Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente.

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

  Q4 2022

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf December 2022

Locatie

Het zonnepark ligt boven op het glooiende plateau van de voormalige vuilstortplaats. Er zijn ca. veertig rijen met draagconstructies geplaatst, waarbij de zonnepanelen gericht zijn op het zuiden.

De stortplaats is bij uitstek geschikt voor het gebruik als zonneweide omdat er weinig andere gebruiksmogelijkheden zijn voor dit terrein en de zonneweide goed samengaat met het versterken van de natuurwaarden en biodiversiteit op deze grond. De zonneweide wordt grotendeels aan het zicht onttrokken door een groensingel die rondom de stortplaats ligt. 

 

Participatie

Het project is vooraf met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Etten-Leur, omwonenden en andere belanghebbenden besproken. De adviezen en wensen zijn meegenomen in het ontwerp, zoals de ontwikkeling van een voedselbos. 

Samen met coöperatie DuurSaam Etten-Leur hebben we succesvol het park voor crowdfunding open gesteld. Hierdoor kunnen de inwoners van Etten-Leur ook financieel mee profiteren van het zonnepark.

Biodiversiteit

Voor de natuurwaarden is de komst van het park een verbetering ten opzichte van de voorafgaande situatie. Het zuidelijke punt van het perceel wordt benut voor meer groen. Er is samen met natuurverenigingen IVN Etten-Leur, MEC en De Groene Koepel (Breda) bedacht hoe de invulling daarvan eruit moet komen te zien. Daarnaast is er ook aandacht besteed aan de maatregelen die genomen zijn om de leefomgeving van – onder andere – de wezel, bunzing en steenmarter niet te verstoren tijdens en na de bouw van het zonnepark.

Naast een oppervlakte van 1,3 ha die ingericht wordt voor de marterachtigen, is een extra stuk grond van ongeveer 1,3 ha benut voor het realiseren van een voedselbos en is er een foerageergebied ingericht.

Wat feiten op een rij

 • 11 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 4.400
  Huishoudens
 • 10
  Hectare

Zon in Etten-Leur

De provincie Noord-Brabant streeft naar een 100% fossielvrije energiehuishouding in 2050. Om dat voor elkaar te krijgen, zet zij fors in op het gebruik van duurzame energie, jaagt ze baanbrekende innovaties in de energiewereld aan en betrekt ze zo veel mogelijk Brabanders bij de energietransitie. De gemeente Etten-Leur maakt deel uit van de Regionale Energie Strategie voor de regio West-Brabant.

Van de 2 TWh aan duurzame energie zal 0,3 TWh elektriciteit met zonneweides (circa 300 hectare) – te ontwikkelen in combinatie met bijvoorbeeld natuur, waterberging en/of landbouw – worden gerealiseerd. Zonneweide Bollendonk Etten-Leur levert een belangrijke bijdrage aan de invulling van deze opgave.

Heb je vragen of wil je iets met ons delen?

Neem gerust contact met ons op.
Thijs Martens
Project Manager