Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Locatie

Het zonnepark is gepland naast de snelweg A50, tussen Apeldoorn en Zwolle. Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Epe: aan de Oenerweg tussen de A50 en de Grift.

De ruim 22.000 zonnepanelen worden opgesteld in een vaste, op het zuiden georiënteerde installatie met een vermogen van 12 tot 14 MWp. Door de ruime rijafstand van deze zuidelijk opgestelde installatie heeft hemelwater de kans om grond onder de panelen te bereiken.

Zonnepanelen

 • Panelen zuidgericht.
 • Ruime afstand tussen tafels voor voldoende zonlicht op bodem.
 • Maximale hoogte paneel t.o.v. maaiveld 2,3 meter.
 • Voorkomen verdichting bodem door geen zware betonnen fundering voor de draagconstructie te gebruiken.

Participatie

Verduurzamen doen we vanuit een gezamenlijk belang: een leefbare omgeving voor nu en een schonere toekomst voor volgende generaties. Met minder CO2- uitstoot en meer duurzame energie. We vergroten de acceptatie van het project onder omwonenden met het creëren van financiële en inhoudelijke meerwaarde voor de omgeving.

Zo is er een lichtreflectie, geluidsreflectie en een ecologisch onderzoek uitgevoerd om de impact van het park op de omgeving te toetsen. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in een 3D animatie en vervolgens doorontwikkeld tot een virtual reality platform. Dit biedt direct omwonenden de gelegenheid om door een VR-bril te ervaren hoe de landschappelijke inpassing er in 2023 uit zal zien.

Voor de direct omwonenden (binnen een straal van 200 meter) is er een omwonendenregeling opgesteld om thuis energiebesparende maatregelen te kunnen treffen. Ook hebben alle inwoners in de gemeente Epe recht op een investering via de lokale energiecoöperatie. We streven ernaar om tot een samenwerking te komen voor lokaal eigenaarschap, zodat de helft van het zonnepark in het bezit komt van de gemeenschap in Epe.    

 

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Epe streeft naar een klimaatneutrale gemeente in 2030. Statkraft draagt hieraan bij met de ontwikkeling van dit zonnepark, waarbij 30% van het plangebied is gereserveerd voor het versterken van biodiversiteit en ecologische verbinding langs de Grift. We creëren een brede natuurzone met flauwe oever en brede rietkraag, aantrekkelijk voor reptielen en amfibieën. Verder beplanten we de directe omgeving met inheemse beplanting en verzorgen een brede strook bloemrijk grasland, wat een fijne habitat vormt voor vele insectensoorten. Om de bodemkwaliteit op het park te verbeteren en verdichting van de bodem te voorkomen, is gekozen voor een draagconstructie zonder zware betonnen fundering.

Ecologie

 • Langs de Grift komt een 20 meter brede natuurzone, bestaande uit 15 meter aan te leggen struikgewas en een flauwe natuurvriendelijke oever van 5 meter breed langs De Grift.
 •  Langs de Grift komt een brede rietkraag, aantrekkelijk voor reptielen en amfibieën.
 • Het hekwerk is passeerbaar voor kleine zoogdieren en reptielen.    

 

Wat feiten op een rij

 • 12 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 3.500
  Huishoudens
 • 15
  Hectare
 • Locatie

 • Flowers on the location

"Het is moeilijk in een mooi gebied als Epe een passende locatie voor een zonnepark te vinden en zo de duurzaamheidsambities van de gemeente in te vullen. Door de ligging van dit perceel tussen snelweg en Grift volgen we de natuurlijke begrenzing van het perceel. Met de creatie van een ecologische zone langs het park geven we een goede invulling aan de groene ontwikkelzone die de Grift vormt. "
Willemien van den Hoogen
Senior Business Development Manager

Vragen over dit energiepark?

Willemien van den Hoogen
Senior Business Development Manager