Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Meierijstad Schootseweide

Netherlands / Zonne-energie / Project

De Brabantse gemeente Meierijstad wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Als onderdeel van dat streven is de gemeente begin 2020 een zogenaamde maatschappelijke tender gestart voor in totaal 50 hectare aan zonneprojecten.

Statkraft heeft deelgenomen aan deze competitie met het 9 hectare grote voorstel voor zonnepark Schootseweide. Van de maar liefst 37 ingediende initiatieven is ons projectvoorstel met zes andere projecten geselecteerd. Na een reeks gesprekken met omwonenden hebben we ons plan verder ontwikkeld. Eind 2021 wordt een vergunningsaanvraag aan de gemeente voorgelegd. Bij een positief besluit kan het project dan in 2022 een SDE-subsidieaanvraag indienen en in 2024 gerealiseerd worden.

Kerncijfers

 • 8,7 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 2.500 Huishoudens
  Gemiddeld energiegebruik
 • 100.000 ton CO2
  Winst per 25 jaar

Locatie

Het zonnepark Schootseweide is gepland in het buitengebied van de gemeente Meierijstad, aan de hoek van de Schootsedijk en Gagel tussen Olland, Sint-Oedenrode en Schijndel.  De voorgestelde locatie is ongeveer 9 hectare groot. Het gebied is nu in agrarisch gebruik.

Ontwerp samen met omgeving

Het plan voor het zonnepark is uitgebreid besproken met de direct omwonenden en andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Daartoe hebben we een reeks één-op-één-gesprekken en meerdere bijeenkomsten gehouden. Zie onder deze pagina de opgenomen presentaties en gesprekverslagen van de bijeenkomsten op 9 mei en 21 september 2021.

Met de suggesties en de wensen van de omwonenden hebben we het ontwerp steeds beter kunnen maken. We hebben er bijvoorbeeld op verzoek van omwonenden voor gekozen om het park via struweel (struiken) te omzomen en jaarrond aan het zicht te onttrekken. De omzoming blijft laag aan de oostkant en wordt elders niet te hoog om het gevoel van openheid van het gebied behouden.

Meer natuur

In goed overleg met omwonenden wordt het park vorm gegeven om te komen tot een gebied met meer natuurwaarden dan voorheen. We volgen als lid van de brancheorganisatie Holland Solar de Gedragscode Zon op Land  die opgesteld is met natuur- en bewonersorganisaties. Daartoe houden we groot deel van het terrein onbedekt, zorgen we dat de bodem gezond blijft en er voldoende zonlicht en regenwater onder de panelen kan komen, zullen we geen mest of bestrijdingsmiddelen gebruiken en wordt het gebied na de looptijd van het project schoon opgeleverd.

Het gebied van dit zonnepark is nu in agrarisch gebruik, momenteel maisteelt. Deze agrarisch activiteit geeft beperkt ruimte en voedsel aan insecten of vogels. Met het zonnepark willen we soorten die voorkomen zoveel mogelijk behouden en juist meer kansen aan de natuur geven. Zo houden we rekening met weidevogels en creëren we een gunstig gebied voor vooral struweelvogels (diverse vinken, lijsters) en voor kleine zoogdieren als marters en egels.

Concreet zullen we aan de zuid-, west- en noordzijde van het zonnepark groenstroken maken met een struweel van vijf meter hoogte. Daarnaast komt er een strook waar akkerbloemen groeien. Aan de oostzijde komt een strook struiken van twee meter hoogte. De struiken bestaan deels uit soorten die ook in de winter groen blijven. Met de struiken en bloemrijke velden creëren we een leefomgeving voor insectensoorten als vlinders en bijen en voor struweelvogels zoals de goudvink en heggemus. De sloten in het gebied blijven behouden, krijgen brede groene zones rondom met een diverse beplanting.

Voorlopig ontwerp landschappelijke inpassing zonnepark Schootsedijk

Omgeving profiteert mee

Statkraft kiest er voor om de opbrengsten van het zonnepark te delen met de omwonenden. Om dit te bereiken wordt gestreefd naar een project dat voor 100% in lokale handen is. Momenteel wordt een mogelijke samenwerking met Energiecoöperatie Meierijstad onderzocht om deze ambitie te bereiken.

Energiecoöperatie Meierijstad 

Tijdlijn

 • Projectverkenning door gemeente

  Selectie uitvoerders & bepalen aanpak

  Q3 2020

 • Introductie aan omgeving

  Actief informeren & ophalen input

  Q2 2021

 • Uitwerking met omgeving

  Dialoog: invulling terrein, financiële deelname & overige onderwerpen

  Q3 2021

 • Afronding projectvoorstel

  College principe besluit & Indienen vergunningsaanvraag Q4 2021

 • Vergunningverlening

  Vergunningsverlening verwacht Q1 2023

 • Verwachte subsidieverlening

  Subsidieverlening verwacht Q3 2023

 • Bouw

  Start bouw verwacht Q4 2024

 • Operationeel

  Naar verwachting operationeel Q1 2025

Vragen over dit energiepark?

Peter van den Groenendaal
Head of Solar Development Nederland

Onze kracht

Lokaal sterk

Al ruim 20 jaar helpen we gemeenschappen in Nederland met de energietransitie.

Ruime expertise

Statkraft staat voor Noorse betrouwbaarheid met internationale ervaring in het opwekken en leveren van schone energie.

Grootste producent

We zijn Europa’s grootste producent van hernieuwbare energie en ontwikkelen wereldwijd zonneparken.

Meer informatie

 • Wat betekent een zonnepark voor u?

  Eerlijk en transparant zijn, is belangrijk bij de aanleg van een zonnepark. Daarom gaan we in gesprek met alle partijen, waaronder landeigenaren, omwonenden en overheden. Want alleen samen kunnen we verduurzamen.