Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Een zonnepark waar iedereen blij mee is

15 Mar, 2024

Een zonnepark met een groot draagvlak in de omgeving. Dat kun je voor elkaar krijgen als een ontwikkelaar en een lokale energiecoöperatie hun krachten bundelen. Bij de aanleg van zonnepark Hijken Beilen zijn via deze samenwerking niet alleen direct omwonenden betrokken, maar ook allerlei verenigingen uit omliggende dorpen. Geert Tijms, een van de eigenaren van de grond onder het zonnepark en voorzitter van de Energiecoöperatie Hooghalen, heeft mede gezorgd voor de positieve stemming rondom het park: “We zijn een hechte gemeenschap, dus we wilden iedereen erbij betrekken. Ons doel was om te zorgen dat jong en oud voordeel uit het park halen, en dat is meer dan gelukt.”

Plannen maken en praten

Hooghalen in de gemeente Midden-Drenthe heeft de missie om in 2050 energieneutraal te zijn. Jaren terug werd in een rapport becijferd dat het dorp met één middelgroot zonnepark al een behoorlijke sprong richting deze ambitie zou kunnen maken. De gemeente nam dit advies serieus en haakte de Energiecoöperatie Hooghalen aan, die het project mocht vormgeven. Geert was een van de coöperatiebestuurders die hierbij het voortouw namen. “We zagen wel plek voor een zonnepark hier langs de A28, vlak naast een hoogspanningsstation. Een fijne locatie, want er woonden bijna geen mensen en het park kon meteen op het station aangesloten worden.”

Met een eerste schets voor locatie, omvang en invulling van het zonnepark op zak, stelde de energiecoöperatie de gemeenschap op de hoogte. “We hebben onze plannen direct in de dorpskrant geplaatst, hebben informatieavonden opgezet en zijn het gesprek aangegaan. Samen met Statkraft hebben we overlegd met de verschillende verenigingen van dorpsbelangen om te kijken wat we konden betekenen voor de omliggende dorpen. Er was vraag naar verduurzaming van een aantal gebouwen, dus daar wilde Statkraft graag bij helpen.”

De gemeenschap voorop

En zo geschiedde. Met het geld uit het zonnepark zijn de dorpshuizen van Hooghalen en Hijken verduurzaamd. Op het dak van een nabijgelegen ijsbaan zijn zonnepanelen en een omvormer geplaatst, waarmee de buurtvereniging van Halerbrug nu zelf duurzame energie op kan wekken en het gebouw energieneutraal is. Ook op de jeugdsociëteit van Hooghalen liggen inmiddels 44 zonnepanelen van Statkraft, herbestemd vanuit het zonnepark.

Geert heeft een sterke band met de jeugdsociëteit van Hooghalen. “Voor mij is het heel belangrijk om niet alleen de volwassenen, maar ook de jeugd bij het zonnepark te betrekken. Duurzaamheid is toch iets dat je samen doet, ook met de volgende generaties. De leden van de sociëteit reageerden heel positief op het plan om mee te werken aan draagvlak voor het zonnepark. Ze helpen zelfs nog mee aan het organiseren van de open dag van het park, aankomend voorjaar.” Hiervoor heeft Statkraft ze uitgenodigd om tot in detail uit te leggen hoe de ontwikkeling en bouw van het zonnepark eruit ziet. In ruil voor hun hulp heeft de sociëteit, naast de verduurzaming van het gebouw met zonnepanelen, obligaties van het park gekregen. 

Ook op de kleintjes is gelet, dankzij de Energiecoöperatie. “We hebben hier met de hulp van Statkraft op de basisschool in Hooghalen een aantal zonnepanelen gelegd en een omvormer geplaatst. Onze secretaris gaat daar regelmatig langs om leerlingen te laten zien hoe zonne-energie precies werkt. Dat wordt door de school erg gewaardeerd.”

Geert Tijms in front of solar panelsGenieten van de natuur

Een belangrijke vraag die naar voren kwam tijdens de informatiegesprekken, was hoe het park precies bijdroeg aan de natuur in zijn omgeving. Voor Geert was dat een makkelijk antwoord. “Daar hadden we al goede afspraken over gemaakt: tweederde van het park heeft geen panelen en is bestemd voor natuurgroei. Ook is er een bloemenrand aangelegd van 20 meter breed met inheemse bloemen en ruimte voor bijenkasten.”

Imkers zijn erg blij met de ruimte voor hun bijen, en ook omwonenden waarderen volgens Geert het nieuwe stuk natuur. “Eerst was dat een dood stuk weg waar niemand echt kwam. Nu horen we juist van mensen uit de omgeving dat ze die bloemenrand meenemen in hun fietsroute. Ook maken mensen graag gebruik van de nieuwe banken die daar in de omgeving en in het dorp zijn geplaatst door Statkraft.”

Van grijs naar groen

Was er dan helemaal niets dat de omwonenden toch tegenviel, toen het zonnepark eenmaal stond? “Nee, iedereen was juist blij met de groene stroom van het park en de verduurzamingsslag in de dorpen. De mensen hier waren erg te spreken over de manier waarop we de hele gemeenschap bij het park hebben betrokken. Het enige commentaar ging over de grijze kleur van de omvormers. Die zijn toen meteen lichtgroen geverfd, net als de rest van de omheining. Daarmee stond er een waardevol duurzaam energieproject waar de bewoners content mee waren.” 

Zonnepark Hijken Beilen is ontwikkeld, gebouwd en beheerd door Statkraft, en in eigendom van Encavis AG.

Lees meer over onze samenwerking met partners