Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft opent 16de Nederlandse zonnepark in Etten-Leur

15 mei, 2023

Oude vuilstort krijgt nieuwe bestemming en inwoners delen mee in de opbrengst

Statkraft, Europa’s grootste producent van duurzame energie, heeft zonnepark Bollendonk in Etten-Leur geopend. Daarmee vormt dit park het 16de zonnepark van Statkraft in Nederland. De Noorse energieproducent heeft het park gerealiseerd op een unieke locatie, die volledig aan het zicht is onttrokken: een braakliggende vuilstort. Inwoners van Etten-Leur delen mee in de opbrengsten van de opgewekte energie van het park via een crowdfunding met energiecoöperatie DuurSaam. 

De oude vuilstortplaats in Etten-Leur, waarvoor geen andere bestemming geschikt was, is nu door Statkraft volledig gebruikt voor de bouw van een gloednieuw zonnepark. Door de bestaande bomenrijen rondom de voormalige vuilstort wordt het zonnepark volledig aan het zicht onttrokken. Zonnepark Bollendonk bestaat uit 21.320 zonnepanelen, met een totale productiecapaciteit van 11,3 GWh, goed voor de jaarlijkse energiebehoefte van zo’n 4.800 huishoudens. Bollendonk levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstelling van gemeente Etten-Leur om voor 2050 volledige duurzame opwekking van energie te realiseren. 

Tijdens de feestelijke opening van het zonnepark door Statkraft waren vertegenwoordigers van de lokale overheid en andere belanghebbenden aanwezig. Na de officiële opening kregen de gasten een rondleiding over het zonnepark en konden zij meer te weten komen over de technologie en de activiteiten die zijn uitgevoerd om de biodiversiteit te versterken. Statkraft heeft gezorgd voor een natuurlijke woonomgeving voor de aanwezige marter en zal nog een voedselbos nabij het zonnepark aanleggen. Op deze wijze versterkt de plek ook de biodiversiteit en leefbaarheid voor dieren in de omgeving. 

Barbara Flesche, Executive Vice President Statkraft Europe, licht toe: “Als Europa's grootste producent van hernieuwbare energie zijn wij vastbesloten onze voorlopersrol te blijven vervullen als het gaat om duurzame energieproductie in Nederland. Onze ambitie is om in 2030 jaarlijks 4 GW aan duurzame energie toe te voegen in Europa. Met de realisatie van dit zonnepark in Etten-Leur zien we op lokaal niveau het effect van de goede samenwerking tussen gemeente, bewoners en Statkraft. Dat is cruciaal in het tegengaan van klimaatverandering. Het verschil maken we lokaal.” 

Over de samenwerking tussen alle partijen is Bas van den Heuvel, betrokken projectontwikkelaar Zon bij Statkraft Nederland, zeer positief: “De betrokkenheid van de gemeente Etten-Leur, de energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur, natuurorganisatie Stichting MEC en andere stakeholders zijn enorm waardevol geweest bij dit project. Het zorgvuldig ontwikkelen van een project als Bollendonk is alleen mogelijk met volledige steun van de omgeving.” 

Via crowdfunding zijn de inwoners van Etten-Leur en leden van de energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur uitgenodigd om te investeren in het park, waarbij er lokaal meer dan €100.000,- is geïnvesteerd. Deze investering heeft een looptijd van 10 jaar, vastgezet tegen een bruto rentepercentage van 5,8%. “Hiermee garandeert Statkraft dat de omwonenden kunnen meedelen in dit project en hebben we lokaal daadwerkelijk een positieve impact. We vinden dit belangrijk omdat een energiepark onderdeel wordt van de omgeving waar deze wordt gerealiseerd”, aldus Bas van den Heuvel.

Met de opening van het zonnepark Bollendonk heeft Statkraft een belangrijke stap gezet in de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar hernieuwbare energie. Het bedrijf zal zich blijven inzetten voor de ontwikkeling van duurzame energie en het verminderen van de CO2-uitstoot. Statkraft hoopt dit jaar nog drie zonneparken te realiseren. Daarnaast richt Statkraft zich op de opwek van windenergie, batterijopslag en productie van groene waterstof in Nederland.

Over Statkraft 

Statkraft werkt al ruim 125 jaar aan een schonere wereld waarin alle energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zon, wind en water.

In Nederland werkt Statkraft al 25 jaar aan een duurzame toekomst, vooral door de ontwikkeling, de bouw en het beheer van zonneparken en windparken. Met een ervaren en gemotiveerd Nederlands team creëert het bedrijf kansen en ondersteunt het initiatieven voor duurzame energie. Daarnaast coördineert Statkraft vanuit Nederland de wereldwijde handel in emissierechten en hernieuwbare energiecertificaten. 

Contact