Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Twence

Netherlands / Project

Zonnepark Twence in de gemeente Hengelo beslaat 20 hectare, ongeveer 34 voetbalvelden, en genereert jaarlijks circa 15,4 GWh aan groene stroom. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 4.500 huishoudens per jaar. Statkraft bouwde het zonnepark in een tijd van 5 maanden. In oktober 2018 werd de eerste groene energie geleverd aan het openbare net. Zonnepark Twence is eigendom van Afvalverwerkingsbedrijf Twence in Hengelo en ligt direct buiten de hekken van het bedrijventerrein. Zo leveren we een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van het industrieterrein en gemeente Hengelo.

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

   

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

   

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

   

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf 2018

Locatie

Het zonnepark ligt net buiten de hekken van het Twence-hoofdterrein, ingeklemd tussen bedrijventerrein Twentekanaal (Hengelo) en de A35. Het zonnepark ligt midden in ecologische verbindingszone Twekkelo-West en Twence zet zich in voor het verbeteren van de overgang tussen bedrijventerrein en landschap.

Twence is de grootste duurzame energieproducent van Overijssel. Uit afval en biomassa wekken zij energie op voor vele duizenden huishoudens in Twente. Sinds 2017 zet Twence ook in op zonne-energie. In 2017 werd het eerste zonnepark in gebruik genomen en in november 2018 opende Prins Carlos de Bourbon de Parme samen met de directeur van Twence het tweede zonnepark: Boeldershoek-West.

Biodiversiteit

Samen voor een betere biodiversiteit

Bij Statkraft is het de praktijk om zonneparken zo aan te leggen dat ze echt natuurwinst opleveren. Dit principe is sinds eind 2019 afgesproken tussen natuurorganisaties en de brancheorganisatie Holland Solar in de Gedragscode Zon Op Land. 

Dat betekent dat de panelen goed geplaatst worden, zodat regenwater en zonlicht de bodem onder de panelen bereikt. Maar het betekent vooral dat er ruimte moet zijn voor natuur, met minimaal 25% groen oppervlak naast de panelen. En uiteraard moet dat oppervlak goed beheerd worden; met zo min mogelijk verstoring, geen gebruik van bestrijdingsmiddelen en beperkt maaien.

Wat feiten op een rij

 • 15,4 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 4.750
  Huishoudens
 • 20
  Hectare
 • Locatie

 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?

Miguel Moreno
Technical Asset Manager