Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Apeldoorn Beemte-Broekland

Netherlands / Project

Zonnepark Beemte-Broekland in gemeente Apeldoorn is 28 ha groot en produceert circa 27 GWh aan groene stroom. Dat is voldoende om het verbruik van ongeveer 10.800 huishoudens per jaar te voorzien. Het park is in nauwe samenwerking met de gemeente Apeldoorn en de vier landeigenaren ontwikkeld, is eigendom van Encavis en wordt beheerd door Statkraft. Zo leveren we een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van de gemeente Apeldoorn.

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

   

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf 2020

Locatie

Het zonnepark is gebouwd in het buitengebied ten noorden van Apeldoorn aan de oostkant van de A50, en bestaat uit 8 velden (voormalige weilanden en akkers). De percelen liggen binnen ongeveer 1 kilometer van elkaar vandaan. De percelen van het park ligt op ruime afstand van woningen. De dichtstbijzijnde bebouwde kom is het dorp Vaassen, op zo’n 2,5 kilometer afstand.

 

Participatie

Samen ontwerpen

Het definitieve plan voor zonnepark Apeldoorn Beemte-Broekland is tot stand gekomen door gesprekken met omwonenden, belangenpartijen en- behartigers, Waterschap Vallei en Veluwe, omringende agrariërs en de gemeente. Hiervoor zijn we bij deze mensen en organisaties langs gegaan en is er een inloopavond georganiseerd. Er zijn op verzoek van omwonenden en andere belanghebbenden diverse wijzigingen doorgevoerd in de plannen. Zo wordt er een haag geplaatst rondom de zonneweide, en zijn er zonneveldkavels uit het plan gehaald.

Financieel meeprofiteren omwonenden

Omwonenden van de zonneweide hebben samen met ons geïnvesteerd in het project en krijgen nu een zeer mooi rendement. Daarnaast kregen direct omwonenden korting op de aanschaf van zonnepanelen voor hun eigen woning.

Biodiversiteit

Meer natuur

Het gebied is ingericht met veel aandacht voor de natuur. Zo zijn er maar liefst 1000 bomen geplant. We hebben gekozen voor een transparant hekwerk met houten palen en begroeiing, wat bijdraagt aan een natuurlijke uitstraling. Voorts wordt dit hekwerk waar mogelijk uit het zicht onttrokken door deze in de bestaande en nieuwe beplanting te plaatsen. Kleine zoogdieren zoals egels kunnen het hekwerk passeren doordat het hekwerk 10 tot 15 centimeter van de grond wordt geplaatst.

Wat feiten op een rij

 • 26,7 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 10.800
  Huishoudens
 • 28
  Hectare
 • Locatie

 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?

Miguel Moreno
Technical Asset Manager