Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Groene Waterstof Elektrolyser Zephyros

Netherlands / Project

Het groene waterstofproject Zephyros wordt ontwikkeld in de Port of Den Helder als onderdeel van het Programma Green Shipping Waddenzee. De geplande elektrolyser zal in eerste instantie 1 à 2 MW produceren, waarna dit zal worden opgeschaald naar een maximale productiecapaciteit van 150 MW. Zo leveren we een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van de Port of Den Helder, en de Hydrogen Valley in Noord-Holland.

Locatie

Statkraft heeft het voornemen om binnen het consortium de elektrolyser op bedrijventerrein Oostoever te realiseren. Het gebied wordt ontsloten door het Balgzandkanaal en de Balgzanddijk aan de oostzijde. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) faciliteit en ten zuiden zit het Milieupark Oost. In de huidige situatie is de locatie onbebouwd. De totale oppervlakte van het gebied is ongeveer 2,3 hectare. Het perceel waar de elektrolyser op is gepland was eerder al vergund voor de realisatie van een zonnepark. 

De belangrijkste activiteiten op dit industrieterrein worden gevormd door gasbehandeling van de NAM, de baggerdepots van 't Oost en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Er bestaat nog geen duidelijke wet- en regelgeving voor nieuwe (groene waterstof) initiatieven, waardoor geen duidelijke voorschriften gelden voor de realisatie van een elektrolyser binnen de bestemming. De implementatie van de omgevingswet biedt een kans om een omgevingsplan te ontwikkelen waarbinnen grootschalige waterstofproductie kan worden gerealiseerd.  

Maatschappelijke meerwaarde

Zephyros draagt niet alleen bij aan de energietransitie, maar ook aan de kennis en werkgelegenheid in de regio Den Helder. 

Werkgelegenheid

Tijdens de bouw van het park en de daaropvolgende exploitatie zal de voorkeur worden gegeven aan lokale bedrijven om diensten en producten te leveren. Een 150 MW elektrolyser kan aanzienlijke lokale werkgelegenheid creëren, zowel direct als indirect, op de volgende manieren:

Directe werkgelegenheid

De bouw, installatie en het onderhoud van een elektrolyser vereisen gespecialiseerde arbeid. Denk aan ingenieurs, technici, operators en ander geschoold personeel.

Indirecte werkgelegenheid

Naast de directe banen ontstaan er indirecte banen in ondersteunende sectoren die nodig zijn voor de werking en het onderhoud van de elektrolyser. Denk aan logistiek, toeleveringsketens en services van materiaaltransportdiensten tot onderhouds- en reparatiediensten.

Innovatie en onderzoek

Een elektrolyser stimuleert innovatie en onderzoek, waardoor er kansen ontstaan voor lokale onderzoeksinstellingen, academische samenwerkingen en bedrijven om nieuwe technologieën en methoden te ontwikkelen en te testen.

Economische stimulans

De lokale economie wordt gestimuleerd door investeringen aan te trekken, nieuwe zakelijke kansen te creëren en de ontwikkeling van een waterstofeconomie in de regio te bevorderen.

"Ons doel met het project Zephyros is om de groene waterstofeconomie in de gemeente Den Helder en in de scheepvaart aan te jagen. Het is mooi dat Zephyros een grotere ontwikkeling mogelijk maakt in de Hydrogen Valley Noord-Holland en Nederland."
Kees Turnhout
Hoofd Infrastructuur & Ruimte van de Port of Den Helder

Maatschappelijke meerwaarde

Kennis

De komst van een elektrolyser biedt verschillende opleidingskansen. Om deze zo goed mogelijk te benutten, worden lokale kennisinstellingen InHolland en Vonk betrokken bij het project op de volgende manieren:

Technische training

Voor betrokken werknemers wordt de mogelijkheid geboden om gespecialiseerde trainingen te volgen in elektrolysetechnologie, procesengineering, veiligheid en onderhoud van industriële installaties.

Duurzame energie en waterstoftechnologie

Met een groeiende focus op duurzaamheid en hernieuwbare energiebronnen ontstaan er nieuwe opleidingsprogramma's op het gebied van duurzame energie, waterstoftechnologie, energiebeheer en milieustudies.

Management en logistiek

Omdat waterstof een integraal onderdeel van de energietransitie vormt, ontstaan er opleidingsmogelijkheden voor managers en professionals op het gebied van duurzaamheid, energiebeheer, logistiek en beleidsvorming.

Energiehub

Zephyros is een consortium dat bestaat uit meerdere partijen en staat voor Zero Emission in the Port of den Helder using HYdrogen for transport over ROad and waddenSea. Het doel van het consortium is het aanjagen van de groene waterstofeconomie in de gemeente Den Helder. Dit wordt bereikt doordat de gehele keten, van de lokale productie van groene waterstof door middel van een elektrolyser en groene stoom tot aan de bouw van een waterstoftankstation en waterstofschip, gedekt wordt binnen het consortium. Zephyros is een belangrijke bouwsteen in de waterstofambities van de regio Noord-Holland Noord om te komen tot een waterstofketen. Het project is dan ook opgenomen als een belangrijke pijler in de Regiodeal voor Den Helder.

 

"Dit project is voor Statkraft een belangrijke mijlpaal in onze Nederlandse waterstofactiviteiten. We leren bovendien veel over de toepassing van groene waterstof in Nederland. Hierom zijn we enorm trots dat we betrokken zijn bij project Zephyros en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van energieoplossingen die de Nederlandse energietransitie vooruit kunnen helpen"
Rob Smit
VP Hydrogen Statkraft Nederland

Wat feiten op een rij

  • 150 MW
    Productiecapaciteit
  • 15.000
    Ton waterstof per jaar
  • 2,3
    Hectare

Meer lezen over groene waterstof?

Heb je vragen of wil je iets met ons delen?

Neem gerust contact met ons op.
Yusuf Kilic
Project Developer Waterstof
Telefoon
0614323568