Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Project naam | fase x

Netherlands / Project

Via deze webpagina vertellen we over de ontwikkeling van project X in gemeente Y. Het geplande energiepark zal XX GWh aan groene stroom produceren. Goed voor ongeveer het verbruik van zo'n XX huishoudens per jaar. We ontwikkelen het park in nauwe samenwerking met XYZ. En leveren zo een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van gemeente Y.

Voorgenomen planning

 • Ontwerp

  Het ontwerpen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur. In samenspraak met grondeigenaar, omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden. 

   

 • Principeverzoek

  Het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te toetsen of het plan past binnen het bestemmingsplan.

  XX 20XX

 • Vergunning

  Het aanvragen van de benodigde vergunningen bij de gemeente

 • SDE Subsidie

  Het verkrijgen van de SDE subsidie voor de financiering van het project.

  XX 20XX

 • Bouw

  De realisatie van het project: het daadwerkelijk bouwen van het zonnepark en de bijbehorende infrastructuur.

  XX - XX

 • In bedrijf

  Het energiepark levert groene stroom. We monitoren de opbrengst en prestaties.

  Vanaf XX

Locatie

Een korte omschrijving van de projectlocatie. Gelegen in de buurt van belangrijke herkenningspunten in de omgeving, bij een specifieke straatnaam. 

Benoem het kleine aantal direct omwonenden of juist een geïsoleerde ligging als hier sprake van is. Ook mogelijkheden voor inpassing in het landschap of ontrekken aan het zicht op pbasis van ligging hier benoemen. 

Afbeelding of schets van locatie toevoegen. 

 

Locatie van Zonnepark Bollendonk 

 

Participatie

Beschrijving van participatie mogelijkheden: organisatie van informatiesessies, rondleiding of wandeling rond het voorgenomen projectterrein, Open Energiedag, een educatieprogramma met scholen in de omgeving, lokale arbeid en inzet van een sociale werkplaats, samenwerking met gemeente en evt. lokale energiecoöperatie. Hier komt ook financiële participatie aan bod. 

Biodiversiteit

Omschrijving verbetering natuurwaarden, geplande of genomen maatregelen, oppervlakte bestemd voor versterken van bioversiteit (ha), samenwerking met natuurorganisaties. 

Wat feiten op een rij

 • XX GWh
  Jaarlijkse productie
 • 4.800
  Huishoudens
 • XX
  Hectare
 • Locatie

 • Flowers on the location

Heb je vragen of wil je iets met ons delen?

Neem gerust contact met ons op.
Yusuf Kilic
Project Developer Waterstof
Telefoon
0614323568

Heeft u de juiste informatie gevonden?