wind- en zonneprojecten. Dit betekent dat we in een aanzienlijk groter aantal projecten stappen en waar nodig zaken afstoten. We ontwikkelen de projecten en creëren daarbij markttoegang en vervolgens aandelen verkopen aangezien wij in de ontwikkelingsfase de meeste waarde creëren.

Graphic of a person and lightning bolt

Meer klantgerichte activiteiten

We zullen onze marktkennis gebruiken als concurrentievoordeel in een steeds complexere markt. Het voorzien in de behoeften van grote klanten in de hele waardeketen; van markttoegang en hedging tot de levering van groene stroom. We zullen onze klantgerichte activiteiten, zoals het opladen van elektrische voertuigen en stadsverwarming blijven ontwikkelen.

Graphic of leaf and suitcase

Nieuwe zakelijke initiatieven

We zullen gebruikmaken van de positie van Noorwegen als koploper op het gebied van decarbonisatie om enkele grote zakelijke initiatieven met internationaal potentieel te ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld datacenters, het opladen van elektrische voertuigen, geavanceerde biobrandstof of groene waterstof.

Graphic of strategic ambitions