Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Nyrstar II Budel

Netherlands / Project

Zonneweide Nyrstar II wordt het tweede zonnepark op het terrein van Nyrstar te Budel waarmee het huidige zonnepark en haar capaciteit wordt verdubbeld. ‘Nyrstar II’ beslaat 46,6 hectare en bestaat uit 105.000 zonnepanelen. Van de 46,6 hectare zal ruim 5,3 hectare groengebied worden. De panelen tezamen zullen jaarlijks 56 GWh aan groene stroom produceren; voldoende duurzame elektriciteit voor ruim 22.600 huishoudens in de regio. Daarnaast wordt een deel van de opgewekte duurzame energie geïnjecteerd in de Nyrstar fabriek. Daarmee levert het zonnepark een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening van de gemeente Cranendonck en Nyrstar.

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente.

  2022

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

  2023

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

  2024

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf 2025

Locatie

Het zonnepark komt te liggen op het Duurzaam Industriepark Cranendonck nabij het dorp Budel-Dorplein wat eerder als voorkeur locatie is aangemerkt in het niet-vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast is het volgens de Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven een zogenoemde “no regret” locatie. Dit houdt in dat het zich op dezelfde trede als daken bevindt op de ‘zonneladder’. Zowel het huidige park als de uitbreiding zal voor een deel op het terrein van Nyrstar liggen; gerealiseerd op de gesloten zinkbekkens van de fabriek, op de grens van Noord-Brabant en Limburg. De uitbreiding vindt plaats aan de oost en noordzijde van de Nyrstar fabriek.

 

Participatie

Het plan voor zonnepark Nyrstar II is tot stand gekomen door meerdere (digitale, ivm corona) keukentafelgesprekken met omwonenden en gesprekken met andere stakeholders zoals de gemeente, natuurvereniging Land van Cranendonck, voetbalvereniging Rood Wit '67, Imkervereniging 't Wilgenroosje en Dorplein Uniek.

Ook zijn er een aantal informatie-avonden gehouden voor omwonenden en stakeholders.

Biodiversiteit

Samen voor een betere biodiversiteit

Zonnepark Nyrstar I Budel wordt nu uitgebreid met zonneweide Nyrstar II.

Zonnepark Nyrstar I Budel is gebouwd op voormalige zinkbekkens waar tot 2008 restmateriaal uit het zink productieproces werd bewaard. Qua natuur stelde het gebied weinig voor bij de aanleg van het eerste zonnepark in 2018. Door de ruime plaatsing van de panelen ontstond er een goed afgeschermd gebied, zonder verstoring. Er is in korte tijd een zeer diverse vegetatie ontstaan die tal van insecten aantrekt.

Dat maakt het gebied aantrekkelijk voor insect-etende vogels, die vervolgens weer zorgen voor andere diersoorten.

De veldleeuwerik is een leuk vogeltje dat vroeger overal boven weilanden in de lucht hing te kwetteren maar tegenwoordig bijna uit ons land is verdwenen. Op park Budel nestelden afgelopen lente maar liefst 25 paartjes. Ook andere soorten komen er massaal voor.

Lokale vogelaars kiezen ervoor om hier te komen, sommigen dagelijks, vanwege de rijkdom aan biodiversiteit, en spotten onder andere al wulpen, graspiepers, klapeksters en roodborsttapuiten, maar ook roofvogels zoals buizerds, torenvalken, en slechtvalken. En dit zijn nog maar de vogels: op het park leven ook reeën en ook wilde zwijnen en vossen hebben de weg onder de hekken door kunnen vinden.

"Op het huidige park in Budel nestelden afgelopen lente maar liefst 25 paartjes. Ook andere soorten komen er massaal voor. Lokale vogelaars kiezen ervoor om hier te komen, sommigen dagelijks, vanwege de rijkdom aan biodiversiteit, en spotten onder andere al wulpen, graspiepers, klapeksters en roodborsttapuiten, maar ook roofvogels zoals buizerds, torenvalken, en slechtvalken. [21 jan 2021]"
Rick Fransen
Business Development Manager

Wat feiten op een rij

 • 56 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 22.600
  Huishoudens
 • 46,6
  Hectare
 • Locatie

 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?

Peter van den Groenendaal
Head of Project Development