Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Vlagtwedde

Netherlands / Zonne-energie / Project

Zonneweide Vlagtwedde is op dit moment het grootste zonne-energie project van Nederland. De bouw is afgerond begin oktober 2020.

Statkraft is mede-ontwikkelaar, met PowerField. Encavis de eigenaar van het park. De zonneweide bestaat uit bijna 350.000 panelen op een oppervlak van ruim 100 hectare. Naar schatting zal het zonnepark jaarlijks 103,5 GWh aan duurzame stroom produceren, voldoende om ongeveer 29.500 huishoudens te voorzien in hun stroombehoefte. 

  • 103,5 GWh
    Jaarlijkse productie
  • 29.500
    Huishoudens
  • 1.552.500 ton CO2
    Winst per 30 jaar

Locatie

De zonneweide ligt aan de Vloeiveldweg, in het buitengebied ten zuidwesten van de plaats Vlagtwedde. Het terrein is gelegen in een grootschalig zandlandschap. Het landschap kenmerkt zich hier door grote kavels en een grote openheid.

De west-rand van het terrein ligt grotendeels langs het Mussel A Kanaal. Dit is een 15 meter breed kanaal met aan beide zijden dijken die ongeveer een meter boven het omringende landschap uitsteken. Op de oostelijke dijk bevindt zich ter hoogte van het projectgebied een rand met opgaand groen. Daarmee ligt het park landschappelijk goed ingepast.

"'Normaliter is een zonneweide pas echt ‘af’ wanneer de netaansluiting is voltooid. Het komt geregeld voor dat de bouw van de zonneweide al is afgerond en we moeten wachten op de netaansluiting. Met zonneweide Vlagtwedde was het precies andersom. De beide aansluitingen waren al een paar weken gereed voordat de zonneweide werd opgeleverd. Dat de zonneweide daardoor meteen duurzame elektriciteit kon leveren, dat is redelijk uniek."
Thijs Martens
Project Manager

Samen ontwerpen

In overleg met de omwonenden en de lokale energie coöperatie ‘STUW’ zijn er afspraken gemaakt over de vormgeving van het park en over de rol en bijdrage van de omgeving. In overleg met gemeente en bewoners in de omgeving is grenzend aan het zonnepark een blauwe bessenkwekerij gerealiseerd, welke nog eens 24 hectare beslaat. De bessenkwekerij zorgt voor een goede landschappelijke inpassing van het zonnepark en levert naast het zonnepark zelf extra werkgelegenheid op.

"De gemeente heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn, dat betekent dat er dan net zoveel energie binnen de gemeentegrenzen wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt. En dat gaat niet alleen over stroomverbruik, maar ook verbruikte brandstof voor transport en warmte. Zonneweide Vlagtwedde wekt genoeg duurzame stroom op om de huishoudens in de gemeente Westerwolde – waar Vlagtwedde deel van uitmaakt – ruim drie keer in hun behoefte aan stroom te voorzien."

Samen voor een betere biodiversiteit

Bij Statkraft is het de praktijk om zonneparken zo aan te leggen dat ze echt natuurwinst opleveren. Dit principe is sinds eind 2019 afgesproken tussen natuurorganisaties en de brancheorganisatie Holland Solar in de Gedragscode Zon Op Land, maar de aandacht voor een natuurlijke inrichting gold bij Statkraft zelf al daarvoor.

Dat betekent dat de panelen goed geplaatst worden, zodat regenwater en zonlicht de bodem onder de panelen bereikt. Maar het betekent vooral dat er ruimte moet zijn voor natuur, met minimaal 25% groen oppervlak naast de panelen. En uiteraard moet dat oppervlak goed beheerd worden; met zo min mogelijk verstoring, geen gebruik van bestrijdingsmiddelen en beperkt maaien.

Dankzij die ruimte en rust komt op den duur al heel veel goed, maar we geven de natuur ook een zetje door bijvoorbeeld poelen te graven voor amfibieën, bijenhotels te plaatsen en door inheemse en lokaal voorkomende planten en struiken te zaaien en te planten.

Omdat er voor de blauwe bessenteelt bijen nodig zijn worden de groenvlakken ingezaaid met een bloemenmengsel. Hier worden ook bijenkasten geplaatst. Dit creëert een geschikte leefomgeving voor de bij.

Omdat de leefomgeving van de bij bedreigd is voegt dit ook natuurwaarde toe aan het terrein. Tevens betekent het dat er naast de bessen en energie ook honing op het terrein wordt geproduceerd.

De natuurlijke inrichting van zonnevelden is een nieuw terrein waar nog veel valt te leren. Solarcentury doet daarom mee met onderzoek naar hoe we plantengroei onder en tussen zonnepanelen en de invloed van verschillende opstellingen. Dit heet het Solarecoplus project van de Wageningen Universiteit (WUR). Daarnaast betaalt Solarcentury mee met een programma van de brancheorganisatie Holland Solar om tot een certificering van natuurlijke zonneparken te komen; het zogenaamde EcoCertified Solarparks project.

Low Emissions Scenario

Ons Low Emissions Scenario laat optimistisch, maar realistisch zien hoe de wereld er in 2050 uit kan zien als de snelle ontwikkeling van hernieuwbare technologieën zo door blijft gaan. Lees verder en neem een kijkje in de toekomst van de energiewereld.

Voor vragen en informatie

Thijs Martens
Project Manager