Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

   

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

   

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

   

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf 2018

Locatie

Het zonnepark ligt op het Duurzaam Industriepark Cranendonck nabij het dorp Budel-Dorplein. Het park ligt voor een deel op het terrein van Nyrstar, gerealiseerd op de gesloten zinkbekkens van de fabriek, op de grens van Noord-Brabant en Limburg.

Het industriegebied ligt in het buitengebied, om de invloed op de (woon)omgeving zo beperkt mogelijk te houden. De afstand van het zonnepark tot de bebouwde kom (het dorp Budel-Dorplein) is ongeveer 800 meter. Er liggen geen vrijstaande woningen in het buitengebied.

Biodiversiteit

Samen voor een betere biodiversiteit

Het park is gebouwd op voormalige zinkbekkens waar tot 2008 restmateriaal uit het zink productieproces werd bewaard. Qua natuur stelde het gebied weinig voor bij de aanleg van het zonnepark in 2018. Door de ruime plaatsing van de panelen ontstond er een goed afgeschermd gebied, zonder verstoring. Er is in korte tijd een zeer diverse vegetatie ontstaan die tal van insecten aantrekt. 

Dat maakt het gebied aantrekkelijk voor insect-etende vogels, die vervolgens weer zorgen voor andere diersoorten.

De veldleeuwerik is een leuk vogeltje dat vroeger overal boven weilanden in de lucht hing te kwetteren maar tegenwoordig bijna uit ons land is verdwenen. Op park Budel nestelden afgelopen lente maar liefst 25 paartjes. Ook andere soorten komen er massaal voor.

Lokale vogelaars kiezen ervoor om hier te komen, sommigen dagelijks, vanwege de rijkdom aan biodiversiteit, en spotten onder andere al wulpen, graspiepers, klapeksters en roodborsttapuiten, maar ook roofvogels zoals buizerds, torenvalken, en slechtvalken.  En dit zijn nog maar de vogels: op het park leven ook reeën en ook wilde zwijnen en vossen hebben de weg onder de hekken door kunnen vinden.

"Op park Budel nestelden afgelopen lente maar liefst 25 paartjes. Ook andere soorten komen er massaal voor. Lokale vogelaars kiezen ervoor om hier te komen, sommigen dagelijks, vanwege de rijkdom aan biodiversiteit, en spotten onder andere al wulpen, graspiepers, klapeksters en roodborsttapuiten, maar ook roofvogels zoals buizerds, torenvalken, en slechtvalken. [21 januari 2021]"
Rick Fransen
Business Development Manager

Wat feiten op een rij

 • 44,3 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 17.900
  Huishoudens
 • 60
  Hectare
 • Locatie

 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?

Peter van den Groenendaal
Head of Project Development