Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

IPCC syntheserapport: de toekomst ligt in onze handen

20 Mar, 2023

Vandaag publiceert het IPCC haar definitieve syntheserapport van het zesde evaluatieverslag (AR6). Het syntheserapport verbindt alle IPCC-rapporten van de laatste jaren met elkaar, waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan doordat klimaatwetenschappers onderwerpen aan elkaar kunnen koppelen. Het rapport is een interdisciplinaire beoordeling van klimaatverandering, de reactie daarop en de gevolgen ervan. Een belangrijk onderwerp in het rapport is de 1,5°C-doelstelling. Is die nog haalbaar en welke maatregelen moeten worden genomen om de opwarming tot 1,5°C te beperken?

Eerdere syntheseverslagen bleken belangrijke referenties voor beleidsvorming en de ontwikkeling van het wereldwijde antwoord op de klimaatverandering. Dit rapport kan daarom een van de belangrijkste katalysatoren voor verandering zijn die we tot nu toe hebben gezien. Het rapport waarschuwt weliswaar dat onmiddellijke en ingrijpende maatregelen nodig zijn, maar maakt duidelijk dat we de toekomst waarin we terechtkomen voorlopig nog in de hand hebben. 

Naast andere maatregelen is het van cruciaal belang dat de productie van hernieuwbare energie snel wordt verhoogd. 

"Het tegengaan van klimaatverandering staat voorop bij elke beslissing die we bij Statkraft nemen. Als weersafhankelijke elektriciteitsproducent zien we de gevolgen van de klimaatverandering uit de eerste hand. De wereldwijde temperaturen zijn al met ongeveer 1,1 graden gestegen. We hebben te maken met meer extreme weersomstandigheden dan ooit tevoren en als we niet ingrijpen, verslechtert de situatie geleidelijk. Maar er is gelukkig ruimte om de productie van hernieuwbare energie te verhogen en de toeleveringsketens voor groene energie te versterken om de kosten te drukken. Het is haalbaarder dan ooit om onze wereldwijde bijdrage massaal op te schalen."
Barbara Flesche
Executive Vice President van Statkraft Europe

"Wereldwijd moeten we ons voorbereiden op steeds extremere weersomstandigheden. Bij Statkraft is het onderzoeken hoe we ons aanpassen aan klimaatverandering een belangrijk onderdeel van de lopende werkzaamheden. We moeten erop voorbereid zijn dat de klimaatverandering toeslaat op manieren die we niet kunnen voorspellen."