Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Meierijstad Schootseweide

Netherlands / Project

Zonnepark Schootseweide in de Brabantse gemeente Meierijstad zal een park van 9 hectare worden en jaarlijks 8,7 GWh aan groene stroom produceren; voldoende elektriciteit voor ongeveer 2.500 huishoudens in de regio. Gemeente Meierijstad streeft ernaar 50 hectare aan zonneprojecten te realiseren om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor hebben zij zes projecten uitgekozen. Statkraft werkt hier hard aan mee door in samenspraak met de omwonenden één van die projecten, Zonnepark Schootseweide, te ontwikkelen.

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

  Q4 2021

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente.

  Q1 2023

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

  Q4 2024

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

  Q3 2025

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf Q2 2026

Locatie

Het zonnepark Schootseweide is gepland in het buitengebied van de gemeente Meierijstad, aan de hoek van de Schootsedijk en Gagel tussen Olland, Sint-Oedenrode en Schijndel.  De voorgestelde locatie is ongeveer 9 hectare groot. Het gebied is nu in agrarisch gebruik.

Participatie

Ontwerp samen met omgeving

Het plan voor het zonnepark is uitgebreid besproken met de direct omwonenden en andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Daartoe hebben we een reeks één-op-één-gesprekken en meerdere bijeenkomsten gehouden. 

Met de suggesties en de wensen van de omwonenden hebben we het ontwerp steeds beter kunnen maken. We hebben er bijvoorbeeld op verzoek van omwonenden voor gekozen om het park via struweel (struiken) te omzomen en aan het zicht te onttrekken. De omzoming blijft laag aan de oostkant en wordt elders niet te hoog om het gevoel van openheid van het gebied behouden.

Biodiversiteit

Meer natuur

In goed overleg met omwonenden wordt het park vorm gegeven om te komen tot een gebied met meer natuurwaarden dan voorheen. We volgen als lid van de brancheorganisatie Holland Solar de Gedragscode Zon op Land  die opgesteld is met natuur- en bewonersorganisaties. Daartoe houden we een groot deel van het terrein onbedekt, zorgen we dat de bodem gezond blijft en er voldoende zonlicht en regenwater onder de panelen kan komen, zullen we geen mest of bestrijdingsmiddelen gebruiken en wordt het gebied na de looptijd van het project schoon opgeleverd.

Het gebied van dit zonnepark is nu in agrarisch gebruik, momenteel maisteelt. Deze agrarisch activiteit geeft beperkt ruimte en voedsel aan insecten of vogels. Met het zonnepark willen we soorten die voorkomen zoveel mogelijk behouden en juist meer kansen aan de natuur geven. Zo houden we rekening met weidevogels en creëren we een gunstig gebied voor vooral struweelvogels (diverse vinken, lijsters) en voor kleine zoogdieren als marters en egels.

Concreet zullen we aan de zuid-, west- en noordzijde van het zonnepark groenstroken maken met een struweel van vijf meter hoogte. Daarnaast komt er een strook waar akkerbloemen groeien. Aan de oostzijde komt een strook struiken van twee meter hoogte. De struiken bestaan deels uit soorten die ook in de winter groen blijven. Met de struiken en bloemrijke velden creëren we een leefomgeving voor insectensoorten als vlinders en bijen en voor struweelvogels zoals de goudvink en heggemus. De sloten in het gebied blijven behouden, krijgen brede groene zones rondom met een diverse beplanting.

Wat feiten op een rij

 • 8,7 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 2.500
  Huishoudens
 • 9
  Hectare
 • Locatie

 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?

portrait of celine
Celine Berserik
Project Developer