Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Agri-PV Park Dalenstraat West Maas en Waal

Netherlands / Project

Statkraft ontwikkelt in de gemeente West Maas en Waal Agri-PV park Dalenstraat. Op deze plek zal niet alleen duurzame energie worden opgewekt. Omdat we de zonnepanelen op grotere afstand van elkaar plaatsen, blijft er voldoende ruimte over voor agrarische activiteiten. Zo blijft de agrarische functie van het gebied overeind en produceert het park tegelijkertijd 11 GWh groene stroom. Dat is voldoende duurzame elektriciteit voor ruim 4.400 huishoudens per jaar.

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

  Q2 2021

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

  Q3 2021

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente.

  Q1 2023

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

  Q4 2023

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

  2025

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  2025 / 2026

Locatie

Het gebied voor de zonneweide ligt ten zuidwesten van de Maas en Waalweg N322 in de gemeente West Maas en Waal en ligt ten zuiden van Beneden-Leeuwen.

De locatie ligt in het rivierkommengebied. Het wordt gekenmerkt door zijn open agrarische land, dat voornamelijk in gebruik is als hooiland en rietland. Er liggen eendenkooien, grienden en populierenbossen in dit lage, natte gebied.

Participatie

Statkraft heeft een schetsontwerp gemaakt van agri-PV park Dalenstraat samen met landschapsarchitectenbureau Eelerwoude. Dit schetsontwerp is met de direct omwonenden besproken.

Zo komt er een wandelroute en is een uitkijktoren gepland om het recreatieve en educatieve karakter van het zonnepark te versterken.

Biodiversiteit

We versterken de biodiversiteit door direct onder de panelen, waar geen gewas kan groeien, een kruidenrijk te planten.

"Agri-PV park Dalenstraat is een prachtige ontwikkeling waar duurzame opwek van energie en het behouden van land voor de agrarische sector op een innovatieve manier worden gecombineerd."
Pieter Biewenga
Business Development Manager

Agri-PV

We gebruiken bi-facial zonnepanelen, die ook het licht benutten dat door de grond wordt gereflecteerd. Deze worden op zogenaamde solar trackers geplaatst, waarmee de panelen meebewegen met het zonlicht. Hierdoor is de opbrengst van de zonnepanelen hoger en valt er meer licht op de bodem. Ook blijft er tussen de panelen voldoende ruimte om de grond te bewerken met landbouwmachines.

Wat feiten op een rij

 • 11 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 4.400
  Huishoudens
 • 15
  Hectare
 • Flowers on the location

 • Locatie

Vragen over dit energiepark?

Pieter Biewenga
Business Development Manager