Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft investeert in twee nieuwe zonneparken die meer dan 23.000 huishoudens van groene stroom gaan voorzien

28 mrt, 2023

Ontwikkeling zonneparken in nauwe samenwerking met de omgeving Statkraft, Europa's grootste producent van hernieuwbare energie, investeert in nieuwe zonneparken in Winterswijk en Wilbertoord. De producent van hernieuwbare energie, die inmiddels 13 zonneparken heeft gerealiseerd in Nederland, richt zich nu in Winterswijk op het aanleggen van het grootste zonnepark in Gelderland, met bijna 74 MWp opwekcapaciteit, 30 hectare en meer dan 110.400 zonnepanelen. In Wilbertoord wordt een park gerealiseerd met bijna 11 MWp opwekcapaciteit. De nieuw te bouwen parken dragen in belangrijke mate bij aan de realisatie van lokale en landelijke doelen voor de productie van hernieuwbare energie.

Met meer dan 125 jaar ervaring in hernieuwbare energie en 25 jaar ervaring op de Nederlandse energiemarkt richt Statkraft zich nu op de aanleg van nieuwe zonneparken op twee locaties in Gelderland en Noord-Brabant. 

"Wij blijven ons richten op het verduurzamen van de Nederlandse energiebehoefte. De nieuw te ontwikkelen parken wekken naar schatting groene stroom op voor meer dan 23.000 huishoudens. De realisatie van deze zonneparken sluit goed aan bij onze ambitie om in 2030 jaarlijks 4 GW aan duurzame energie toe te voegen in Europa en deze investering is een significante stap in die richting. Onze uitgebreide ervaring en expertise willen wij in Nederland blijven inzetten om op een verantwoorde manier hernieuwbare energie te produceren."
Niels van der Linden
Country Manager Statkraft Nederland

De investering van Statkraft in de zonneparken Winterswijk en Wilbertoord draagt bij aan lokale ambities voor de productie van hernieuwbare energie. De provincie Noord-Brabant heeft zich tot doel gesteld om voor 2030 50% duurzame energie op te wekken. In Nederland is deze ambitie voor 2030 door het Rijk zelfs gezet op 70%. De provincie Gelderland wil 2030 gebruiken als tussenstap om verder te zijn in het klimaatneutraal zijn dan de landelijke afspraken. De komende zonneparken van Statkraft dragen significant bij aan het behalen van deze doelen. 

Samenwerking met lokale instanties en omwonenden is daarbij cruciaal volgens Statkraft.

"Wij werken intensief samen met alle betrokkenen om ervoor te zorgen dat er draagvlak is en dat de parken op een verantwoorde manier aangelegd kunnen worden. Met name met zonnepark Masterveldweg zetten we een mooie stap in de verdere verduurzaming van Gelderland en Nederland als geheel, hier zijn we erg trots op."
Peter van den Groenendaal
Head of Solar Development Nederland

Zonnepark Winterswijk Masterveldweg

Zonnepark Masterveldweg gaat met een capaciteit van bijna 74 MWp genoeg groene stroom opleveren voor ongeveer 20.400 huishoudens. Hiermee wordt dit het grootste zonnepark van Gelderland. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met omwonenden, Particulier Agrarisch Natuurnetwerk (PAN), de gemeente en belanghebbenden. Het park wordt ingepast in de omgeving en omheind met passende, inheemse beplanting en bomen. Deze groenstrook draagt bovendien bij aan versterking van biodiversiteit in de omgeving. Ook wordt 25 ha vrijgehouden voor natuur en dat zal worden ingericht in samenspraak met Particulier Agrarisch Natuurbeheer Winterswijk.

Zonnepark Wilbertoord

Het zonnepark, gepland in de gemeente Land van Cuijck in de provincie Noord-Brabant, zal een opwekcapaciteit hebben van bijna 11 MWp, geïnstalleerd op een oppervlakte van zo’n 7,5 hectare. Dit zal genoeg zijn om energie te leveren aan ongeveer 2.800 huishoudens. Na realisatie wordt een deel van het park aangeboden aan omwonenden in de vorm van obligaties. Drie hectare is gereserveerd voor natuurlijke inrichting. 

Lees meer over deze zonneparken

Contact