Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Prinslandsezon in Steenbergen

Netherlands / Zonne-energie / Project

Met zonnepark Prinslandsezon willen wij de gemeente helpen in haar overgang naar duurzame energie. Statkraft zou het zonnepark naast de snelweg willen bouwen. Hierdoor ontstaat er geen overlast voor de omgeving. Om de grond optimaal te benutten, stellen we inzet van een agri-PV systeem voor.

Slim grondgebruik

Met inzet van een agri-PV systeem kiezen we voor een innovatieve opstelling waarbij zonne-energie wordt gecombineerd met agrarisch gebruik van de grond. Zo hoeft de grondeigenaar de agrarische activiteiten niet op te geven en krijgt er een inkomstenbron bij. Meer perceelopbrengst dus. Bovendien verslechtert de bodem niet en blijft deze gezond voor landbouw na ontmanteling van het systeem.

Innovatief systeem

De zonnepanelen worden op zogenaamde trackers geplaatst, waarmee de panelen meebewegen met het zonlicht. Hierdoor is de opbrengst van de zonnepanelen hoger en valt er meer licht op de bodem wat goed is voor de gewassen. Ook blijft er tussen de panelen voldoende ruimte om de grond te bewerken met landbouwmachines.

Initiatief

Zonnepark Prinslandsezon is een initiatief van Statkraft. We onderhouden contact met de gemeente, en werken nauw samen met de landeigenaar van de gewenste locatie. Een zonnepark met agri-PV systeem biedt de landeigenaar de zekerheid van een extra inkomstenbron vanaf het moment dat het zonnepark operationeel is. Zonne-energie wordt gezien als het nieuwe gewas.

Natuurbehoud

Statkraft investeert in het verbeteren van de flora en fauna. Juist in dit eenzijdige gebied van akkerbouw, zorgen we ervoor dat diversiteit in de natuur terugkomt. Die investering is mogelijk doordat we lage aansluitkosten hebben op het elektriciteitsnet. Het hoofdstation ligt namelijk op korte afstand van het te ontwikkelen zonnepark.

Slim grondgebruik

De grond onder de zonnepanelen kan gebruikt worden om water op te slaan. Op die manier voorkomen we wateroverlast en benutten we tegelijk de grond voor meer biodiversiteit. Behalve water, willen we ook zonne-energie gaan opslaan, zodat we het elektriciteitsnet ontlasten.

Feiten & Cijfers

  • Ambitie

    Het zonnepark is op dit moment een initiatief in de ontwikkelfase. In de toekomst willen we stroom leveren aan het elektriciteitsnet.

  • Vermogen

    Het zonnepark levert straks ruim 33 MW, wat gelijk staat aan het jaarlijks stroomverbruik van bijna 70% van de Steenbergse huishoudens.

  • Grootte

    Zonnepark Prinslandsezon wordt 47 hectare groot

Wat betekent een zonnepark voor u?

Eerlijk en transparant zijn, is belangrijk bij de aanleg van een zonnepark. Daarom gaan we in gesprek met alle partijen, waaronder landeigenaren, omwonenden en overheden. Want alleen samen kunnen we verduurzamen.

Onze kracht

Lokaal sterk

Al ruim 20 jaar helpen we gemeenschappen in Nederland met de energietransitie.

Ruime expertise

Statkraft staat voor Noorse betrouwbaarheid met internationale ervaring in het opwekken en leveren van schone energie.

Grootste producent

We zijn Europa’s grootste producent van duurzame energie en ontwikkelen wereldwijd zonneparken.

Met energie vooruit

Statkraft loopt voorop in de overgang naar volledig duurzame energie. Want wij geloven dat we slimmer kunnen omgaan met onze aarde. Daarom ontwikkelen wij al ruim 125 jaar duurzame innovaties en ondersteunen wij lokale initiatieven. Samen met de gemeenschap halen we duurzame energie uit zon, wind en water.Wilt u meer weten over dit energiepark?

Neem contact met ons op. We helpen u graag verder.
Arjan Karreman
Arjan Karreman
Project Developer Wind en Zon