Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Meer leven in de Grift dankzij een zonnepark

22 Jan, 2024

Volgens de gedragscode Zon op Land moet elk zonnepark een bijdrage leveren aan de natuur. Daarnaast vragen veel gemeenten dat zonneparken in het landschap passen en uit het zicht liggen. Bij zonnepark Wenumseveld in Apeldoorn biedt een ecologische verbindingszone hiervoor een dubbele oplossing. Dankzij deze zone wordt het zonnepark deels afgeschermd en stijgt de waterkwaliteit van de Grift, een watergang in het oostelijke deel van de Veluwe. Marcel van Betuw, projectleider bij waterschap Vallei en Veluwe, vertelt waarom het zonnepark welkome mogelijkheden met zich meebrengt om de biodiversiteit van deze watergang te vergroten.

Twee vliegen in één klap

Langs zonnepark Wenumseveld loopt de Grift, een  A-watergang. “Dat is een watergang van de belangrijkste soort”, legt Marcel uit. “Elke A-watergang moet voldoen aan een Europese standaard voor biodiversiteit, maar de Grift haalde deze standaard niet. De ecologische kwaliteit van de Grift, dus het aantal soorten flora en fauna in het water, was niet hoog genoeg.”

Toen de plannen voor het zonnepark Wenumseveld ontstonden, benaderde Statkraft het waterschap met een voorstel voor samenwerking. Het zonnepark bood namelijk ruimte voor een strook nat bos langs de Grift, een ecologische verbindingszone. “Dat kwam voor de Grift mooi uit. Zo’n zone beperkt het zicht op het zonnepark, zoals de gemeente wil, én stimuleert tegelijkertijd de biodiversiteit van de watergang, zodat deze straks weer aan de Europese richtlijnen voldoet. Zo werd één en één drie.”

Zo werkt de ecologische verbindingszone

Binnen de 20 meter breedte en 800 meter lengte van de ecologische verbindingszone bevinden zich op dit moment laagtes met water, afgewisseld met stukken natte grond. Op deze bodem staan jonge inheemse bomen, die de komende jaren uit zullen groeien tot bos. Volgens Marcel zijn het deze bomen die straks het meeste bijdragen aan de verhoging van de biodiversiteit. 

“Als de bomen wat groter zijn, vallen er straks takken in de Grift. Dood hout op de bodem van een watergang is heel fijn voor de ontwikkeling van allerlei waterbeestjes. Het bodemleven wordt daarmee gevarieerder, wat de biodiversiteit vergroot. Ook zorgt de bosontwikkeling voor schaduw op het water, waardoor het water niet te snel opwarmt. Zonder het zonnepark was de aanleg van een ecologische verbindingszone als deze niet mogelijk geweest.” 

Beverheuvels en een dassenburcht

Naast de waterdiertjes is ook aan de grotere dieren binnen de zone gedacht. Zo zijn er twee poelen aangelegd die speciaal bedoeld zijn voor amfibieën, en twee ‘beverheuvels’. Ze zijn nu nog onbewoond, maar Marcel houdt deze heuvels goed in de gaten. “We willen de bever zoveel mogelijk vrijheid geven binnen de Grift, maar hebben natuurlijk liever niet dat hij onder het fietspad gangen graaft. Daarom schermen we dat af en proberen we hem te verleiden om zich in de ecologische verbindingszone te vestigen met deze burchtheuvels. We hebben vertrouwen dat hij er straks gretig gebruik van zal maken.”

Verderop, midden in het zonnepark, bevindt zich een dassenburcht. “De dassen zijn natuurlijk ook vrij om de zone te bezoeken. Ze zullen hier vooral regenwormen vinden, die ze graag eten, maar voor hen zijn er ook speciale fruitbomen aangeplant binnen het zonnepark. Daar halen ze dan nog een extraatje uit.”

Voorrang aan de natuur

De ecologische verbindingszone is aangelegd terwijl het zonnepark nog in ontwikkeling was. De prioriteit voor de zone levert volgens Marcel extra voordeel op voor omwonenden en voor het waterschap. “De ontwikkeling van de ecologische zone en het zonneveld lagen los van elkaar. Dat is juist fijn, want de Grift kan zo weer sneller aan de Europese richtlijn voldoen. Plus, deze volgorde komt ook goed uit voor de landschappelijke afscherming. De bomen waren nog jong. Nu de zonnepanelen er liggen, zijn die al goed gegroeid – en schermen hun takken het zonneveld een stuk beter af.”

Dankbaar initiatief

Met de aanleg van het zonnepark wordt dus zowel een bijdrage geleverd aan de verduurzaming van 4.200 huishoudens, als aan de ontwikkeling van de biodiversiteit in de Grift. “Als Vallei en Veluwe zijn we blij met de aanleg van het zonnepark. Het waterschap is dankzij Statkraft eigenaar van de grond waarop de ecologische zone is aangelegd. Wat wij nu doen, is de zone onderhouden en de ontwikkeling nauwkeurig monitoren. Hoe meer in de zone groeit en bloeit, des te meer de water- en bodemkwaliteit van de Grift toeneemt.”

Lees meer over Wenumseveld