Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

“We willen echt investeren in de directe omgeving.”

23 May, 2023

Projectmanager Flip over ‘zijn eerste’ project.

Soms schijnt de zon en soms heb je de wind tegen. Het zijn passende metaforen voor de bouw van een energiepark. En eerlijk is eerlijk, bij de ontwikkeling van zonnepark Wilbertoord verloopt het proces voorspoedig. Waar dat ‘m in zit? We gaan in gesprek met Flip Verhaeren. Hij is projectmanager bij Statkraft en verantwoordelijk voor de bouw van dit nieuwe zonnepark in het Noord-Brabantse Land van Cuijk.  

Hij is pas tevreden als zijn missie is geslaagd: goed bouwen, veilig bouwen, binnen budget, tijd en vooral, met aandacht voor de omwonenden. Extra uitdagend, want het is Flip’s eerste project als hoofdverantwoordelijke. Hiervoor was hij assistent projectmanager van een tweetal andere zonneparken. Allereerst de vraag, waar staan we nu met zonnepark Wilbertoord? 

Bouwen met lokaal betrokkenen

Flip spreken we op een goed moment, want de bouwwerkzaamheden gaan net beginnen: “Deze maand (mei) start de bouw en zowel onder- als bovengronds wordt alle elektriciteit ingericht.” De totale bouwtijd van Wilbertoord is twee á drie maanden. En daar ging een intensieve periode aan vooraf om uiteindelijk te kunnen en mogen starten. Denk aan een uitgebreide risicoanalyse, vergunningsaanvraag richting de gemeente en de samenwerking met direct betrokkenen, zoals de landeigenaar en de ‘sitemanager’. 

Die laatstgenoemde houdt toezicht op het zonnepark, bijvoorbeeld als het gaat over veiligheid. Flip glimlacht: “De sitemanager is de buurman van dit zonnepark, dus koffiedrinken kan hij gewoon thuis doen.” Hij vervolgt: “De landeigenaar paste voor deze rol, dus is het mooi dat we iemand hebben gevonden uit de buurt die het wilde doen. Ook de mensen die de civiele werken nu gaan bouwen zijn lokale aannemers. We willen zo echt investeren in de directe omgeving.”

De kracht van communiceren

Flip’s doelstelling is helder: hij is tevreden als omwonenden tevreden zijn. En die kant lijkt het vooralsnog op te gaan: “Er is weinig weerstand van omwonenden. Hoe dat komt? Het is de kracht van communiceren. Een zonnepark staat er voor de komende 25 jaar, dus moet je aandacht hebben voor de omgeving. Waar het park een belemmering vormt voor het zicht, zijn we met omwonenden in gesprek gegaan en hebben het ontwerp aangepast.” Kortgeleden nog was Flip op bezoek bij een omwonende en die vertelde hem: “De meidoornhaag is nu twee meter hoog en de zonnepanelen anderhalve meter. Die verdwijnen er dus achter en dat is fijn.”

Geen enkele zienswijze 

Goed luisteren en het gesprek aangaan met de omgeving resulteerde in een soepel verloop van het plan richting de gemeente. Zijn collega-projectmanager Peter van den Groenendaal benoemt dat: “Het proces van co-creatie met de omgeving kwam snel op gang. Alle wensen konden verwerkt worden in het plan en na infoavonden en keukentafelgesprekken hadden we binnen afzienbare tijd een definitief ontwerp. Er is geen enkele zienswijze ingediend bij de gemeente naar aanleiding van de vergunningaanvraag. Dat is wel echt uniek."

Lange levertijden: “Samenleving elektrificeert”

Wat ook belangrijk is in de voorbereidende ‘pre-construction’ fase van een zonnepark is materialen op tijd bestellen, vooral als het gaat om elektriciteit. Flip: “Dat is wel een heikel punt. Componenten hebben levertijden van minimaal een half jaar, bijvoorbeeld als het gaat om transformatoren. Het komt door krapte op de markt, want we zijn als samenleving aan het elektrificeren.” 

Safety first

De rode lijn die door alle aspecten van de bouw heenloopt, is zoals vanzelfsprekend voor Statkraft: veiligheid. Dat geldt ook voor Flip: “Het veiligheidsniveau is altijd heel hoog. Ik denk dat we bij de ontwikkeling van een zonnepark wel 20% van de tijd besteden aan veiligheid. We brengen alle risico’s voor de omgeving in kaart met de consequenties die daaraan zijn verbonden. Zijn er gevolgen voor de natuur? Ondervinden bewoners hinder? Binnen Statkraft doen we dat volgens duidelijke, generieke procedures zodat je alles inzichtelijk hebt. Daarbij houd je ook rekening met bijvoorbeeld diefstalgevoeligheid van materialen.”

Kennis importeren

Statkraft blijft zich inzetten voor nog betere zonneparken. Tot slot werpen we met Flip dan ook graag een blik op de toekomst. Hij heeft tenslotte als 30-jarige nog een lange loopbaan in de duurzame energiebranche in het vooruitzicht: “Ik zie straks slimmere zonneparken voor me, waar we nog efficiënter omgaan met hernieuwbare energie. Denk aan de opkomst van agri-PV waarmee grondeigenaren hun gewas combineren met het opwekken van zonne-energie. Ook zijn we laatst op bezoek geweest bij onze collega’s in Spanje en hebben daar gekeken naar ingenieuze trackers die automatisch kantelen naar de zon. Heel inspirerend om zo kennis om te doen!”

Wil je meer weten?

Bekijk dan de projectpagina van zonnepark Wilbertoord . Daar lees je bijvoorbeeld wat er jaarlijks wordt opgewekt of wat de CO2-winst is. Of lees verder over agri-PV.