Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

   

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente.

  2022

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

  Januari 2024

   

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

   

Locatie

In de hoek van de A50 en de spoorlijn richting Deventer ligt het perceel waar Statkraft een zonnepark wil realiseren. Op dit moment is het gebied landbouwgrond.

Ons streven is om het zonnepark in te richten in twee delen, een deel met zonnepanelen en een deel met permanent natte natuur.

De openheid van het gebied blijft behouden door het park op afstand (20 meter vanaf de slootkant) van de Woudhuizerweg en op ooghoogte te plaatsen (panelen zijn maximaal 1.45 meter hoog). Aan de zuidoostelijke kant van het perceel komen geen zonnepanelen en dit blijft landbouwgrond. Door struweelhagen te plaatsen, zorgen we dat het zonnepark niet goed zichtbaar is.

Participatie

Communicatie met belanghebbenden

Na gesprekken met belanghebbenden is het oorspronkelijk beoogde terrein teruggebracht met een kwart. Ook zijn een aantal kleinere wijzigingen gedaan, waardoor omwonenden een vrijer uitzicht behouden. Dit hebben we gedaan naar aanleiding van informatiesessies in april 2020 en 2021 en persoonlijke gesprekken met een aantal omwonenden.

De 5 hectare permanente natuur hebben we toegevoegd na een aantal bijeenkomsten met de gemeente. Ook zijn er contacten geweest met het Waterschap Vallei en Veluwe en met de zuidelijke ‘buur’ Natuurmonumenten. De gemeenteraad besloot op 19 mei 2022 een vergunning af te geven. Hiermee kan het zonnepark een subsidie aanvragen, waarmee de realisatie van het park dichterbij komt.

Lokaal eigendom

We werken samen met lokale energie coöperatie deA om het park te realiseren. deA zal zich inzetten om lokaal financieel eigendom in te vullen. Hiermee kunnen inwoners van Apeldoorn profiteren van de komst van zonnepark Woudhuis.

Biodiversiteit

Een permanent deel met natte natuur

De 5 hectare permanente nieuwe natuur sluit aan op de bestaande natte natuur van Landgoed Woudhuizen. Het grootste deel van het natuurgebied zal bestaan uit nat bos met een poel. In het natte bos komen soorten voor als elzen en wilgen. Een klein deel van het bos zal worden ingericht als voedselbos.

Wat feiten op een rij

 • 26,5 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 8.000
  Huishoudens
 • 28
  Hectare
 • Locatie

 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?

Willemien van den Hoogen
Senior Business Development Manager