Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Webinar voor energiecoöperaties

13 mrt, 2022

In ontwikkeling van energieparken wordt de rol van energiecoöperaties steeds belangrijker. Coöperaties hebben inzicht in lokale dynamiek en kennen de omgeving. Statkraft spant zich al meer dan 125 jaar in voor een schonere wereld, waarin alle energie hernieuwbaar is. We zijn in Europa de grootste producent van duurzame energie uit zon, wind en water. Met deze kennis, ervaring en professionele capaciteiten versterken we energiecoöperaties en vormen zo een gouden combinatie.

We vinden het daarom belangrijk om onze kennis en ervaring te delen. Op 8 maart 2022 deden we dat tijdens een tweede webinar voor energiecoöperaties.

We namen met elkaar de volgende onderwerpen onder de loep:

1. De kansen voor nieuwe zon- en windprojecten​​​​​​ - Alex Kaat

Enerzijds is er groeiende kritiek vanwege de landschappelijke effecten, de concurrentie met agrarisch landgebruik en de belasting van het elektriciteitsnet. Anderzijds wordt er door het klimaatbeleid een forse groei in de elektriciteitsvraag verwacht die juist kansen geeft. Alex Kaat, zelfstandig adviseur public affairs in de energietransitie, licht deze ontwikkelingen toe.

 

2. Communicatie en participatie met belanghebbenden - Wout van der Heijden

Wout van der Heijden, oprichter van en procesmanager duurzame statdsontwikkeling bij Kickstad, gaat vanuit zijn jarenlange ervaring met participatieprocessen en coalitievorming in op de rol van energiecoöperaties in participatie.

 

3. Het Nevele-arrest en de gevolgen voor het ontwikkelen van windparken - Erwin Noordover

Op basis van het Nevele-arrest mogen de huidige windturbinebepalingen niet worden toegepast. Dit heeft invloed op het ontwikkelen van nieuwe projecten. Erwin Noordover advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Newground Law, ligt de gevolgen toe.  

 

4. Financiering zonder SDE++? - Hage de Vries

Op dit moment legt de SDE++ subsidieregeling een duidelijke basis onder de inkomsten van de projecten, waardoor banken projecten relatief makkelijk financieren. Maar de SDE subsidieregeling loopt op zijn laatste benen. Hage de Vries, partner en oprichter van energie adviesbureau Stel… Energiedaden, ligt mogelijkheden voor het financieren van zonprojecten toe.

 

5. De impact van netcongestie - Greetje Bronsema

Het net raakt overspannen, maar door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan weten we waar de behoeften en wensen liggen en kan de oude netinfrastructuur zo snel mogelijk volgens deze wensen ingericht worden, zodat projecten zoveel mogelijk doorgang vinden. Greetje Bronsema, strategisch adviseur energietransitie bij netbeheerder Enexis, vertelt hoe.

Persvragen

Willemijn van der Vliet
Communicatie Manager