Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ontwerp-vergunning zonneweide Harskamp vastgesteld

25 jun, 2021

Het gemeentebestuur van Ede heeft de ontwerp-omgevingsvergunning voor het zonneveld aan de Blaakweg in Harskamp vastgesteld. Dit project van Statkraft ligt nu voor zes weken ter inzage. Het zonneveld van 7 hectare levert duurzame elektriciteit op voor ongeveer 3000 huishoudens. Daarnaast wordt er op 2,5 hectare natuur ontwikkeld; met name rondom het park. Het project draagt bij aan de doelstelling van Ede om in 2050 energieneutraal te zijn.

Energieneutraal

Het zonneveld aan de Blaakweg kwam in beeld na de selectieprocedure die de gemeente Ede in 2020 organiseerde. Het plan voldoet aan alle regels die de gemeente voor het realiseren van zonneveld heeft opgesteld.

Inrichting, natuur en landschap

De afgelopen periode heeft Statkraft de mening van omwonenden over het plan gevraagd en de inpassing besproken. In lijn met deze wensen van omwonenden wordt is er in het ontwerp veel aandacht besteed aan de inpassing van het veld in het landschap. Op het 10 hectare grote plangebied komt naast het zonneveld van 7 hectare ook 2,5 hectare aan nieuwe natuur; met name aan de randen. Zo komt er aan de noordoostkant een brede zone met struiken en bomen en komt er aan de zuidoost zijde een natuurvriendelijke oever. Aan de zuidzijde komt een zone met knotwilgen. De bestaande houtwal aan de westzijde blijft intact.

Profijt omwonenden

Uitgangspunt van het plan is dat omwonenden moeten kunnen meeprofiteren van het project. Statkraft biedt daartoe obligaties aan. Tevens kunnen omwonenden met een forse korting panelen op het eigen dak krijgen en komt er een omgevingsfonds.

Wethouder Geert Ritsema van de gemeente Ede verklaart over het park: ,,Ik snap heel goed dat omwonenden liever het bestaande open veld behouden. Om energieneutraal te worden in Ede hebben we echter naast zon op dak en windmolens ook zonnevelden nodig. De kunst is dan om een veld zo goed mogelijk in te passen in het landschap. Dat is in dit plan goed gelukt en daar ben ik blij mee.’’

De ontwerp-vergunning wordt nu zes weken ter inzage gelegd. Zie voor meer informatie

 

Meer informatie