Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

“De politiek moet nu duidelijke keuzes maken, willen we de klimaatdoelen van 2030 halen.”

28 Oct, 2021

Het is een duidelijke boodschap die Niels van der Linden, Vice President Wind & Solar van Statkraft in Nederland, afgeeft. Maar ook hard nodig, zo geeft hij aan. De Klimaat en Energieverkenning (KEV) die vandaag gepubliceerd is onderschrijft dit en laat zien dat het een race tegen de klok is. Statkraft zelf heeft deze keuzes al gemaakt. Europa´s grootste, duurzame energieproducent investeert namelijk al zo’n 125 jaar in hernieuwbare energie. “En 92% van de totale energieproductie is hernieuwbaar”, benadrukt Van der Linden.

Voor Nederland geldt echter dat de energietransitie nog lang niet volledig is doorgevoerd. En dat terwijl de tijd doortikt. 2030 staat bij ons allen helder op het netvlies. Dan hoopt de Nederlandse overheid de klimaatdoelen behaald te hebben. Maar is dat realistisch en wat is daar precies voor nodig? Niels van der Linden geeft aan dat het op dit moment vooral ontbreekt aan een eenduidige en structurele langetermijnvisie. Voor het verbeteren van het klimaat wordt steeds een ander instrument ingezet en wordt te vaak van koers veranderd. Neem als voorbeeld het massaal inzetten op het bijstoken van biomassa in kolencentrales, dat recentelijk nog werd omarmd. Inmiddels wordt dat volledig verguisd.

Kiezen voor een andere klimaatkoers

Statkraft is van mening dat de huidige klimaatproblematiek een andere insteek vergt: “De noodzaak van de energietransitie is zo groot, dat we niet in staat zijn om met slechts één instrument of technologie de doelen van 2030 te halen. We moeten alles inzetten en ook tegelijk”, aldus Niels van der Linden. En daarbij dient hernieuwbare energie in de vorm van zonne- en windenergie een grote rol te spelen. Het onlangs verschenen ‘Lage Emissie Scenario’ van Statkraft voorspelt dat in 2050 ongeveer 80% van het wereldwijde energiesysteem gedekt zal worden door hernieuwbare energie, vooral zonne- en windenergie.

Waar staat Nederland in deze cruciale energietransitie op de wereldwijde lijst? Op dit moment nog onderaan, waar het gaat om energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Kan ons land zich dat permitteren? Volgens Statkraft niet: “Geen enkel rapport zover laat zien dat Nederland de klimaatdoelen van 2030 kan halen.” En dus is het hoog tijd dat een nieuw kabinet echt duurzame keuzes gaat maken en het belang hiervan uitlegt aan het volk. Natuurlijk zal het verder ontwikkelen van een hernieuwbaar energiesysteem geld kosten, en ook de burger zal dat voelen. Toch blijven in verhouding tot andere keuzes zonne- en windenergie uiteindelijk de goedkoopste optie.

We kunnen niet om hernieuwbare energie heen

Nederland zet op dit moment vooral in op het opslaan van CO2 in de grond (het zogeheten ‘Carbon Capture and Storage’). “Dat is slechts een schijnoplossing”, geeft Niels van der Linden aan. “Het is een effectieve manier om voor de Europese doelen formeel alle vinkjes te kunnen behalen, maar niet geschikt om een echte energietransitie te realiseren. En natuurlijk is het naar de burger makkelijker te verkopen, want je ziet het niet. Dat is anders bij windmolens en zonnepanelen.” Vooral de oudere generatie blijkt dit een doorn in het oog te zijn. De jonge generatie ziet dit veel minder als probleem. Of beseft misschien beter: hebben we wel een keuze? Is er überhaupt een andere manier om de bosbranden te voorkomen, om de overstromingen in Limburg af te wenden, om de stijging van de zeespiegel te tegen te houden, om de stormschade aan de daken en huizen te vermijden?

Volgens Statkraft is die keuze er niet. “Hernieuwbare energie is echt de enige weg”, zegt Van der Linden. “Wie daar niet vol in wil investeren geeft enkel blijk van ontkenning of van een ‘die problemen zijn na mijn tijd’-denken. Als we echt in de buurt willen komen van de klimaatdoelen van 2030 en de opwarming van de aarde willen stoppen bij 2 graden - of liever nog: bij 1,5 - hebben we een overheid nodig die de rug recht houdt en zegt: we zitten in een energietransitie en dit moet nu gaan gebeuren.''

 

 

 

Niels van der Linden
Niels van der Linden
Vice President