Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft en ABO Energy ontvangen vergunning voor zonnepark Berg en Dal

20 jun, 2024

Statkraft, Europa’s grootste producent van hernieuwbare energie, en ABO Energy, een ervaren ontwikkelaar van wind- en zonne-energieprojecten, hebben in samenwerking met omgevingsmanager ZEBRA de vergunning gekregen voor de aanleg van zonnepark Berg en Dal. Dit zonne-energieproject tussen de Gelderse plaatsen Millingen en Leuth is een belangrijke mijlpaal in de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. Naar verwachting zal het zonnepark tegen 2029 circa 78 GWh hernieuwbare elektriciteit produceren voor meer dan 22.000 huishoudens.

Verbetering voor natuur

Het zonnepark, met een omvang vergelijkbaar met 63 voetbalvelden, totaal honderd hectare, biedt een evenwichtige combinatie van zonne-energieproductie en natuurontwikkeling. Zo wordt de helft van het gebied met zonnepanelen ingericht, terwijl vijftig hectare een natuurlijke invulling krijgt, wat bijzonder is in Nederland. Bovendien heeft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap het landschappelijk inpassingsplan geschreven dat voorziet in de aanleg van onder meer verschillende typen hagen, poelen, natuurvriendelijke oevers, hoogstamboomgaarden, flora-akkers en bloemrijke graslanden. Door de aanleg van wandelpaden blijft dit natuurgebied grotendeels publiekelijk toegankelijk. Zo benadrukt dit project de gezamenlijke inzet van Statkraft en ABO Energy, ondersteund door ZEBRA, voor duurzaamheid en het creëren van waarde voor zowel de lokale gemeenschap als het milieu.

Peter van den Groenendaal, Head of Development bij Statkraft Nederland: “Deze vergunning is een bevestiging van onze toewijding aan het leveren van schone energie en onze inzet voor de natuurontwikkeling. We zijn blij dat we samen met ABO Energy dit project ontwikkelen, en zo positieve impact maken op de gemeente Berg en Dal en daarbuiten.”

Abel de Voogd, hoofd projectontwikkeling ABO Energy, zegt: ‘De afgelopen vier jaar is er een uniek en veelzijdig project neergezet met onze samenwerkingspartners. Het is een voorbeeldproject waar ook voor ons als ontwikkelaar veel nieuwe elementen in zitten. Zo is het voor ABO Energy het eerste floating project en mogelijk ook het eerste batterijproject in Nederland. De gebiedsontwikkeling voorziet in opwek van duurzame elektriciteit op land én op water, een broodnodige impuls voor biodiversiteit in het gebied en een slim gebruik van het netwerk door de toevoeging van batterijen. Vier jaar geleden had ik niet verwacht dat we hier op uit zouden komen. We zijn er heel erg trots dat we dit met elkaar hebben bereikt.’

Sander Veltmaat, omgevingsmanager van ZEBRA: ‘Dit project heeft een flinke geschiedenis. De afgelopen jaren hebben we tientallen keukentafelgesprekken, ontwerpsessies, bewonersavonden, excursies en één op één gesprekken gevoerd met omwonenden en andere belanghebbenden. Al snel werd duidelijk dat dit geen standaard zonnepark is. Het resultaat is een plan waar we met elkaar behoorlijk trots op mogen zijn, omdat zo veel natuur bij een zonnepark uniek is in Nederland!’

Lokale participatie

De lokale gemeenschap kan financieel participeren in zonnepark Berg en Dal. Zo bieden Statkraft en ABO Energy onder andere obligaties en zonnepanelen met korting aan. Daarnaast komt er een omgevingsfonds, waarin beide energiebedrijven jaarlijks een vergoeding storten ten behoeve van de lokale gemeenschap.

In opdracht van Statkraft en ABO Energy organiseert ZEBRA het contact en de samenspraak met de directe omgeving. Hiervoor organiseert de projectondersteuner diverse ontwerpsessies, inloopavonden en keukentafelgesprekken.

Vervolgstappen

De goedkeuring van de gemeenteraad voor de wijziging in het bestemmingsplan en het verkrijgen van de vergunning van het zonnepark is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het project. De verwachting is dat de realisatie van het hernieuwbare energiepark in 2028 start, waarna het in de loop van 2029 volledig operationeel is.

Meer lezen over zonnepark Berg en Dal?

Persvragen

Willemijn van der Vliet
Communicatie Manager