Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonne-energie is de snelste manier om Europa van Russisch gas af te krijgen

03 nov, 2022

Maar haast is geboden bij het versnellen van de energietransitie. De uitbreiding van zonne-energie in Europa groeit snel vanwege de toegenomen ambities voor hernieuwbare energie en de noodzaak om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Het Lage Emissie Scenario 2022 van Statkraft laat zien dat Europa in 2030 aanzienlijk meer zonne-energie zal hebben dan eerder werd verwacht.

Wereldwijde analyse energiemarkten

Voor het zevende jaar op rij hebben de analisten van Statkraft, de grootste producent van hernieuwbare energie, een uitgebreide analyse gemaakt van de wereldwijde energiemarkt richting 2050. Naast windenergie wordt zonne-energie beschouwd als de cruciale hernieuwbare technologie om de afhankelijkheid van de Europese Unie (EU) van Russisch gas en de uitstoot te verminderen. De nieuwe analyse van Statkraft schat een jaarlijkse toename van de zonnecapaciteit in de EU van 45 tot 52 GW tegen 2030. Dit is aanzienlijk hoger dan de 33 GW per jaar die analisten voor de invasie van Oekraïne verwachtten. Het is te vergelijken met een recordhoogte van 26 GW in 2021. In vergelijking met andere technologieën voor hernieuwbare energie is zonne-energie kostenefficiënt en kan de bouw minder dan twee jaar duren. Ook op wereldschaal wordt zonne-energie gezien als de winnaar in de energietransitie. In het Lage Emissie Scenario wordt het in 2035 de grootste bron van energieopwekking ter wereld.

Lage Emissie Scenario

Het Lage Emissie Scenario van Statkraft is een technologisch gezien optimistisch maar realistisch scenario, waarbij de wereldwijde energiegerelateerde CO2-emissies vanaf vandaag tot 2050 met 60 procent worden verminderd. Het scenario ligt binnen de emissieniveaus die de opwarming van de aarde tot 2 graden kunnen beperken. Om de doelstelling van 1,5 graad te halen is een nog snellere transitie nodig.

“Energiezekerheid, toegang tot betaalbare energie en de klimaatcrisis geven allemaal aan dat we nu de wereldwijde energietransitie moeten versnellen, waarbij hernieuwbare energie, elektrificatie en energie-efficiëntie de belangrijkste pijlers zijn,” zegt Christian Rynning-Tønnesen, CEO van Statkraft.

Oplossing energiecrisis en klimaatcrisis gelijk

Het Lage Emissie Scenario laat zien dat we niet hoeven te kiezen tussen het oplossen van de aanhoudende energiecrisis of de klimaatcrisis. “We zien in het Lage Emissie Scenario dat de beste maatregelen om de aanhoudende energiecrisis op te lossen dezelfde maatregelen zijn die cruciaal zijn voor de bestrijding van de klimaatcrisis. Een grotere focus op energiezekerheid en zelfvoorziening op energiegebied zal ook de groene energietransitie stimuleren,” zegt Christian Rynning-Tønnesen. Voor veel landen verhoogt de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie ook hun zelfvoorziening op energiegebied.

Batterijopslag biedt uitkomst

Volgens het Lage Emissie Scenario zal in 2050 bijna 80 procent van de totale elektriciteitsproductie ter wereld uit hernieuwbare energie bestaan. Zonne-energie zal de grootste energiebron ter wereld zijn, met een productie van meer dan 21.000 TWh, wat overeenkomt met 80 procent van de huidige vraag naar elektriciteit in de wereld.

“In een energiesysteem met veel meer weersafhankelijke hernieuwbare energie zoals win en zon, is er een toenemende behoefte aan oplossingen die kunnen helpen bij het balanceren van verbruik en productie. Batterijopslag is een methode die bijdraagt aan de balans tussen vraag en aanbod in een energiesysteem met steeds meer weersafhankelijke energiebronnen. Door de inzet van batterijen kan het elektriciteitsnet efficiënter gebruikt worden, zodat er ruimte op het net ontstaat om nieuwe duurzame projecten aan te sluiten. Batterijopslag speelt hierdoor een belangrijke rol bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen,” zegt Niels van der Linden, Vice President Wind & Zon Statkraft Nederland.

Lage Emissie Scenario

We zitten midden in een energiecrisis. Hoe beïnvloedt dit de groene transitie?
Een technologisch gezien optimistisch maar realistisch scenario voor de wereldwijde energietransitie van vandaag tot 2050.

Lage Emissie Scenario 2022