Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Houten Oostrumsdijkje

Netherlands / Project

Zonneweide Oostrumsdijkje is 16 hectare groot, waarvan 1 hectare vrij gemaakt is voor extra beplanting en biodiversiteit. Het zonnepark produceert jaarlijks 15,2 GWh elektriciteit, genoeg om 4.300 huishoudens van duurzame stroom te voorzien. Daarmee levert de zonneweide een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening in Houten. Het park is door Statkraft ontwikkeld en sinds 2022 eigendom van Encavis, een beheerder van duurzame zon- en windprojecten.

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

   

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

   

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf 2020

Locatie

Het zonnepark ligt tussen het Oostrumsdijkje en Beusichemseweg in ’t Goy gelegen. De locatie nabij het Oostrumsdijkje is een kansrijke locatie vanwege de 'verborgen' ligging tussen de fruitboomgaarden. Het zonnepark is ingepast door de bestaande en historische ruimtelijke structuur te versterken en weer terug te brengen.

De locatie ligt niet in een beschermd natuurgebied, zo worden eventuele effecten op de natuur geminimaliseerd en waar mogelijk zelfs versterkt door het toevoegen van beplanting onder en rondom het zonnepark. De afstand van het park tot de bebouwde kom (de stad Houten) is ongeveer 800 meter. Daarnaast liggen er nog een aantal vrijstaande woningen in het buitengebied, waarvan de afstand tot het zonnepark varieert van 120 meter tot 1,2 kilometer.

Participatie

Dit plan voor zonneweide Oostrumsdijkje is tot stand gekomen door meerdere bewonersavonden, gesprekken met omwonenden, belangenpartijen en -behartigers en de gemeente. Naast de keukentafelgesprekken met meer dan 20 omwonenden is er een inloop-/informatiebijeenkomst georganiseerd bij Sociaal Cultureel Centrum De Ploeg in ’t Goy. Via AD Utrechts Nieuwsblad, Trefpunt Houten, Houtens Nieuws en Bunniks Nieuws is bekendheid gegeven aan de plannen voor de zonneweide en de inloop-/ informatiebijeenkomst.

Er zijn diverse varianten van de plannen opgesteld en wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van het participatieproces. Zo worden er onder andere maatregelen getroffen om de straling van de transformatorhuisjes te beperken zodat ze minder storing zouden kunnen veroorzaken voor het werk van een groep lokale zendamateurs.

Daarnaast wordt de haag opgeschoven en iets lager gemaakt (1.60 meter) om het uitzicht over de weilanden te behouden. Ook is afgesproken de biodiversiteit en bodemkwaliteit te monitoren om de kwaliteit te waarborgen. Tot slot is in overleg besloten een bijdrage te leveren aan het evenement ‘Loeren bij de Boeren’, wat eerder niet door is gegaan vanwege een gebrek aan financiële middelen.

Biodiversiteit

Vanuit het natuurontwikkelingsplan zullen er zo’n 130 knotwilgen en 9 elzen geplant worden. Daarnaast worden er op het perceel vier ondiepe sloten aangelegd die op natuurlijke wijze worden onderhouden. Deze sloten hebben een zeer positief effect op de biodiversiteit en het water-ecosysteem, hierdoor wordt onder andere de libelle gestimuleerd. De twee grote waterwegen worden aangesloten op de Oostrumsche Beek waarmee het waterschap het waterbeheer voor het gebied kan versterken, met name in tijden van droogte of in tijden dat er plots veel water nodig is voor bijvoorbeeld de fruitgaarden in de omgeving.

Aan de zuidkant is een beukenhaag geplant van twee meter hoog, waarvan het stuk beukenhaag achter een oude kersengaard, na overleg met de aangrenzende landeigenaar, maximaal 1.60 meter hoog wordt. Daarnaast is er in samenspraak met omwonenden gekozen voor een 30 centimeter brede beukenhaag om zo te voorkomen dat er teveel vogels in gaan nestelen, aangezien een grote hoeveelheid vogels een negatieve invloed kan hebben op de aangrenzende fruitgaarden. De bermen worden ingezaaid met bermmengsel, bestaande uit verschillende soorten kruiden.

"Doordat wij ons hier in een agrarisch gebied bevinden met veel fruitgaarden, is het belangrijk om nauw samen te werken met de landeigenaren van de aangrenzende percelen. Zo zijn bijvoorbeeld met de boeren aan de noordzijde afspraken gemaakt over maaibeheer en groenonderhoud zodat kruiden en zaden minder overwaaien. Wij hebben daarom samen met de omwonenden een natuurontwikkelingsplan opgesteld dat tevens de biodiversiteit op het perceel enorm zal gaan versterken."
Jeroen van Mensvoort
Business Development Manager

Wat feiten op een rij

 • 15,2 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 4.300
  Huishoudens
 • 16
  Hectare
 • Locatie

 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?

Peter van den Groenendaal
Head of Project Development