Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

   

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

   

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

  mei - oktober 2023

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf november 2023

Locatie

Het plangebied voor deze zonneweide betreft het gebied ten zuidwesten van Wilbertoord in de gemeente Land van Cuijk. Het plangebied ligt tussen de Provincialeweg N277 en Noordstraat 100.  

Aan de Noordstraat liggen diverse agrarische bedrijven. Het landschap waar de zonneweide gerealiseerd wordt heeft een grootschalig karakter, met als belangrijkste functie landbouw. De agrarische grond is de afgelopen jaren gebruikt voor de teelt van bieten, maïs en aardappelen. Het perceel ligt op minimaal 100 meter van bewoning.

plattegrond van de locatie

2 mannen wandelen langs zonnepanelen

Participatie

Het plan voor zonneweide Wilbertoord is tot stand gekomen door in gesprek te gaan met de direct omwonenden en (digitale) bewonersavonden te organiseren om samen te brainstormen over het ontwerp. 

Mede hiertoe heeft het eerste schetsontwerp een veranderproces doorgemaakt dat met input van de direct omwonenden tijdens de informatieavond is aangepast en later nogmaals naar aanleiding van de persoonlijke gesprekken. Zo is bijvoorbeeld de wens om een meidoorn of beukenhaag aan de zuid– en oostkant van de zonneweide in het plan opgenomen om zo het zicht vanuit de woningen op de zonneweide te ontnemen. Het proces van co-creatie met de omgeving kwam snel op gang en binnen afzienbare tijd was er een definitief ontwerp. Er is geen enkele zienswijze ingediend bij de gemeente naar aanleiding van de vergunningsaanvraag en dat is best uniek!

veldbloemen

Biodiversiteit

Circa drie hectare van het gebied zal onbedekt blijven en ruimte bieden voor een natuurlijke inrichting. Aan de noordkant van het gebied zal een dassenakker worden aangelegd voor de dassen uit de dassenburcht in de directe omgeving van het perceel. 

Daarnaast is er besloten om de rijruimte tussen de panelen te vergroten naar 2,2 meter om ook de biodiversiteit onder en tussen de zonnepanelen een impuls te geven.

Wat feiten op een rij

 • 10 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 2.800
  Huishoudens
 • 8,5
  Hectare
 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?
Peter van den Groenendaal
Head of Project Development
Janine de Ruiter
Business Development Manager