Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft wint tender Zonnepark Hobertsveld in Roerdalen

10 feb, 2023

Statkraft, de grootste producent van hernieuwbare energie in Europa, is geselecteerd om een vergunningsaanvraag in te dienen voor Zonnepark Hobertsveld in Roerdalen. Met het plan voor dit zonnepark van bijna 16 MWp zal duurzame elektriciteit worden opgewekt voor ongeveer 5.100 huishoudens. Door de plaatsing van acht containerbatterijen kan de opgewekte energie worden opgeslagen, waardoor de belasting van het elektriciteitsnetwerk wordt teruggedrongen. Hiermee wordt een forse bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstellingen en verduurzaming van de gemeente Roerdalen.

Samenwerking vormt de basis

“Statkraft vindt het belangrijk om tegemoet te komen aan de wensen van een gemeenschap. Energiecoöperatie Duurzaam Roerdalen, die als geen ander weet wat belangrijk is voor inwoners van Roerdalen, gaf aan agrarische teelt met het opwekken van zonne-energie te willen combineren. In nauwe samenwerking met de grondeigenaren wordt er daarom een testveld voor aspergeteelt tussen zonnepanelen aangelegd, waarop onderzocht wordt of deze combinatie mogelijk is. Door betere bescherming van het gewas door de panelen levert deze locatie mogelijk zelfs meerwaarde op voor de aspergeteelt” zegt Celine Berserik, Business Development Manager Solar bij Statkraft Nederland.

Versterken van biodiversiteit

In het bijzondere landschap van het Hobertsveld zijn nog oude Roermeanders terug te vinden. Om deze bijzondere natuurelementen te behouden en te versterken, is het plan om de meanders binnen het zonnepark vrij te houden van zonnepanelen en deze te benadrukken met aanleg van poelen.   Hiermee wordt de biodiversiteit versterkt, want de poelen vormen een potentieel leefgebied voor amfibieën en libellen en functioneren als drinkplek voor zoogdieren en vogels. Door te kiezen voor bi-facial panelen wordt voor optimale lichtval tussen de rijen zonnepanelen gezorgd. Hierdoor maakt het soortenarme akkerland plaats voor een kruidenrijk grasland. Daarnaast kan de aanplanting van een eiken-berkenbosje beschutting bieden aan reewild.

100% lokaal eigendom

De samenwerking met de energiecoöperatie zorgt er ook voor dat omwonenden financieel profiteren van de komst van het zonnepark. Berserik: “Statkraft streeft ernaar om het zonneveld voor 100% over te dragen aan de lokale omgeving, afhankelijk van de interesse. Omwonenden hebben de mogelijkheid om te investeren én mee te beslissen. Een deel van het financieel rendement zal ten goede komen aan een omgevingsfonds, waar vanuit duurzame projecten zoals groene daken van woningen in Roerdalen gerealiseerd kunnen worden”.

Vervolgstappen

Statkraft werkt nauw samen met omwonenden, energiecoöperatie Duurzaam Roerdalen, de gemeente en andere samenwerkingspartners. In 2023 wordt de inschrijving voor de financiële participatie in gang gezet en zodra de vergunning is verleend door de gemeente, kan de bouw van het zonnepark starten, naar verwachting in het voorjaar van 2024.

Lees meer over zonnepark Hobertsveld

Zonnepark Roerdalen Hobertsveld

Contact

portrait of celine
Celine Berserik
Project Developer