Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Energieprojecten financieren zonder SDE++

20 apr, 2022

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is voor ontwikkelaars van duurzame-energieprojecten een dankbaar stimuleringsmiddel. Helaas loopt deze regeling in 2025 af. Daarom blikken we nu al vooruit met de vraag: zijn er voldoende andere financieringsopties en zo ja, welke

Hage de Vries is oprichter van energieadviesbureau Stel… Energiedaden. Zijn presentatie tijdens onze afgelopen webinar voor energiecoöperaties ging over de toekomst van energieprojecten zonder SDE++. De belangrijkste punten uit deze presentatie behandelen we in dit artikel.

Een ander risicoprofiel voor banken

Voordat we kijken naar de alternatieven, staan we stil bij de gevolgen van het wegvallen van de SDE++. Een belangrijk gevolg is dat ontwikkelaars een ander risicoprofiel krijgen voor banken. Zonder SDE++ is hun inkomen namelijk onzekerder. En banken houden niet van risico’s. Ze zullen dus hogere eisen stellen als ze een lening verstrekken. Zo moet er meer geld beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van een project en dus meer eigen vermogen worden ingelegd. Daarnaast zullen banken vragen om andere zekerheden, zoals een hoog bedrijfsvermogen of een onderpand. Een ander gevolg kan zijn dat ze een hoger rentetarief stellen of de looptijd van leningen verkorten.

 

Alternatieve financiering

Zonder SDE++ worden banken dus veeleisender. Daardoor wordt een lening bij de bank voor het financieren van een energieproject minder aantrekkelijk. Het is dus goed om te bekijken wat de alternatieven zijn. We zetten de belangrijkste op een rij.

 

Ledenfinanciering

Het eerste alternatief is financiering ophalen bij de leden van de organisatie. De leden brengen dan een deel van de financiering in tegen een vaste rente. Een mooi voordeel van deze optie is dat je de leden nóg meer betrekt bij de ontwikkeling van een energieproject.

 

Crowdfunding

De term crowdfunding geeft al aan dat het hier gaat om financiering vanuit het algemene publiek. Hierbij zet je als initiatiefnemer het project en het bedrag dat je wilt ophalen op een crowdfundingplatform. Mensen kunnen vervolgens geld inleggen en zo een stukje van de financiering van het project op zich nemen. Meestal staat hier een bepaald rendement tegenover. Aangezien geld sparen bij een bank nog nauwelijks iets oplevert, is het voor veel mensen een aantrekkelijke vorm van investeren. Ook Statkraft heeft met succes gebruikgemaakt van crowdfunding. Zo is onder andere Zonnepark Houten Oostrumsdijkje voor een deel gefinancierd door omwonenden. Crowdfunding exclusief voor omwonenden heeft een mooie bijvangst: ook dit is een manier om de omgeving bij het project te betrekken.

 

Regionale energiefondsen

Regionale energiefondsen richten zich op het versnellen van de energietransitie. Ze financieren duurzame initiatieven zonder winstoogmerk. Nu het moeilijk wordt om een groot deel van een project te financieren vanuit de bank en leden ook niet altijd in het overige gedeelte kunnen voorzien, is het een logische optie dat een regionaal energiefonds een stuk op zich neemt. Het energiefonds verstrekt daarbij een lening en ontvangt daarvoor een rente.

 

Een toekomst zonder SDE

Ook zonder SDE++ is er een toekomst voor energieprojecten. Dat de regeling wegvalt brengt risico’s met zich mee, maar er zijn interessante alternatieven. Bovendien is de verwachting dat de energieprijzen hoog blijven. Daardoor is er voldoende basis voor het realiseren van mooie energieprojecten. Het is de kunst een gezonde mix te vinden van financiering door de bank en bovenstaande alternatieven. Als dat lukt heb je een goede financiële basis voor het project dat je wilt ontwikkelen.

 

Persvragen

Willemijn van der Vliet
Communicatie Manager