Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

“We werken samen als volwaardige partners”

20 Jan, 2023

Het ontwikkelen van een zonnepark betekent krachten bundelen. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen energiecoöperatie deA en Statkraft. Aan de rand van Apeldoorn wordt hier zonnepark Apeldoorn Woudhuis ontwikkeld. Op 30 hectare grond zal jaarlijks maar liefst 26,5 GWh aan duurzame zonne-energie worden opgewekt. Maar wat is de aanpak richting omwonenden? En wat kun je eigenlijk van elkaar leren? We gaan in gesprek met Michiel Roemer. Als ervaren projectleider bij deA is hij samen met Statkraft de ogen en oren van zonnepark Woudhuis.

Waar staan we nu in de ontwikkeling van zonnepark Apeldoorn Woudhuis? Inmiddels is de vergunning verleend en ook de SDE-subsidie is verkregen. De volgende stap is de aansluiting op het elektriciteitsnet van het nabijgelegen bedrijventerrein. Maar, een succesvolle realisatie van een zonnepark gaat verder dan praktische zaken en procedurele stappen.

Goed van start

Voordat de handen ineen gingen tussen deA en Statkraft, zijn heldere afspraken gemaakt. De leden van de coöperatie zijn door Michiel geraadpleegd en daaruit kwamen drie voorwaarden voor samenwerking: alle direct omwonenden van het zonnepark worden gehoord, geïnteresseerden kunnen participeren en profiteren, en tot slot: de biodiversiteit in en rond het park moet een stimulans krijgen. Dit zijn voor Statkraft ook belangrijke factoren, en zo kon de basis voor de samenwerking worden gesmeed.

Volwaardig partner

De schaalgrootte waarbinnen Statkraft wereldwijd opereert, kan best een beetje indruk maken op energiecoöperaties. Dat geldt inmiddels niet meer voor deA: “We voelen ons niet het kleintje dat ook mee mag doen”, zegt Michiel gekscherend. Hij vervolgt: “We zijn warm ontvangen en werken samen als volwaardige partners. Nu staan we zakelijk gezien ook best wel ons mannetje.” Begrijpelijk, want deA is als een van de grotere energiecoöperaties in Nederland bekend met grootschalige zonprojecten. Zo realiseren ze sinds 3 jaar niet alleen meer zonnepanelen op daken, maar in samenwerking met diverse partijen ook veldopstellingen. Volgens Michiel de nieuwe, noodzakelijke energiebronnen voor de nabije toekomst.

Willemien van den Hoogen, Solar Business Developer bij Statkraft, helpt bij de ontwikkeling van zonnepark Woudhuis en is blij met een ervaren coöperatie als deA: “Het is een prettige partij met inhoudelijk inzicht en realistische verwachtingen. Bovendien kunnen we snel schakelen over onderwerpen, omdat er ontwikkel- en communicatie-ervaring is.”

Keukentafelgesprekken met omwonenden

Communicatie is een essentieel ingrediënt bij de voorbereiding van een zonnepark. Want hoe neem je alle omwonenden daarin mee? Hoe neem je hun wensen en bezwaren serieus? Michiel en Willemien lieten er geen gras over groeien en gingen voor een persoonlijke benadering. In een straal van 500 meter rond het zonnepark bezochten ze omwonenden aan huis. Aan de keukentafel voerden zij 1 op 1-gesprekken over bijvoorbeeld schittering van de panelen, zicht op het park, maar ook de mogelijkheid om te profiteren van de opbrengst.

Goed luisteren naar omwonenden betekent dat je soms tot een maatwerkoplossing moet komen: “We hebben op verzoek van omwonenden de afstand tot het park vergroot en stroken natuur ertussen geplaatst. Eén echtpaar vond juist dat de bomen hun uitzicht belemmerden. In plaats daarvan hebben we lagere bosjes aangelegd”, zo legt Michiel uit. Naast de gesprekken aan de keukentafel organiseerden deA en Statkraft ook informatiebijeenkomsten en webinars.

Natuurmonumenten als buurman

Naast de persoonlijke gesprekken en de mogelijkheid tot participeren, staat ook biodiversiteit hoog op de agenda. Zonnepark Woudhuis zorgt voor uitbreiding van de bestaande natuur. Michiel: “Aan de zuidkant komt 5 hectare met permanent natte natuur. Dat sluit aan op een bestaand natuurgebied van Natuurmonumenten.” Statkraft verzorgt het landschappelijk inrichtingsplan en voert daarbij gesprekken met ecologen. De hoogte van de bebossing is daarbij een thema, zodat mensen nog wel een vrij uitzicht blijven behouden. En ook hier weer geldt maatwerk: “Een van de eigenaren in het gebied was bezorgd over de nieuwe natte natuur, omdat dit mogelijk zou gaan zorgen voor meer muggen. We zijn in gesprek gegaan en hebben het zo opgelost dat hij daar geen last van heeft”, aldus Michiel.

Krachten bundelen is van elkaar leren

De ontwikkeling van een zonnepark vraagt dus om specialistische kennis, bijvoorbeeld op het gebied van het technisch ontwerp, financieringsmogelijkheden of het verzamelen van de juiste inzichten over een gebied. Zaken die je mag verwachten van Statkraft. Maar kunnen zij ook iets leren van een lokale energiecoöperatie zoals deA? Willemien: “Zeker. Zij zitten dicht op de lokale politiek en lokale ontwikkelingen. Daaruit komt informatie die belangrijk is om rekening mee te houden.”

Benieuwd naar de ervaringen van landeigenaren? 

Statkraft werkt niet alleen samen met energiecoöperaties en gemeenten, maar ook met landeigenaren. Zo spraken wij met landeigenaar Jos de Bie, en andere betrokkenen, over zijn ervaringen bij de ontwikkeling van zonnepark Houten in samenwerking met Statkraft.