Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hoe moeten we omgaan met een stroomnet dat steeds voller raakt?

03 Mar, 2023

De energietransitie is in volle gang en de behoefte aan wind- en zonne-energie neemt alleen maar toe in Nederland. Je hebt elektriciteit nodig om de auto op te laden of om van het gas af naar een elektrische kookplaat over te schakelen. Ook de Nederlandse industrie, waar gigantisch veel energie wordt verbruikt, wil overstappen van fossiele brandstoffen naar groene stroom. Met als gevolg: het elektriciteitsnet is op veel plekken overbelast.

Er staat ons een enorme opgave voor de deur. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen tegelijkertijd gebruik kan blijven maken van elektriciteit zonder dat de ijskast uitvalt of een fabriek stil komt te liggen? En hoe zorgen we ervoor dat die elektriciteit duurzaam wordt opgewekt? 

Samen met netbeheerders, energiecoöperaties en de Nederlandse overheid timmeren we al jaren aan de weg om onze stroomvoorziening te verduurzamen en om een elektriciteitssysteem te ontwikkelen dat klaar is voor nu én de toekomst. 

Wat kunnen we en moeten we doen aan de overbelasting van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk?  

Batterijopslag

Fossiele energiebronnen kunnen constante stroom leveren, terwijl het aanbod uit hernieuwbare bronnen juist sterk wisselt. Soms schijnt de zon, soms niet. Daarom moeten we overschotten en tekorten met elkaar in balans brengen door conversie en opslag. Dat betekent dat we – op piekmomenten, bijvoorbeeld wanneer de zon fel schijnt – duurzaam opgewekte energie omzetten om op te slaan in batterijen. Zo kunnen we de energie gebruiken waar en wanneer er vraag naar is. Op deze manier kan de opgewekte zonne-energie op geleidelijke manier worden afgegeven aan het netwerk, wat de druk verlaagt op het net. 

Wij zijn al bezig met het ontwikkelen van batterijen, niet alleen bij zonneparken, maar ook losstaande batterijopslagprojecten op plekken waar er beperkingen in het net zijn.

Congestiemanagement

Door het groeiende aandeel duurzame energie is ons elektriciteitssysteem aan het veranderen van een voorspelbaar vraag gestuurd systeem naar een minder voorspelbaar aanbod gestuurd energiesysteem. Met congestiemanagement verdelen we de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet. Is het aanbod op een bepaald tijdstip te groot? Dan kunnen producenten tijdelijk en tegen een vergoeding minder elektriciteit teruggeven aan het net. Het wordt steeds belangrijker om productie, verbruik en netcapaciteit goed op elkaar te laten aansluiten.

Wij zijn hierover in gesprek met regionale netbeheerders om flexibeler om te gaan met aanbod van elektriciteit.

Cable pooling

Met cable pooling, net zoals carpooling, kunnen we efficiënter omgaan met de beschikbare netcapaciteit. Daarbij maken meerdere partijen, zoals een zonne- en een windpark, gebruik van één aansluiting op het elektriciteitsnet. Dat maakt de productie en het verbruik van de schone energie efficiënt, betrouwbaar en betaalbaarder. 

Waterstof

Waterstof is bij uitstek een uitkomst die kan helpen om druk te verlagen op elektriciteitsnetwerken, ook in regio's waar vraag naar energie minder is. Zonneparken kunnen de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit gebruiken om waterstof te produceren. Het waterstofgas kan dan via pijpleidingen of tankwagens worden vervoerd naar andere locaties waar het kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. Zo kan de door de zonnepanelen opgewekte energie worden getransporteerd naar plekken waar er behoefte is.

Samenwerken is cruciaal

Als we willen overstappen naar duurzame energie, dan kan dat alleen samen. Want duurzaam opwekken en daarmee doelstellingen uit ons Klimaatakkoord nastreven, betekent dat gemeente, energiecoöperatie en ontwikkelaar de handen ineen moeten slaan. Dat betekent met z’n allen werken aan projecten die schone energie produceren. 

Contact