Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Zonnepark Winterswijk Arresveldweg

Netherlands / Zonne-energie / Project

Status Zonnepark: In Ontwikkeling

Zonneweide Arrasveldweg  zal circa 7 hectare beslaan en zal jaarlijks circa 6.9 MWh aan duurzame energie gaan produceren. Dit is voldoende voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 2000 huishoudens. Daarmee zal de zonneweide een substantiële bijdrage leveren in de verduurzaming van de energievoorziening van Winterswijk.

De stichting Vicarie Sancti Nicolai is eigenaar van het landgoed De Batenborgh waarop de zonnepanelen worden geplaatst. Om de exploitatie van landgoed en stichting te verbeteren, bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en het verbeteren van natuurwaarden is de samenwerking gezocht met Statkraft, voor de ontwikkeling van een zonneweide op de landbouwgrond.

  • 6,9 MWh
    Jaarlijkse productie
  • 2000
    Huishoudens
  • 82.000 ton CO2
    Winst per 30 jaar

Locatie

Het plangebied voor deze zonneweide betreft een tweetal agrarische percelen ten westen van Winterswijk. De zonneweide zal nabij de Arrasveldweg komen te liggen en wordt doorsneden door een fietspad. De Arrasveldweg ligt ten oosten van het spoor.

Er zijn relatief weinig omwonenden die vanuit hun woning of erf direct zicht hebben op de zonneweide. De weide ligt op een ruime afstand van circa 125 meter van de dichtstbijzijnde woningen.

""''We kunnen veel doen om mee te gaan in de wensen van de buurt, en dat doen we graag. Het maakt een project beter. Wij zijn te gast, de buurtbewoners weten veel beter wat er speelt. In Winterswijk was het plan om een natuurlijke ‘wilde’ haag om de zonneweide te planten zodat de zonnepanelen minder zichtbaar zijn. Maar buurtbewoners vonden een strakke haag een beter idee omdat er op die plek veel zwerfafval in de berm belandt. We hebben toen naast een strakke haag ook een bankje en een prullenbak in het plan opgenomen om zwerfafval tot een minimum te beperken. Allemaal dankzij ideeën van de directe omwonenden waar we zelf niet zomaar op zouden zijn gekomen.” [8 december 2020]""

Peter van den Groenendaal
Business Development Manager

Samen ontwerpen

Het plan voor zonneweide Arrasveldweg is tot stand gekomen door meerdere bewonersavonden, gesprekken met omwonenden, belangenpartijen en -behartigers, Natuurmonumenten, omringende pachters en de gemeente. Er zijn diverse varianten van de plannen opgesteld en wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van het participatieproces.

Zo is bijvoorbeeld de wens om een strakke haag langs het fietspad te plaatsen opgenomen, en het creëren van een rustpunt op de kruising van wandel- en fietspad.

"De provincie Gelderland heeft in haar Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ aangegeven te streven om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Provincie Gelderland wil 2030 gebruiken als tussenstap om verder te zijn in het klimaatneutraal zijn dan de landelijke afspraken. De gemeente Winterswijk heeft een Energievisie Winterswijk vastgesteld in mei 2017. Hierin staat dat de gemeente Winterswijk in 2030 energieneutraal is door middel van 100%, schone, veilige en gezonde energie. Tevens maakt de gemeente Winterswijk onderdeel uit van het Gelders Energieakkoord. In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt deze ambitie samen met de regio verder ingevuld."

Samen voor een betere biodiversiteit

Er worden insectenkasten geplaatst op de strook naast het fietspad die grenst aan de zonneweide. De insecten hebben baat bij de kruiden en bloemen op de zonneweide en leveren op hun beurt weer een positieve bijdrage door bestuiving.

Voor de voorbijgangers wordt een bankje en een informatiebord geplaatst, zodat men meer over de werking van de zonneweide kan lezen.

Low Emissions Scenario

Ons Low Emissions Scenario laat optimistisch, maar realistisch zien hoe de wereld er in 2050 uit kan zien als de snelle ontwikkeling van hernieuwbare technologieën zo door blijft gaan. Lees verder en neem een kijkje in de toekomst van de energiewereld.

Voor vragen en informatie

contact profile
Peter van den Groenendaal
Business Development Manager