Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

  2022-2023

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

  2022

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente

  2023-2024

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

  2024

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

  2025

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf 2026

Locatie

Het plangebied ligt op de grens van de buurtschappen Meddo en Huppel, ten zuidwesten van de grens met Duitsland, vlakbij zonnepark Masterveldweg. De locatie is opgedeeld in drie delen, van oost naar west. Waarvan alleen het middenstuk van 10 hectare ingezet wordt voor de opwek van zonne-energie. Het oostelijke en westelijke deel, met een oppervlakte van 2,6 ha, worden 100% blijvende natuur.

Participatie

Statkraft betrekt omwonenden zo vroeg mogelijk bij de plan- en besluitvorming van zonnepark Poolserweg. Door de krachten te bundelen met inwoners ontstaat draagvlak en een ontwerp dat past in de omgeving. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat de lokale omgeving ook financieel mee kan profiteren. Bijvoorbeeld door inzet van obligatieleningen of het oprichten van een aanvullend, sociaal fonds om energiearmoede in Winterswijk tegen te gaan.

Biodiversiteit

Naast de 10 hectare die gebruikt wordt voor de opwek van duurzame energie, wordt 2,6 hectare grond gebruikt voor het ontwikkelen van blijvende natuur.

"In dit project willen we naast een zonnepark ook permanente natuur ontwikkelen. Een extra uitdaging, wat ons werk alleen maar leuker maakt. We zijn heel blij dat het gelukt is, samen met de landeigenaren in de directe omgeving."
Peter van den Groenendaal
Head of Solar Development

Wat feiten op een rij

 • 11,4 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 3.800
  Huishoudens
 • 7,2
  Hectare
 • Locatie

 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?

Peter van den Groenendaal
Head of Project Development