Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tijdlijn

 • Ontwerp

 • Principeverzoek

 • Vergunning

 • SDE Subsidie

 • Bouw

 • Monitoring

Locatie

Het zonnepark zal bovenop het glooiende plateau van de voormalige stortplaats worden gerealiseerd. Er worden ca. veertig rijen met draagconstructies geplaatst, waarbij de zonnepanelen gericht zullen worden op het zuiden. De stortplaats is bij uitstek geschikt voor het gebruik als zonneweide omdat er weinig andere mogelijkheden zijn voor gebruik en de zonneweide goed samengaat met het versterken van de natuurwaarden en biodiversiteit op deze grond. De zonneweide zal grotendeels uit het zicht getrokken worden door de groensingel die rondom de stortplaats ligt. De groensingel zal tijdens en na de bouw intact blijven.
 

Bekijk de kaart op volledig scherm

Opens in new tab or window

Participatie omwonenden

Het project is vooraf met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Etten-Leur, omwonenden en andere belanghebbenden besproken. De adviezen en wensen zijn meegenomen in het ontwerp, zoals de ontwikkeling van een voedselbos. Er zijn afspraken gemaakt met de energiecoöperatie Duursaam Etten-Leur. Wij zijn momenteel met hen in gesprek over de opvolging van deze afspraken.

Er wordt momenteel gewerkt aan een plan om de financiële participatie uit te rollen. We houden u op de hoogte van de verdere voorgang hierover.

Biodiversiteit

Voor de natuurwaarden zal de komst van het park een verbetering betekenen ten opzichte van de huidige situatie. De zuidelijke punt van het perceel zal worden benut voor meer groen. Er is samen met natuurverenigingen IVN Etten-Leur, MEC en De Groene Koepel (Breda) bedacht hoe de invulling daarvan eruit moet komen te zien. Er is daarnaast ook aandacht besteed aan de maatregelen die genomen moeten worden om de leefomgeving van – onder andere – de wezel, bunzing en steenmarter niet te verstoren tijdens en na de bouw van het zonnepark. Naast een oppervlakte van 1,3 ha die ingericht wordt voor de marterachtigen, zal een extra stuk grond van ongeveer 1,3 ha worden benut voor het realiseren van een voedselbos.
 

De Feiten

 • Begin 2022
  Realisatie
 • 10 Ha
  Totale oppervlakte zonneweide
 • 21.300
  Totaal aantal panelen
 • 4.800
  Huishoudens
 • 2,6 Ha
  Biodiversiteit
 • 132.000 ton CO2
  winst per 30 jaar

Zon in Etten-Leur

De provincie Noord-Brabant streeft naar een 100% fossielvrije energiehuishouding in 2050. Om dat voor elkaar te krijgen, zet zij fors in op het gebruik van duurzame energie, jaagt ze baanbrekende innovaties in de energiewereld aan en betrekt ze zo veel mogelijk Brabanders bij de energietransitie. De gemeente Etten-Leur maakt deel uit van de Regionale Energie Strategie voor de regio West-Brabant.

Van de 2 TWh aan duurzame energie zal 0,3 TWh elektriciteit met zonneweides (circa 300 hectare) – te ontwikkelen in combinatie met bijvoorbeeld natuur, waterberging en/of landbouw – worden gerealiseerd. Zonneweide Bollendonk Etten-Leur levert een belangrijke bijdrage aan de invulling van deze opgave.

Heb je vragen of wil je iets met ons delen?

Neem gerust contact met ons op.
Bas van den Heuvel
Business Development Manager