Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Locatie

Statkraft plant om het zonnepark naast de snelweg te ontwikkelen, waardoor er geen overlast voor de omgeving ontstaat. Om de grond optimaal te benutten, stellen we de inzet van een agri-PV systeem voor.

Een zonnepark met agri-PV systeem biedt de landeigenaar de zekerheid van een extra inkomstenbron vanaf het moment dat het zonnepark operationeel is.

Participatie

We werken nauw samen met de landeigenaar van de gewenste locatie en onderhouden contact met de gemeente. 

Biodiversiteit

Natuurbehoud

Statkraft investeert in het verbeteren van de flora en fauna. Juist in dit eenzijdige gebied van akkerbouw, zorgen we ervoor dat diversiteit in de natuur terugkomt. Die investering is mogelijk doordat we lage aansluitkosten hebben op het elektriciteitsnet. Het hoofdstation ligt namelijk op korte afstand van het te ontwikkelen zonnepark.

Slim grondgebruik

De grond onder de zonnepanelen kan gebruikt worden om water op te slaan. Op die manier voorkomen we wateroverlast en benutten we tegelijk de grond voor meer biodiversiteit. Behalve water, willen we ook zonne-energie gaan opslaan, zodat we het elektriciteitsnet ontlasten.

Agri-PV

Slim grondgebruik

Met inzet van een agri-PV systeem kiezen we voor een innovatieve opstelling waarbij zonne-energie wordt gecombineerd met agrarisch gebruik van de grond. Zo hoeft de grondeigenaar de agrarische activiteiten niet op te geven en krijgt er een inkomstenbron bij. Meer perceelopbrengst dus. Bovendien verslechtert de bodem niet en blijft deze gezond voor landbouw na ontmanteling van het systeem.

Innovatief systeem

De zonnepanelen worden op zogenaamde trackers geplaatst, waarmee de panelen meebewegen met het zonlicht. Hierdoor is de opbrengst van de zonnepanelen hoger en valt er meer licht op de bodem wat goed is voor de gewassen. Ook blijft er tussen de panelen voldoende ruimte om de grond te bewerken met landbouwmachines.

 

  • Locatie

  • Flowers on the location

Contact

Arjan Karreman
Arjan Karreman
Projectontwikkelaar Duurzame Energie