Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft: Resultaat voor het tweede kwartaal

21 jul, 2022

Het tweede kwartaal werd gekenmerkt door een ongekend wisselvallige markt, hoge stroomprijzen en zorgen over de energievoorziening als gevolg van een tekort aan gasleveringen uit Rusland.

Veeleisende energiemarkt

 

"De Europese energiecrisis is in een stroomversnelling geraakt door een tekort aan gasleveringen uit Rusland, wat leide tot hoge elektriciteitsprijzen. En daarmee een positief effect had op de bruto-inkomsten van Statkraft. De stijging van termijnprijzen voor stroom resulteerde ook in ongerealiseerde negatieve afdekkingseffecten. De onderliggende EBIT in het tweede kwartaal was 3,8 miljard Noorse kronen", aldus Chief Executive Officer Christian Rynning-Tønnesen. 

"Door de combinatie van droog weer en een hoger risico op gasrantsoenering voor de komende winter in Europa, met name in Duitsland, steeg de waterwaarde van Statkraft. Het wordt steeds belangrijker om water te besparen voor de komende winter, wat leidde tot een lagere Noorse waterkrachtproductie in dit kwartaal", vervolgt Rynning-Tønnesen.

In het tweede kwartaal stegen de bruto bedrijfsinkomsten met bijna 10 miljard Noorse kronen (NOK) dankzij de hoge prijzen op de spotmarkt. Statkraft heeft in de loop der jaren indekkingsposities ingenomen met doorgaans vaste prijzen, die lager zijn dan de huidige termijnprijzen. Het prijsverschil voor de resterende contractperiodes wordt geboekt als niet-gerealiseerde winst of niet-gerealiseerd verlies. In het tweede kwartaal stegen de termijnprijzen voor elektriciteit aanzienlijk, wat resulteerde in ongerealiseerde verliezen van NOK 8,7 miljard, voornamelijk uit deze posities. De onderliggende EBIT bedroeg in het tweede kwartaal NOK 3,8 miljard; een daling van NOK 1,8 miljard ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De totale elektriciteitsproductie bedroeg 14,2 TWh, wat 1,3 TWh minder was dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling had vooral te maken met de Noorse waterkrachtopwekking die op de spotmarkt werd verkocht.

Ondanks een solide EBIT eindigde de nettowinst op -1,2 miljard Noorse kronen als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten onder de financiële posten en een hoge belastinglast als gevolg van solide inkomsten uit Noorse waterkrachtopwekking waarop middelenbelasting wordt geheven. De nettowinst was 3,6 miljard NOK lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021.

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg in het kwartaal een solide NOK 16,6 miljard, wat bijdraagt aan een reeds sterke financiële basis.

Over het eerste halfjaar van 2022 rapporteerde Statkraft een recordhoogte van de onderliggende EBIT van 21,8 miljard NOK, een stijging van 8,9 miljard NOK ten opzichte van de eerste zes maanden van 2021. De belangrijkste redenen voor de stijging waren de aanzienlijk hogere Noordse stroomprijzen en de solide bijdrage van de marktactiviteiten. De nettowinst tot nu toe bedroeg NOK 10,2 miljard.

 

Geactualiseerde strategie

 

"De energiemarkten veranderen sneller dan ooit en er is een sterke toename van de vraag naar duurzame energie. Om aan deze toegenomen behoefte te voldoen heeft Statkraft de strategie geactualiseerd met nieuwe en ambitieuzere groeidoelstellingen tot 2030", aldus CEO Rynning-Tønnesen.

Een belangrijk onderdeel van de strategie is het opstarten van ten minste vijf grote waterkrachtprojecten tegen 2030. In juni heeft Statkraft een vergunningsaanvraag ingediend bij het Noorse Directoraat voor Watervoorraden en Energie (NVE) voor modernisering van het Folgefonn-stroomproject in Hardanger. De aanvraag betreft een verhoging van het geïnstalleerd vermogen van 250 MW tot 880 MW en zal ook de opwekcapaciteit verhogen met 70-80 GWh aan nieuwe schone energie. Een echte mijlpaal: het is 40 jaar geleden dat Statkraft voor het laatst een vergunningaanvraag indiende voor een dergelijk groot waterkrachtproject. In mei opende Statkraft ook twee nieuwe kleinschalige waterkrachtcentrales in Noorwegen - Vesle Kjela en Storlia.

Voor offshore-windenergie streeft Statkraft naar een industriële rol in Noorwegen en Ierland. Bovendien wil Statkraft een toonaangevende ontwikkelaar worden van groene waterstof in Noorwegen en Zweden, en zijn geografische reikwijdte uitbreiden tot buiten de Scandinavische landen. Het doel is om tegen 2030 2 GW groene waterstof te ontwikkelen.

Een aanzienlijk deel van de toekomstige groei in alle markten waar Statkraft actief is, relateert aan de ontwikkeling van onshore windenergie, zonne-energie en batterijopslag. In mei verwierf Statkraft overheidscontracten in Ierland voor één wind- en drie zonne-energieprojecten met een totale capaciteit van 360 MW en opende het zijn eerste grootschalige zonnepark in India - Nellai (76 MWp).

Statkraft zal lang termijn stroomcontracten blijven aanbieden om haar concurrerende positie als leverancier aan de industrie in Scandinavië te behouden. In het tweede kwartaal ondertekende Statkraft verschillende nieuwe industriële contracten - met Hunton Fiber, Omya Hustadmarmor, FREYR en H2 Green Steel.

In juni gaf Statkraft met succes een inaugurele groene obligatie uit ter ondersteuning van de groeistrategie.

In overeenstemming met de bijgewerkte strategie wijzigt Statkraft de organisatiestructuur. Er worden  afzonderlijke business units ingesteld voor de drie geografische regio's Scandinavië, Europa en Internationaal. Om meer focus te creëren op nieuwe zakelijke kansen in de energietransitie, zal New Energy Solutions worden opgericht als een afzonderlijke business unit.  

Contact