Wat is jullie uitdaging als energiecoöperatie?

Als energiecoöperatie wil je het liefst zonnige vooruitzichten, maar in werkelijkheid kan de wind flink tegenzitten. Gepassioneerd zet je je in voor een betere wereld, en wil je versnellen in de duurzame energietransitie. Tegelijkertijd kom je steeds meer obstakels tegen op je weg door het grillige energielandschap.

Uitdagingen in de samenwerking met gemeente

Hoe kom je tot elkaar als je allebei een andere taal spreekt? De samenwerking tussen energiecoöperatie en gemeente verloopt nog wel eens stroef. Ook kunnen er onduidelijkheden zijn over het realiseren van 50% eigendom voor een energiepark of zijn regels over staatssteun niet altijd helder. Op deze pagina lees je daar meer over.  


Verwachtingen tussen gemeente en coöperatie

Als energiecoöperatie wil je doorpakken met duurzame projecten, maar de gemeente is van huis uit risicomijdend. Dat kan zorgen voor vertragingen. Daarbij staan belangen en cultuurverschillen de samenwerking met de gemeente nog weleens in de weg. Zonde, want er ligt een gezamenlijke opgave in de duurzame energietransitie. Thijs Wentink van klimaatstichting HIER verwoordt een constructieve samenwerking treffend: “Het betekent niet enkel met z’n allen achter doelen aanrennen, maar elkaar leren kennen, vertrouwen en gezamenlijk in gesprek gaan.”


Doe het samen met ons 

Wat zijn die obstakels in de samenwerking nu precies en hoe ruim je ze uit de weg? 


50% eigendom

In het Klimaatakkoord wordt de ambitie gedeeld dat in 2030 50% van alle zonne- en windprojecten lokaal eigendom zijn. Dit betekent dat omwonenden en bedrijven zeggenschap hebben over, verantwoordelijkheid dragen voor en meeprofiteren van een energieproject in hun omgeving. Op die manier wordt draagvlak gecreëerd voor energieparken. Maar in de praktijk blijkt het nog lastig om 50% lokaal eigendom te realiseren, omdat je daarmee een financieel risico loopt. En dat wil je als coöperatie liever niet. 

Gelukkig zijn er alternatieven om draagvlak te creëren in de omgeving. Denk aan: 

  • Financiële deelneming waarbij je geen zeggenschap hebt, maar een aandeel in het initiatief.
  • Omgevingsfonds zodat geld wordt gerealiseerd voor een maatschappelijk doel in de directe omgeving, zoals het verduurzamen van een buurthuis of ondersteuning in de strijd tegen energiearmoede.
  • Crowdfunding of een omwonendenregeling zoals bijvoorbeeld korting op groene stroom voor huiseigenaren. 


Doe het samen met ons 

Samenwerken en deelnemen in een energieproject kan op vele manieren. Benieuwd naar de mogelijkheden?


Regels over staatssteun

Op Europees niveau zijn regels opgesteld over staatssteun. Een eenmalige subsidie voor een energieproject is vanuit de gemeente vaak wel mogelijk, maar voor een langere periode meestal niet. En juist die subsidies zijn hard nodig om het verschil te kunnen maken in duurzame opwek. De vraag is of de regels voor beperkte staatssteun wel zouden moeten gelden voor energiecoöperaties, omdat de overheid geholpen wordt in het behalen van maatschappelijke doelstellingen. De overheid heeft hier op dit moment nog geen helder beleid voor. Wanneer het moeilijk is om zelf inzicht te verkrijgen in deze regels, kunnen verschillende brancheverenigingen of platforms voor energiecoöperaties hier een helpende hand bieden. 


Doe het samen met ons 

Een zonne- of windpark van de grond krijgen kan op vele manieren. Benieuwd naar de mogelijkheden? Wat is jullie uitdaging in de samenwerking met gemeente? 

Wij begeleiden veel trajecten tussen energiecoöperaties en gemeenten. En weten waar de knelpunten én oplossingsrichtingen liggen. Zo is het stellen van haalbare doelen en uitspreken van realistische verwachtingen bijvoorbeeld een aandachtspunt in de samenwerking. Waar lopen jullie tegenaan? Bespreek dit met een van onze experts. En laten we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.