Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

“Je creëert duurzame energie voor een heel dorp!”

Het ontwikkelen van een zonnepark heeft impact. Op omwonenden, landeigenaren en de gemeente. Vanuit het perspectief van landeigenaar Geert maken we een rondje langs alle betrokkenen. Wat betekent de komst van een zonnepark voor hem en zijn omgeving? En hoe verloopt de samenwerking met Statkraft daarin?

Willemijn van der Vliet
Communicatie Manager

Een succesverhaal mag je zonnepark Hijken van akkerboer Geert gerust noemen. Hoewel het echt niet altijd vlekkeloos verloopt, komen hier een aantal positieve factoren samen. Zo ligt het park op afstand van de dorpen en juist weer dichtbij een energiecentrale. Ook geeft het zonnepark de biodiversiteit een flinke boost. Omstandigheden waar Statkraft in haar ontwikkeling van zonneparken altijd naar streeft. Maar de belangrijkste factor blijft toch: de mens. Hoe ervaren betrokkenen de komst van zonnepark Hijken?

Ervaringen van…

Landeigenaar Geert Tijms

Laten we beginnen op zijn eigen grondgebied. Boer Geert Tijms zit zelf ook vol energie. Zo is hij bestuurslid van energiecoöperatie Hooghalen en was hij zeer actief betrokken bij de realisatie van het zonnepark op zijn voormalige akker: “Vrij snel bleek dat onze grond uitermate geschikt is voor een zonnepark. Het ligt in een buitengebied naast de A28. Ver van de bewoners.”

Bloemenranden en grazende schapen

Geert heeft een groen hart en groene vingers. Zo doet hij graag samen met zijn zoon het onderhoud van dit zonnepark. Op een derde van zijn 21 hectare grond liggen de panelen, de rest bestaat uit bloemenranden, boompartijen en gras met daarop grazende schapen. Hij helpt gepassioneerd mee aan het verduurzamen van zijn omgeving. Trots voegt hij eraan toe: “Je creëert duurzame energie voor een heel dorp! En ook de drie omliggende dorpen kunnen we met dit zonnepark ruim voorzien.”

Maar eerlijk is eerlijk, zijn akker verruilen voor zonnepanelen moet voor hem persoonlijk natuurlijk ook renderen: “Het levert mij vaste inkomsten op voor de komende 25 jaar plus een vergoeding voor het onderhoud. Het is daarmee lucratiever dan akkerbouw”, aldus Geert.

 

Omwonenden 

Geert, Statkraft en energiecoöperatie Hooghalen trokken samen op om het zonnepark bespreekbaar te maken met omwonenden. En dat pakte goed uit: “In het begin staat echt niet iedereen te springen om een zonnepark bij hen in de buurt. We hebben voorlichtingsavonden georganiseerd, overleg gevoerd met de vereniging van dorpsbelangen en zelfs de jeugdsozen betrokken. Daarna was iedereen heel positief.”

Bijna iedereen dan. Geert gaat verder: “De enige omwonende die direct zicht heeft op het park maakte bezwaar en dat is natuurlijk zijn recht. Om hem tegemoet te komen, heeft Statkraft een heg aangelegd zodat het park verscholen ligt.”

Opgewekt

Dat het overgrote deel van de omwonenden steeds enthousiaster raakten, heeft te maken met begrip voor duurzame energie. En het feit dat Statkraft inwoners de kans geeft om met obligaties een aandeel te krijgen in het zonnepark. Geert vervolgt: “We begrijpen met z’n allen dat alternatieve vormen van energie produceren hard nodig zijn. Je kunt opwekken met panelen op particuliere daken, maar veel daarvan zijn niet geschikt, zoals de rieten daken.” Daarbij spelen volumes aan zonnepanelen die Statkraft kan leveren een grote rol. Daarmee maak je echt impact. Maar zo’n groot aantal panelen wil natuurlijk niemand in zijn ‘achtertuin’. Daarom is gekozen voor een stuk niemandsland: omwonenden hebben geen zicht op het park.

 

Gemeente

Samen optrekken met de gemeente is cruciaal en vergt soms wat inspanning om de belangen op één lijn te krijgen. Hoe ging de samenwerking bij zonnepark Hijken? Geert: “Die verliep prima. De gemeente was direct enthousiast, want zij had zelf ook de doelstelling om een aantal hectare grond in te zetten voor een zonnepark. En dat paste weer precies in de provinciale ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.”


Samenwerking met Statkraft

Tot slot de samenwerking met Statkraft. Geert werd door ons benaderd met de vraag of hij een deel van zijn akkerbouwgrond voor iets anders wilde inzetten: zon als nieuwe oogst. Vanaf toen gingen ze samen verder. Geert: “Met Statkraft aan de slag gaat open en constructief: feiten komen direct en correct op tafel. Zo weet je goed wat je kunt verwachten van elkaar. Ook zijn ze zijn heel kordaat in het benaderen en tegemoetkomen van alle betrokkenen. Statkraft levert echt een behoorlijke maatschappelijke bijdrage. Bijvoorbeeld met zonnepanelen voor onze dorpsverenigingen of een bijdrage aan de warmtepomp. Dat is gewoon een mooi gebaar!”

"Het is lucratiever dan akkerbouw. De gemeente heeft ook de doelstelling om aantal hectare grond in te zetten. En omwonenden begrijpen dat alternatieve vormen van opwekken nodig zijn."
Geert Tijms
Grondeigenaar

Meer nieuws van Statkraft