Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Klimaat- en energieverkenning toont noodzaak extra zon en wind

02 Nov, 2022

Op 1 november presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Het rapport toont dat het klimaatbeleid onvoldoende is om de CO2-doelen van het kabinet te realiseren. Juist ook de elektriciteitssector scoort slecht; de uitbouw van zon en windenergie blijkt onvoldoende voor de toenemende vraag door elektrificatie van het vervoer, verwarming van huizen en industrie. Het gevolg van het tekort is dat richting 2030 de gascentrales juist weer meer gaan draaien.Statkraft pleit voor extra steun en ruimte voor zon en windprojecten. Het bedrijf staat klaar om haar bijdrage te leveren en nieuwe productieparken te realiseren.

Willemijn van der Vliet
Communicatie Manager

Het ambitie van Rutte IV is dat het beleid voldoende is voor 60% CO2 reductie in 2030, ten opzichte van 1990, om zeker te zijn van 55% feitelijke emissiereductie in 2030. Dit doel wordt niet gehaald.

Zelfs met het doorrekenen van het nog onzekere ‘geagendeerde beleid’ is de emissievermindering in het meest gunstige geval slechts 52% in 2030; waarschijnlijk nog minder.

De zojuist gepresenteerde Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is bovendien duidelijk in haar conclusies over de elektricteitssector: “De elektriciteitssector is een uitzondering omdat de emissies richting 2030 namelijk juist toenemen vanwege de toegenomen vraag naar elektriciteit door het geschatte effect van geagendeerd beleid in andere sectoren.” Kortom, het klimaatbeleid leidt ertoe dat er meer mensen elektrisch gaan rijden, met elektrische warmgtepompen gaan verwarmen en dat de industrie op elektriciteit overstapt. Maar doordat dit niet gelijkelijk gepaard gaat met een evengroot aanbod aan zon- en windstroom gaan de gascentrales meer draaien. Daarmee nemen de emissies juist weer toe.

Daarnaast dreigen de klimaatdoelen voor 2030 buiten bereik te raken doordat de doorlooptijden voor projecten voor zonne- en windenergie en andere duurzame energie veel te lang zijn.

Statkraft staat klaar om een bijdrage te leveren aan extra vermindering van de CO2-uitstoot, middels zonne- en windprojecten. Als het beleid van rijk, provincies en gemeente ruimte biedt en steun geeft aan nieuwe projecten, dan kan het bedrijf deze bijdrage zondermeer leveren.