Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

"Energie is hun vak, boeren het onze"

18 Dec, 2023

Alleen zonnepanelen op een stuk grasland, daar voelde boer Ko van der Heijden niet veel voor. De grond is immers bestemd voor landbouw en die panelen nemen flink wat ruimte in. Wat meer interesse opwekte bij Ko, waren de mogelijkheden voor een zonneweide in combinatie met landbouw. Zo ontstond het plan voor agri-PV-zonnepark Dalenstraat in West Maas en Waal. Ko en zijn zoon Roy denken nu mee met Statkraft hoe de grond onder de toekomstige zonnepanelen op de beste manier in te zetten. “Laat hen het park bouwen, dan zorgen wij wel voor de grond. Zo vullen we elkaar goed aan.”

Slim grondgebruik

“Daar komen de zonnepanelen, achter die rij bomen”, wijst Ko vanuit een weiland. Zijn schapen grazen ondertussen rustig door. “Maar hoe het park eruit komt te zien, hangt af van wat er met de grond onder de panelen gaat gebeuren. Daarvoor zijn er een hoop opties.” 

Grasland is volgens Ko het meest praktisch. Dat kan je tussen de zonnepanelen door makkelijk maaien. De eerste snede, het beste gras, is dan goed te verkopen voor melkkoeien. Met de volgende snedes kunnen ze geiten en zoogkoeien voeden. Ook hun eigen koeien, waar hun unieke ‘Streekrundvlees’ vandaan komt. Daarna kunnen schapen onder de panelen het overgebleven gras op grazen. “Zo gebruik je de grond niet één keer, maar meerdere keren. Alleen elke keer net even anders. Daarmee haal je het rendement er wel uit.”

Nog een stapje verder

Maar daar stoppen de mogelijkheden volgens Ko niet. Gewassen ziet hij ook graag onder de panelen, want die leveren het meeste op. De grond is daarvoor nu echter te zwaar en nat. “Om er gewassen op te zetten, zouden we de grond kunnen opwaarderen door de klei met zand te mengen. Als we er zo zavelgrond van maken, kunnen we er koolzaad, granen en zelfs nog hoogwaardigere gewassen op telen. Dat voegt een hoop waarde toe aan de grond. Wij hebben de ideeën en zien de landbouwkundige mogelijkheden, en geven Statkraft daarin graag advies. Boerenkennis gecombineerd met energiekennis, dat maakt het zo’n succesvolle samenwerking.”

Zo voegen beide partijen waarde toe. Statkraft legt het park op een optimale manier aan, en Ko denkt graag mee over het optimaal benutten van de grond onder de panelen. Daarmee helpt een agri-PV park zowel de energietransitie als de boer zelf vooruit.

"Je gebruikt de grond onder de zonnepanelen niet één keer, maar meerdere keren achter elkaar. Alleen elke keer net even anders."
Ko van der Heijden

Extra duurzaamheid

Mochten er mogelijkheden ontstaan om de grond op te waarderen, dan ziet Ko nog meer kansen om het park extra duurzaam en natuurvriendelijk te maken. “Als we koolzaad planten, kunnen we daar bijvoorbeeld koolzaadolie uit persen. Dat kan je weer omvormen tot een milieuvriendelijke biobrandstof. Of we kunnen zorgen voor extra CO2-opslag door ‘powergrass’ te planten in plaats van normaal gras. Dat wortelt anderhalve meter diep en neemt zo meer CO2 mee de bodem in.”

Op het gebied van extra natuur heeft Ko een strook met kruiden en struiken rond de panelen in gedachten. “Zo’n strook natuur is een win-win. Het is goed voor het land en voor de dieren, maar ook voor ons. Als we een aantal meters aan de zijkanten voor natuur inzetten, kunnen wij als agrariërs namelijk extra subsidie vanuit de overheid krijgen. Een voedselbos zou hierbij ook nog een optie zijn.”

Constructief samenwerken

De samenwerking van Statkraft met agrarische ondernemers is erop gericht om het meeste uit de grond onder het zonnepark te halen, terwijl deze ook met respect voor de natuur wordt behandeld. Daarom zijn we blij dat Ko zo betrokken is bij agri-PV park Dalenstraat. Dan kan het zonnepark straks op een verantwoorde manier duurzame energie voor meer dan 4.000 huishoudens opwekken. Voor Ko is duurzame energie ook een belangrijke reden om de aanleg van het zonnepark te steunen.

“We hebben maar één aarde. Voor ons als boeren is het belangrijk dat we mee kunnen denken aan duurzame oplossingen om die gezond te houden. We moeten daarom constructief met elkaar werken en elkaars kennis gebruiken. Dat doen we hier met Statkraft. Energie is hun vak, boeren het onze: samen krijgen we de beste oplossingen waar iedereen én de wereld voordeel bij heeft.”

Meer weten over agri-PV?