Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. 

  Najaar 2023

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

  Voorjaar 2024

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente.

  Medio 2024

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

  2025

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

  Zomer 2026

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf eind 2026

Locatie

Het plangebied heeft een grootte van 11 hectare en bevindt zich ten noord-westen van het dorp Waverveen. Deze agrarische percelen grenzen aan de westzijde aan de Veldweg en kenmerken zich landschappelijk door hun ligging in de polder Groot Mijdrecht. Het plangebied ligt deels achter een lage dijk. Echter zijn er een aantal woningen die in meer of mindere mate op het zonnepark uit zullen kijken. 

Zicht op het zonneveld vanuit de omgeving wordt zoveel mogelijk verzacht met behoud van de openheid van het landschap. In afstemming met de gemeente, streven we naar minimaal 30% landschappelijke inpassing.

Participatie

Wij vinden het belangrijk om de gemeente en omgeving te betrekken bij de ontwikkeling van een zonnepark. Tijdens de ontwikkeling van zonnepark Waverveen hebben we de omgeving meegenomen in de plannen door middel van het voeren van keukentafelgesprekken en is er een eerste informatieavond georganiseerd. Hier zijn het proces en de voorgenomen plannen besproken met belanghebbenden en zijn aanvullende ideeën en wensen van omwonenden geintegreerd in een nieuw ontwerp. Zo zal bijvoorbeeld de dijk vrijgehouden worden van panelen. Er zal op korte termijn nog een informatieavond georganiseerd worden waar, naast het nieuwe ontwerp, ook de mogelijkheden voor financiële participatie besproken kunnen worden. Bent u belanghebbende en heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

 

Biodiversiteit

Met de komst van zonnepark Waverveen wordt niet alleen duurzame energie opgewekt, maar zal ook de natuur rondom het park versterkt worden. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door grasland tussen de panelen, waarbij er variatie in de vegetatie ten behoeve van insecten en (weide-)vogels wordt geplant. Er wordt geen gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Ook zal er een alternerend maaibeleid worden geïmplementeerd en leggen wij een divers bloem- en kruidenrijk in het grasland aan. In overleg met zowel de provincie Utrecht als de gemeente wordt er een ontwerp gemaakt waarin rekening wordt gehouden met het fourageer- en broedgebied van de weidevogel. 

Wat feiten op een rij

 • 10,5 GWh
  Jaarlijkse productie
 • 3.000
  Huishoudens
 • 11
  Hectare
 • Flowers on the location

Vragen over dit energiepark?
Janine de Ruiter
Business Development Manager