Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Batterijopslag

Batterijopslag kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie in Nederland. Door de groei van duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie, wordt de productie van elektriciteit steeds meer afhankelijk van variabele factoren zoals weersomstandigheden en seizoensgebondenheid. De productie komt hierdoor niet altijd overeen met de vraag. Batterijopslag kan helpen om deze variabiliteit op te vangen en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te verbeteren.

Toepassing van batterijopslag in Nederland

Een belangrijke toepassing van batterijopslag is het opslaan van overtollige energie die wordt geproduceerd op momenten dat er meer duurzame energie wordt opgewekt dan nodig is. Dit opgeslagen vermogen kan vervolgens worden gebruikt op momenten dat er een tekort is aan duurzame energie. Hierdoor kan het elektriciteitsnet beter in balans worden gebracht. Daarnaast kan batterijopslag ook helpen om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Batterijopslag kan ook worden gebruikt om energie te leveren tijdens piekuren, wanneer de vraag naar elektriciteit hoger is dan het aanbod. Dit kan helpen om de noodzaak van conventionele energiebronnen, zoals gas- en kolencentrales, te verminderen en bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Batterijopslag kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van slimme netwerken, waarbij geavanceerde technologieën worden gebruikt om de vraag naar en het aanbod van elektriciteit in real-time te beheren. Dit kan de betrouwbaarheid en efficiëntie van het elektriciteitsnetwerk verder verbeteren.

In Nederland wordt de rol van batterijopslag erkend als een belangrijke pijler in de energietransitie.

Stand alone en co-located

Bij stand-alone batterijopslag wordt de batterijopslag op een centrale locatie geplaatst, los van de locatie waar de energie wordt geproduceerd. De opgeslagen energie kan vervolgens via het elektriciteitsnet worden gedistribueerd naar verschillende locaties waar het nodig is. Deze vorm van batterijopslag wordt voornamelijk gebruikt voor grootschalige energieopslagsystemen en om de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk te verbeteren.

Co-located batterijopslag daarentegen wordt geplaatst op de locatie waar de energie wordt geproduceerd. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij zonnepanelen of windturbines. We maken dus gebruik van de infrastructuur en netaansluiting van een bestaand energiepark. Dat scheelt in de inspanningen die geleverd moeten worden voor realisatie. Co-located batterijen worden ingezet om piekproductie op te slaan en terug te leveren wanneer de zon niet schijnt of de wind niet waait. Zo ontstaat een vlakkere productiecurve en wordt het net minder belast. 

De voordelen

Het grootste voordeel van stand-alone batterijopslag is de schaalbaarheid en flexibiliteit. De opslagcapaciteit kan eenvoudig worden uitgebreid of verminderd, afhankelijk van de behoefte. Bovendien kunnen deze batterijopslagsystemen worden gebruikt om de integratie van duurzame energiebronnen te ondersteunen en om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te verbeteren.

Co-located batterijopslag heeft als belangrijkste voordeel dat het de piekproductie van duurzame energieparken verlaagd, waarbij we gebruikmaken van bestaande infrastructuur. Hierdoor worden kosten bespaard en kan de netcongestie worden verminderd.

Kortom, beide vormen van batterijopslag hebben hun eigen voordelen en toepassingen, en kunnen worden gebruikt om de energietransitie in Nederland te ondersteunen.

Neem contact met ons op

Johannes Wouters
Business Development Manager Storage