Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Samen vooruit

Duurzaam energie opwekken is al heel normaal. Misschien heeft u zonnepanelen op het dak en anders vast wel iemand bij u in de buurt. Bij Statkraft lopen we voorop in deze overgang naar duurzame energie. Zo ontwikkelen we samen met omwonenden zonneparken en windparken. Met oog voor natuur, landschap en agrarische en maatschappelijke belangen. Daar wordt ook uw omgeving beter van. Want door samen te werken aan duurzame energie, bouwen we aan een gezonde en schone toekomst.

Samen met omwonenden

Een zonne- of windpark bouwen we met een gezamenlijk doel: meer huizen en bedrijven voorzien van 100% groene stroom. Bij de ontwikkeling van een duurzaam energiepark kijken we natuurlijk naar optimale productie. Maar dat is zeker niet het enige: we willen juist dat binnen een project ook andere waarden aan bod komen. Zoals meer natuur en biodiversiteit, educatieve en recreatieve waarde voor de omgeving of combinaties met bijvoorbeeld agrarisch gebruik. En de mogelijkheid voor omwonenden om mee te profiteren van het project. Het belangrijkste is dat mensen uit de omgeving zoveel mogelijk hun wensen terug zien in het project. Daarvoor luisteren we allereerst goed naar wat er lokaal leeft en hoe onze ideeën en plannen daarin passen. We willen daarmee samen tot oplossingen komen en maken afspraken met omwonenden over wat voor hen belangrijk is. Denkt u mee? 

Een zonne- of windpark in uw omgeving

Een zonne- of windpark wordt ontwikkeld in samenspraak met de omgeving, ook hebben wij aandacht voor aspecten zoals natuur, gezondheid en veiligheid. Eerst doen we onderzoek naar de locatie en vervolgens kijken we gedetailleerder naar de impact op de omgeving. Na voldoende draagvlak en de nodige vergunningen, starten we met de bouw. De levensduur van een zonne- of windpark is ongeveer 25 jaar.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Bij de ontwikkeling en realisatie van een zonne- of windpark informeren en betrekken wij de omgeving, de gemeente en andere stakeholders. We organiseren (digitale) bijeenkomsten met inspraakmogelijkheden, lanceren een speciale website of houden de omgeving op de hoogte via brieven per post.

Voor de bouw van een zonne- of windpark is altijd een vergunning van de gemeente en/of provincie nodig. Ook de overheid houdt omwonenden en andere belanghebbenden zo goed mogelijk daarvan op de hoogte.

Meedoen

Wij vinden het belangrijk dat omwonenden en andere belanghebbenden meedoen met de ontwikkeling van een energiepark. Meedenken kan op veel verschillende manieren bijvoorbeeld middels co-creatie sessies die wij organiseren in de ontwikkelfase. Wij streven ernaar om de omgeving actief te informeren, houd vooral ook de website van het project, de gemeente of provincie in de gaten. Ook kunt u uw vragen stellen aan het team van Statkraft.

Met energie vooruit

Statkraft loopt voorop in de overgang naar volledig hernieuwbare energie. Want wij geloven dat we slimmer kunnen omgaan met onze aarde. Duurzame energie is de oplossing voor klimaatverandering. Daarom investeren we in duurzame energie uit zon, wind, water en in duurzame energiesystemen zoals batterijopslag en waterstof.

Lees meer

Op ieder moment, één aanspreekpunt

In elke fase van het project kunt u bij ons terecht. Ook als een windmolen eenmaal draait of de zonnepanelen in gebruik zijn. We informeren u over de voortgang of luisteren naar uw ideeën.
Peter van den Groenendaal
Head of Solar Development Nederland
Pieter Biewenga
Business Development Manager
Rob de Groot
Project Developer Wind
portrait of celine
Pieter Braakenburg
Head of Storage Development Nederland
Rob Smit
VP Waterstof Development Nederland