Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Waverveen

Netherlands / Project

Gemeente De Ronde Venen wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dit houdt in dat ze dan evenveel energie zelf opwekken als ze verbruiken en geen CO2 of andere broeikasgassen uitstoten. Zonnepanelen op daken zijn daarvoor niet genoeg. Eerder sloot de gemeenteraad uit dat er windturbines in De Ronde Venen komen. Dus zijn zonneparken extra belangrijk. Statkraft heeft de ambitie om een zonnepark te ontwikkelen in Waverveen. Hiervoor is een omgevingsvergunning benodigd waaraan een participatietraject met de omgeving aan vooraf gaat. In het voorlopige ontwerp zal dit zonnepark 10,5 GWh aan groene stroom produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 3.000 huishoudens. We zijn verheugd om dit project in nauwe samenwerking met verschillende lokale partijen te gaan ontwikkelen, waardoor we een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van de gemeente Ronde Venen kunnen leveren.

Aanpak en proces

De planning voor de ontwikkeling van het zonnepark wordt voortgezet met een groepssessie met direct omwonenden, gevolgd door individuele gesprekken wanneer gewenst. Het ontwerp en de landschappelijke inpassing zullen waar mogelijk worden aangepast op basis van de ideeën die worden aangedragen. Vervolgens organiseren we een derde informatieavond om de aangepaste plannen te presenteren, waarschijnlijk in september van dit jaar. Daarna verzoeken we de gemeente om een vooroverleg, waarna we vermoedelijk aan het eind van dit jaar de omgevingsvergunning aanvragen. Het vergunningstraject duurt ongeveer 26 weken, waarvan de omgevingsvergunning 6 weken ter inzage ligt. De vervolgstap is de aanvraag van een SDE++ subsidie en het realiseren van de aansluiting op het elektriciteitsnet. Zodra de aansluiting beschikbaar is zou de bouw van het zonnepark gestart kunnen worden. 

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. 

  Najaar 2023

   

 • Vooroverleg

  Het indienen van een vooroverleg bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

  Najaar 2024

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente.

  Winter 2024

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

  2025

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

  Zomer 2026

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf 2027

Locatie

Het plangebied heeft een grootte van 11,9 hectare en bevindt zich ten noord-westen van het dorp Waverveen. Deze agrarische percelen grenzen aan de westzijde aan de Veldweg en kenmerken zich landschappelijk door hun ligging in de polder Groot Mijdrecht. Het plangebied ligt deels achter een lage dijk. Die dijk zal vrijblijven. Echter er zijn een aantal woningen die in meer of mindere mate op het zonnepark uit zullen kijken.

Zicht op het zonneveld vanuit de omgeving wordt zoveel mogelijk verzacht met behoud van de openheid van het landschap. In afstemming met de gemeente, zal minimaal 30% landschappelijke inpassing zijn, met onder andere rondom alle zijdes groenstroken.

Participatie

Wij vinden het belangrijk om de gemeente en omgeving te betrekken bij de ontwikkeling van een zonnepark. Tijdens de ontwikkeling van zonnepark Waverveen nemen we de omgeving mee in de plannen door middel van het voeren van keukentafelgesprekken en zijn er twee informatieavonden georganiseerd. Hier zijn het proces en de voorgenomen plannen besproken met belanghebbenden en zijn aanvullende ideeën en wensen van omwonenden geïntegreerd in een nieuw ontwerp. Zo zal bijvoorbeeld de dijk vrijgehouden worden van panelen. Voor direct en niet-direct omwonenden wordt er een derde informatieavond georganiseerd, waarschijnlijk in september, waar het nieuwe ontwerp gepresenteerd wordt. Ook zijn er landschapsarchitecten aanwezig evenals de energiecoöperatie. Bent u belanghebbende en heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Biodiversiteit

Met het plan voor zonnepark Waverveen wordt niet alleen duurzame energie opgewekt, maar zal ook de natuur rondom het park versterkt worden. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door grasland tussen de panelen, waarbij er variatie in de vegetatie ten behoeve van insecten en (weide-)vogels wordt geplant. Er wordt geen gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Ook zal er een alternerend maaibeleid worden geïmplementeerd en leggen wij een divers bloem- en kruidenrijk in het grasland aan. In overleg met zowel de provincie Utrecht als de gemeente wordt er een ontwerp gemaakt waarin rekening wordt gehouden met het foerageer- en broedgebied van de weidevogel. 

Wat feiten op een rij

 • 10,5 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 3.000
  Huishoudens
 • 11,9
  Hectare
 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?
Janine de Ruiter
Business Development Manager
Remy Broers
Project Developer