Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Groene waterstof

Met meer dan een eeuw ervaring in duurzame energieopwekking, werkt Statkraft nu aan de productie van groene waterstof in Nederland.

Met de inzet van onze hernieuwbare energieprojecten voor elektrolyse, kunnen we ervoor zorgen dat de productie van waterstof groen is. Zo ontstaat een klimaatvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen voor met name industriële klanten en de bouw- en transportsector.

Op langere termijn verwachten we dat waterstof in de vorm van energie-opslag ook een rol gaat spelen in het oplossen van ongelijktijdigheid van vraag en aanbod van duurzame elektriciteit.

De rol van groene waterstof in Nederland

In de huidige energiemix is elektriciteit goed voor ongeveer 20% van de totale energieproductie, terwijl de overige 80% wordt geleverd in de vorm van aardgas of fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel.

Om onze klimaatdoelstellingen te behalen, zullen we deze verhoudingen drastisch moeten veranderen. Het gebruik van wind- en zonne-energie zal aanzienlijk toenemen, waardoor het aandeel elektriciteit zal groeien.

Desalniettemin blijft er behoefte aan duurzaam gas voor bepaalde toepassingen, zoals zwaar transport, hoge temperatuur processen in de industrie en luchtvaart, waarvoor er momenteel geen goede elektrische alternatieven zijn. Waterstof kan hier een nuttige rol spelen. Bovendien is grootschalige opslag van waterstof van belang voor de momenten waarop wind- en zonne-energie ontoereikend zijn.
 
 

 

De voordelen van groene waterstof

Groene waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse van water met behulp van duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Het is een energiedrager die verschillende voordelen heeft:

  • Geen CO2-uitstoot: Groene waterstof heeft het potentieel om onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Omdat het wordt geproduceerd met behulp van duurzame energiebronnen, is er geen CO2-uitstoot.
  • Veelzijdigheid: Waterstof kan worden gebruikt als brandstof voor verschillende toepassingen, waaronder transport, verwarming en elektriciteitsproductie.
  • Flexibiliteit: Groene waterstof is een energiedrager, waardoor deze flexibiliteit toevoegt aan het energiesysteem. Het kan geproduceerd worden op momenten van overschot aan duurzame stroom – en zo het net verlichten. Het kan worden opgeslagen of vervoerd en gebruikt als energiereserve op momenten dat de vraag naar energie hoger is dan het aanbod.
  • Innovatie: De ontwikkeling van groene waterstoftechnologie leidt tot nieuwe innovaties en banen in de duurzame energiesector, waardoor de economie kan groeien en nieuwe mogelijkheden ontstaan voor een groenere toekomst.

Al met al kan groene waterstof een belangrijke rol spelen in de overgang naar een duurzame en koolstofarme toekomst, waarbij de voordelen zich uitstrekken tot zowel het milieu als de economie.

Meer over groene waterstof

Neem contact op

Rob Smit
VP Waterstof Development Nederland
Yusuf Kilic
Project Developer Waterstof
Telefoon
0614323568
Max Tönis
Business Developer Hydrogen