Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Strategie: waarde creëren door een netto nul-toekomst mogelijk te maken

Statkraft maakt duurzame energie mogelijk – energie die de wereld nu meer dan ooit nodig heeft – al meer dan een eeuw lang.

De energietransitie verandert met ongekende snelheid nu landen over de hele wereld hun klimaatambities aanscherpen. We zitten midden in een duurzame energierevolutie. Het energiesysteem van de toekomst wordt gedomineerd door zonne- en windenergie. Een uitdaging als de wind niet waait en de zon niet schijnt. Hierdoor neemt de behoefte aan flexibele vraag en aanbod toe.

Toenemende geopolitieke onzekerheid en sterk stijgende energieprijzen dragen bij aan wereldwijde economische instabiliteit en turbulente energiemarkten. Deze ontwikkelingen leiden tot toenemende politieke vraag om energiezekerheid en een snellere energietransitie.

In deze omstandigheden is Statkraft de aangewezen partij om waarde te creëren door een netto nul-toekomst mogelijk te maken. Met het oog op 2030 zijn we ambitieuzer dan ooit – met aanzienlijk hogere groeiambities voor al onze regio's en technologieën.

Onze strategie volgt een marktgerichte aanpak. Dit betekent dat wij onze marktinzichten gebruiken voor het ontwikkelen van de meest kansrijke duurzame technologieën in elke markt waar we actief zijn. We ontwikkelen, verwerven, beheren en exploiteren duurzame projecten. En bieden onze klanten de beste energieoplossingen om een netto nul-toekomst te bereiken.

De strategie van Statkraft is gebaseerd op vier strategische pijlers:

waterdruppelpictogram

1. ZORGEN VOOR SCHONE FLEXIBILITEIT - BENUTTEN VAN WATERKRACHT

We optimaliseren onze unieke waterkrachtportefeuille en breiden deze uit. Statkraft investeert in bestaande Noorse waterkrachtcentrales om de levensduur te verlengen en de efficiëntie te verhogen. We voegen ook nieuwe capaciteit toe en ons doel is om in 2030 in ten minste vijf nieuwe, grote projecten te investeren. Buiten Noorwegen blijven wij de lange termijn waarde van onze bestaande projecten maximaliseren en breiden we onze portefeuille selectief uit.

wind zonne-icoon

2. VERSNELLEN VAN ZONNE-ENERGIE, WINDENERGIE OP LAND EN OP ZEE EN BATTERIJOPSLAG

We versnellen onze groei in zonne-energie, wind op land en batterijopslag in onze bestaande markten, zodat we in 2030 jaarlijks 4 GW toevoegen. In de toekomst willen we meer Europese wind- en zonprojecten in eigendom houden en op grote schaal onderhoud en beheer leveren voor onze projecten. Statkraft streeft naar industriële betrokkenheid bij wind op zee in de Noordzee en Ierland.

markticoon

3. LEVEREN VAN DUURZAME MARKTOPLOSSINGEN AAN KLANTEN

We breiden onze marktactiviteiten uit en versterken deze door te voorzien in de behoefte van klanten in de gehele waardeketen. We maximaliseren de waarde door uitstekend energie- en vermogensbeheer. We groeien als eersterangs aanbieder van marktoplossingen door de volumes in upstream PPA's, gestructureerde groene energielevering en trading aanzienlijk te verhogen. Dit versterkt onze positie, wat ook in het voordeel is van onze projectorganisatie.

icon

4. OPSCHALEN VAN NIEUWE GROENE ENERGIETECHNOLOGIEËN

We ontwikkelen nieuwe groene energietechnologieën. Deze technologieën spelen een belangrijke rol in een netto nul-toekomst. We ambiëren een rol als toonaangevende ontwikkelaar van groene waterstof, biobrandstof, laadtechnologie voor elektrische voertuigen, stadsverwarming en andere groene technologieën. Zelfstandig of in partnerschap met anderen. Door posities in deze technologieën op te bouwen, kunnen wij deelnemen aan de verwachte groei in duurzame energie en mettertijd meer waarde toevoegen aan een netto-nul toekomst.

wereldkaart

Geografische rol

In Noorwegen sturen wij de energietransitie met ontwikkeling en levering van duurzame energieopwekking, flexibele levering en nieuwe groene energietechnologieën en het faciliteren van duurzame bedrijven.

In Europa willen we een leidende rol spelen in de ondersteuning van de energiemarkten en de energietransitie. Een verantwoordelijkheid die we als Europa's grootste producent van duurzame energie kunnen en moeten dragen.  

In Zuid-Amerika en India ontwikkelen we duurzamere energiesystemen vanuit de groeiende vraag naar energie.

De ambities van statkraft tot 2030

In onze kern zijn we een verantwoordelijk bedrijf met respect voor mens, milieu en maatschappij. Duurzaamheid is ingebed in alles wat we doen en het beschermen van mensen is altijd onze eerste prioriteit. Door ons dagelijks werk draagt ieder van ons bij aan het creëren van waarde en het mogelijk maken van een netto-nul toekomst.
  • waterdruppelpictogram

    Grootste waterkrachtbedrijf in Europa en een belangrijke speler in Zuid-Amerika en India – in 2030 investeren we in ten minste 5 grote Noorse projecten.

  • wind zonne-icoon

    Grote ontwikkelaar van projecten voor zonne-energie, wind op land en batterijopslag met een jaarlijks leveringspercentage van 4 gigawatt in 2030.

  • wereldbolpictogram

    Top 3 van meest winstgevende en klantgerichte spelers op het gebied van stadsverwarming in Noorwegen en Zweden.

  • Vooraanstaande ontwikkelaar van groene waterstof, biobrandstof, laadoplossingen voor elektrische voortuigen en andere groene technologieën – in 2030 ontwikkelen we 2 gigawatt productiecapaciteit voor groene waterstof.