Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Meer duurzame energie betekent betaalbare energie

13 mrt, 2022

De energieprijzen in Europa zijn de afgelopen tijd flink gestegen. De betaalbaarheid van energie zal het nieuws voorlopig dan ook nog wel blijven beheersen.

Niels van der Linden, Vice President Wind & Solar, Statkraft Nederland

 

Er zijn verschillende redenen voor de hoge prijzen op de energiemarkt.  De belangrijkste oorzaak is de hoge gasprijs die de prijzen op de energiemarkt dicteert. Die van zowel gas als elektriciteit, zolang de opwek van elektriciteit door gasgestookte centrales nog nodig is om aan de vraag te voldoen. De hoge gasprijs wordt veroorzaakt door met name lage gasreserves en een stijgende vraag door aantrekkende economie. Ook de stijgende prijs van emissierechten, bepaald door het plafond aan broeikassen dat mag worden uitgestoten, is van invloed.  We zijn, ondanks investeringen in wind- en zonne-energie, nog steeds sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen.

 

Nu zijn de ogen van de wereld gericht op de Russische invasie in Oekraïne, waar we getuige zijn van verwoestend menselijke verlies. Het conflict heeft niet alleen humanitaire impact, maar zal ook de Europese energiemarkt ongetwijfeld ingrijpend veranderen. De gasprijzen zijn al verder opgedreven vanwege de toenemende onzekerheid over de Europese gasvoorziening. Op woensdag 2 maart jl. is de Europese gasprijs opnieuw naar een recordstand gestegen Hierdoor zien we dat ook de geopolitieke afhankelijkheid voor onze energiebehoeftes ter discussie wordt gesteld. De roep om decentrale energieproductie wordt steeds luider.

 

Eén ding is zeker: in 2050 moet Nederland 95% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Het doel voor 2030 is 55% minder, met een streven naar 60%. En als we ook maar één van de klimaatdoelstellingen willen behalen, is het essentieel dat er krachtige steun is om ons hele energiesysteem te veranderen door massaal in te zetten op de opwek van lokaal geproduceerde duurzame energie. Recent onderzoek dat we hebben uitgevoerd, bevestigt dat die steun er is – bijna 49% van de Nederlandse bevolking wil dat de energie die ze gebruiken, duurzaam is.

 

De uitstoot van fossiele brandstoffen is goed voor ongeveer driekwart van alle emissies wereldwijd en moet binnen slechts drie decennia bijna zijn geëlimineerd. Het zijn de fossiele brandstoffen die de energieprijzen opdrijven. Daarom herbergt gebruik van duurzame energiebronnen de kans op een veel betaalbaarder en betrouwbaarder energiesysteem. En als men daarbovenop nog de staatskosten van klimaatverandering en extreem weer in aanmerking neemt, dan wordt het argument voor inzet op duurzame energie nog substantiëler. 

 

Duurzame energiesystemen kunnen ook leiden tot prijsschommelingen, omdat zonne- en windenergie niet op dezelfde manier kunnen worden gecontroleerd als systemen gedomineerd door fossiele brandstoffen. Duurzame energiebronnen kunnen tot grotere, seizoensgebonden variabiliteit leiden, Hierdoor is het des te belangrijker om te investeren in een gevarieerd aanbod van technologieën. Waarbij we naast wind- en zonneparken ontwikkelen, ook de mogelijkheden van waterstof onderzoeken en investeren in batterijopslag. 

 

Als we de grote veranderingen willen doorvoeren die nodig zijn om de doelstellingen van het klimaatbeleid te halen, dan is het van cruciaal belang dat we de overgang naar schone energie versnellen en ervoor zorgen dat de Nederlandse bevolking geen onnodig hoge en onvoorspelbare energieprijzen hoeft te betalen. 

 

De oplossing is eenvoudig: meer duurzame energie, niet minder. 

Niels van der Linden
Niels van der Linden
Vice President