Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Winterswijk Poolserweg

Netherlands / Zonne-energie / Project

De Gelderse gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn door gebruik te maken van 100% schone, veilige en duurzame energie. Daar wil Statkraft verder aan bijdragen met de realisatie van zonnepark Poolserweg. Dit 7,2 ha zonnepark levert voldoende groene elektriciteit op voor ruim 3.800 huishoudens.

Met de ontwikkeling en bouw van zonneparken Arresveldweg en Masterveldweg in dezelfde omgeving, hebben gemeente Winterswijk en Statkraft een goede samenwerking opgebouwd. Dat leidt hopelijk tot een goed resultaat in dit project.

Feiten & Cijfers

  • 11,4 GWh
    Jaarlijkse productie
  • 3.800
    Huishoudens
  • 129.390
    ton CO2-reductie Winst per 30 jaar

Meedenken én meedoen

Statkraft betrekt omwonenden zo vroeg mogelijk bij de plan- en besluitvorming van zonnepark Poolserweg. Door de krachten te bundelen met inwoners ontstaat draagvlak en een ontwerp dat past in de omgeving. 

Daarnaast werkt Statkraft er hard aan om de lokale omgeving ook financieel te laten profiteren. Bijvoorbeeld door inzet van obligatieleningen of het oprichten van een aanvullend, sociaal fonds om energiearmoede in Winterswijk tegen te gaan.

Locatie

Het plangebied ligt op de grens van de buurtschappen Meddo en Huppel, ten zuidwesten van de grens met Duitsland, vlakbij zonnepark Masterveldweg. De locatie is opgedeeld in drie delen, van oost naar west. Waarvan alleen het middenstuk van 10 hectare ingezet wordt voor de opwek van zonne-energie. Het oostelijke en westelijke deel, met een oppervlakte van 2,6 ha, worden 100% blijvende natuur.

"In dit project willen we naast een zonnepark ook permanente natuur ontwikkelen. Een extra uitdaging, wat ons werk alleen maar leuker maakt. We zijn heel blij dat het gelukt is, samen met de landeigenaren in de directe omgeving."
Peter van den Groenendaal
Project Developer Zon

Vragen over dit energiepark?

Peter van den Groenendaal
Head of Solar Development Nederland